W który miejscu robię błąd? Chcę aby wyswietlo mi wspolrzedne nacisnietych punktów, prosze o pomoc.

public class mysz extends MouseAdapter {
 
    CvPoint point;
//IplImage img1;
    int event;
    int x;
    int y;
 
    public opencv_core.IplImage mymouse(String zrodlo1) {
        opencv_core.IplImage img1 = cvLoadImage(zrodlo1);
        {
            if (event == CV_EVENT_LBUTTONDOWN) {
                point = cvPoint(x, y);
                System.out.println("X is:" + x);
            }
 
            if (event == CV_EVENT_RBUTTONDOWN) {
                point = cvPoint(x, y);
                System.out.println("Y is:" + y);
            }
        }
        cvWaitKey(0);
        return img1;
    }
 
}

a tutaj fragment wywołania metody

if (source == punkty ) {
            CanvasFrame canvas1 = new CanvasFrame("ramka2");
            canvas1.showImage(mysz.mymouse(tekst.getText()));
            canvas1.setDefaultCloseOperation(javax.swing.JFrame.DISPOSE_ON_CLOSE);
        }