Męczę sie od paru godzin z problemem asynchronicznosci bazy danych w JavieFX. W Swingu miałam SwingWorkera i dawalo to rade bez problemu. W JavieFx czytałam o Taskach ale nie umiem sobie poradzić z problemem aby wyniki z sql były zwracane do zwykłego LinkedListu abym miała swobodny dostep do zawartości.


public class DBConnector { 
 private static Connection conn; 
 private static String url = "jdbc:mysql://localhost:3306/FlightControllerDB"; 
 private static String user = "root";
 private static String pass = "Milena123?"; 
 public static Connection connect() throws SQLException{ 
  try{ 
   Class.forName("com.mysql.jdbc.Driver").newInstance(); 
  }catch(ClassNotFoundException cnfe){ 
   System.err.println("Error: "+cnfe.getMessage()); 
  }catch(InstantiationException ie){ 
   System.err.println("Error: "+ie.getMessage()); 
  }catch(IllegalAccessException iae){ 
   System.err.println("Error: "+iae.getMessage()); 
  } 
  conn = DriverManager.getConnection(url,user,pass); 
  return conn; 
 } 
 public static Connection getConnection() throws SQLException, ClassNotFoundException{ 
  if(conn !=null && !conn.isClosed()) 
   return conn; 
  connect(); 
  return conn; 
 } 

public class FlightControllerTask extends Task<LinkedList<Flight>>{
private final static int MAX=10000;
ArrayList<Airport> airportList=new ArrayList<>()
@Override
protected LinkedList<Flight> call() throws Exception {
  for (int i = 0; i < MAX; i++) { 
    updateProgress(i, MAX); 
    Thread.sleep(5); 
  } 

  LinkedList<Flight> flightList = new LinkedList<>();
  Connection c ;
  c = DBConnector.connect(); 
  String SQL = "SELECT flight.idflight, airport.nameAirport, airport.nameAirport, flight.departureTime FROM flight INNER JOIN airport";
  ResultSet rs = c.createStatement().executeQuery(SQL); 
  while(rs.next()){ 
    flightList.add(new Flight(rs.getInt("idflight"), rs.getString("flightFrom"), rs.getString("flightTo"), rs.getTime("departureTime")));    
  } 

  return flightList;
}

public class FlightControllerService extends Service<LinkedList<Flight>>{
@Override 
protected Task<LinkedList<Flight>> createTask() { 
   return new FlightControllerTask(); 
} 

MainController.java


final FlightControllerService service= new FlightControllerService();
  ReadOnlyObjectProperty<LinkedList<Flight>> flightList =service.valueProperty();
  flightList.get();

Zawsze flightlist zwraca mi null.

Umie ktoś pomóc z tym zagadnieniem?