prosta animacja matrix rain

0

Dopiero co zacząłem temat wątków w swingu. Do zrobienia mam animację podobną do matrix rain z wykorzystaniem metody paintcomponent i wątków. Napisałem coś takiego:

import java.awt.*;
import java.util.Random;
import javax.swing.*;

class Rain extends JPanel {

  Random r = new Random();
  int move;
  private int xpos;
  private static String TEXT = "ズサザジズゼゾシスセソキクケコイウエオジャな";
  private static final char[] test = {'優', '劣', 'や', '善', '悪', 'に', 'よ',
    +'っ', 'て', '選', '出', 'さ', 'れ', 'て', 'い', 'ケ', 'コ', 'イ', 'ウ',
    +'エ', 'オ', 'ジ', 'ャ', 'な', 'な', '記', '事', 'に', '選', 'ば', 'れ', 'て', 'い'
    + 'る', 'み', 'ん', 'な', 'の', '感', '想', 'を', '見', 'る', 'こ', 'と', 'が', 'で', 'き'};
  
  public Rain(int xpos)
  {
    this.xpos = xpos;
  }
  @Override
  public void paintComponent(final Graphics g) {

    super.paintComponent(g);
    g.setColor(Color.GREEN);

    final FontMetrics fm = g.getFontMetrics();
    int ypos = fm.getHeight() - fm.getHeight() * TEXT.length();

    for (int i = 0; i < TEXT.length(); i++) {
      g.drawString(Character.toString(TEXT.charAt(i)), xpos, ypos + move);
      ypos += fm.getHeight();
    }
    setBackground(Color.black);
    int x = 41;
    int y = 90;
    int a = r.nextInt(y - x + 1) + x;
    final char sign = (char) a;

    new Thread(new Runnable() {
      public void run() {
        SwingUtilities.invokeLater(new Runnable() {
          public void run() {
            move = move + 10;
            if (move > 800 + fm.getHeight() * TEXT.length()) {
              move = 0;
              xpos = r.nextInt(800) + 1;
              TEXT = str(test);
            }
            repaint();
          }
        });
      }
    }
    ).start();

  }

  public String str(char[] array) {
    String slong = "";
    char sign;
    for (int i = 0; i < 25; i++) {
      sign = test[r.nextInt(test.length)];
      slong += Character.toString(sign);
    }
    return slong;
  }
}

public class MatrixRain extends JPanel {

  public static void main(String[] args) {
    SwingUtilities.invokeLater(new Runnable() {
      public void run() {
        Random rd = new Random();
        JFrame okno = new JFrame("GUI");
        okno.setSize(800, 800);
        okno.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
        okno.setVisible(true);
        okno.add(new Rain(rd.nextInt(800) + 1));

      }
    });
  }
}

Nie mam pomysłu jak zabrać się za tworzenie osobnych stringów pojawiających się po jakimś odstępie czasu.
Byłby mi ktoś w stanie z tym pomóc?
Z góry dzięki.

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1