W który miejscu robię błąd? Chcę aby wyswietlo mi wspolrzedne nacisnietych punktów, prosze o pomoc.

public class mysz extends MouseAdapter {

  CvPoint point;
//IplImage img1;
  int event;
  int x;
  int y;

  public opencv_core.IplImage mymouse(String zrodlo1) {
    opencv_core.IplImage img1 = cvLoadImage(zrodlo1);
    {
      if (event == CV_EVENT_LBUTTONDOWN) {
        point = cvPoint(x, y);
        System.out.println("X is:" + x);
      }

      if (event == CV_EVENT_RBUTTONDOWN) {
        point = cvPoint(x, y);
        System.out.println("Y is:" + y);
      }
    }
    cvWaitKey(0);
    return img1;
  }

}

a tutaj fragment wywołania metody

if (source == punkty ) {
      CanvasFrame canvas1 = new CanvasFrame("ramka2");
      canvas1.showImage(mysz.mymouse(tekst.getText()));
      canvas1.setDefaultCloseOperation(javax.swing.JFrame.DISPOSE_ON_CLOSE);
    }