Usuniecie zamówienia klienta Spring

0

W bazie OrderItem znajduje się pole z zwiazane z tabela CustomerOrder mianowicie
jest to customerOrder_id.

Jesli chce usunąć najpierw tablice orderItem ,aby potem moc usunąć zamowienie Klienta to wyświetla mi się błąd .

Request processing failed; nested exception is java.lang.IllegalArgumentException: attempt to create delete event with null entity.

Wyswietla się ten błąd w usuwaniu tego OrderItem.

package app.Spring.domain;

import java.util.Date;

import javax.persistence.CascadeType;
import javax.persistence.Column;
import javax.persistence.Entity;
import javax.persistence.Id;
import javax.persistence.ManyToOne;
import javax.persistence.Table;

@Entity
@Table(name = "CustomerOrder")
public class CustomerOrder {

    @Id
    @Column(name = "orderID")
    private long orderID;

    @ManyToOne(cascade = { CascadeType.MERGE })
    private Register register;

    @Column(name = "status")
    private String status;

    @Column(name = "totalCost")
    private float totalCost;

    @Column(name = "orderDate")
    private Date orderDate;

    public CustomerOrder() {
    }

    public CustomerOrder(long orderID, Register register, String status,
            float totalCost, Date orderDate) {
        this.orderID = orderID;
        this.register = register;
        this.status = status;
        this.totalCost = totalCost;
        this.orderDate = orderDate;
    }

    public long getOrderID() {
        return orderID;
    }

    public void setOrderID(long orderID) {
        this.orderID = orderID;
    }

    public Register getRegister() {
        return register;
    }

    public void setRegister(Register register) {
        this.register = register;
    }

    public String getStatus() {
        return status;
    }

    public void setStatus(String status) {
        this.status = status;
    }

    public float getTotalCost() {
        return totalCost;
    }

    public void setTotalCost(float totalCost) {
        this.totalCost = totalCost;
    }

    public Date getOrderDate() {
        return orderDate;
    }

    public void setOrderDate(Date orderDate) {
        this.orderDate = orderDate;
    }
}
package app.Spring.domain;

import java.util.List;

import javax.persistence.CascadeType;
import javax.persistence.Column;
import javax.persistence.Entity;
import javax.persistence.FetchType;
import javax.persistence.Id;
import javax.persistence.ManyToMany;
import javax.persistence.ManyToOne;
import javax.persistence.Table;

@Entity
@Table(name = "OrderItem")
public class OrderItem {

    @Id
    @Column(name = "itemID")
    private long itemID;

    @ManyToOne(cascade = { CascadeType.MERGE })
    private Product product;

    @ManyToOne(cascade = { CascadeType.MERGE })
    private CustomerOrder customerOrder;

    @Column(name = "quantity")
    private int quantity;

    public OrderItem() {
    }

    public OrderItem(long itemID, Product product, CustomerOrder customerOrder,
            int quantity) {
        this.itemID = itemID;
        this.product = product;
        this.customerOrder = customerOrder;
        this.quantity = quantity;
    }

    public long getItemID() {
        return itemID;
    }

    public void setItemID(long itemID) {
        this.itemID = itemID;
    }

    public Product getProduct() {
        return product;
    }

    public void setProduct(Product product) {
        this.product = product;
    }

    public CustomerOrder getCustomerOrder() {
        return customerOrder;
    }

    public void setCustomerOrder(CustomerOrder customerOrder) {
        this.customerOrder = customerOrder;
    }

    public long getQuantity() {
        return quantity;
    }

    public void setQuantity(int quantity) {
        this.quantity = quantity;
    }
}

@Controller
@RequestMapping("/admin/users")
public class AdminController {

  @Autowired
  LocalValidatorFactoryBean validator;

  @Autowired
  RegisterService reg;

  @Autowired 
CustomerOrderService co;
  @Autowired
OrderItemService cos;  

 @RequestMapping("/removecustomer/{id}")
  public String removeCustomerOrderById(@PathVariable Long id) {

    System.out.println("usuwanie zamowienia o id"+id);
   cos.deleteOrderItem(cos.getOrderItem(id));
  co.deleteCustomerOrder(co.getCustomerOrder(id));

    return "redirect:/";
  }
}

public OrderItem getOrderItem(Long id) {
    return (OrderItem)sessionFactory.getCurrentSession().get(OrderItem.class.getName(), id);
  }

public class CustomerOrderImpl implements CustomerOrderService{

  protected final Logger log = LoggerFactory.getLogger(getClass());

  protected SessionFactory sessionFactory;

  public void setSessionFactory(SessionFactory sessionFactory) {
    this.sessionFactory = sessionFactory;
  }  

 @Override
  public CustomerOrder getCustomerOrder(Long id) {
    return (CustomerOrder)sessionFactory.getCurrentSession().get(CustomerOrder.class.getName(), id);
  }

 public void deleteCustomerOrder(CustomerOrder v) {
      sessionFactory.getCurrentSession().delete(v);
      sessionFactory.getCurrentSession().flush();
    }

}
public class OrderItemImpl implements OrderItemService {

  protected final Logger log = LoggerFactory.getLogger(getClass());

  protected SessionFactory sessionFactory;

  public void setSessionFactory(SessionFactory sessionFactory) {
    this.sessionFactory = sessionFactory;
  }  

  public OrderItem getOrderItem(Long id) {
    return (OrderItem)sessionFactory.getCurrentSession().get(OrderItem.class.getName(), id);

  }
public void deleteOrderItem(OrderItem v) {
      sessionFactory.getCurrentSession().delete(v);
      sessionFactory.getCurrentSession().flush();
    }
}
0
 @RequestMapping("/removecustomer/{id}")
  public String removeCustomerOrderById(@PathVariable Long id) {

    System.out.println("usuwanie zamowienia o id"+id);
   cos.deleteOrderItem(cos.getOrderItem(id));
  co.deleteCustomerOrder(co.getCustomerOrder(id));

    return "redirect:/";
  }

Wywala w tej metodzie? Wywala błąd bo próbujesz usunąć nulla, metoda get nie znajduje OrderItem o takim id. Na pewno jako argument przekazujesz dobre id? Czy na pewno OrderItem i CustromerOrder mają identyczne id?

0

hmm zrobilem petle po OrderItemach znalazlem wszystkie od tego id customera i dopiero poszlo. Musialem jeszcze metode usunięcia zmienić bo krzyczal Eclipse.

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0