Efekt rotacji obiektu względem położenia(X,Y) myszki

Odpowiedz Nowy wątek
2014-12-13 16:22
0

Hej, słuchajcie, kto mi mógłby trochę czasu poświęcić i oświecić mnie jak zrobić efekt ustawiania kąta obrazka względem pozycji kursora? W sensie mam napisać grę okienkową, chciałbym by na dole był obraz działa, i ten obraz żeby ustawiał się górą(lufą) w kierunku celownika. Póki co to mam załadowany obrazek i mniej więcej pojęcie jak funkcja rotate działa, ale dalej to czarna magia...

Mógłbyś przetłumaczyć tytuł na język polski? - bogdans 2014-12-13 16:25
Przetłumaczyłem, dalej nikt nic...? - red1791 2014-12-13 17:02

Pozostało 580 znaków

2014-12-13 17:46
0

wygoogluj funkcję atan2 (nie wiem jak w Javie się ją wywołuje, ale pewnie podobnie jak w reszcie języków)


((0b10*0b11*(0b10**0b101-0b10)**0b10+0b110)**0b10+(100-1)**0b10+0x10-1).toString(0b10**0b101+0b100);
Math.atan2(x,y) - bogdans 2014-12-13 17:57
na pewno? zwykle kolejność x oraz y, jest odwrócona w atan2 (czyli najpierw się podaje y a potem x). Ale to można doczytać. - LukeJL 2014-12-13 18:05
Masz rację, Math.atan2(y,x). - bogdans 2014-12-13 20:42

Pozostało 580 znaków

2014-12-13 18:17
0

Hm. Sory że tak na bieżąco, ale po prostu się pozastanawiam i rezygnuje z jednego pomysłu na rzecz innego co chwila...

edytowany 6x, ostatnio: red1791, 2014-12-13 20:47

Pozostało 580 znaków

2014-12-13 21:36
0

Kurwsza mać.. Ja już nie wiem co źle robię, czy to aż tak trudne zadanie by stworzyć rotację obiektu, tak żeby wskazywał na pozycję myszki?

Zobaczcie, ja już ocipiałem:

Sekcja rysowania:

protected void paintComponent(Graphics gs)
  {
    poblicz = new oblicz();
    Graphics2D g=(Graphics2D)gs,g1=(Graphics2D)gs,g3=(Graphics2D)gs;
    //Ustaw tryb lepszej jakości grafiki (wygładzanie/antyaliasing)
    g.setRenderingHint(RenderingHints.KEY_ANTIALIASING, RenderingHints.VALUE_ANTIALIAS_ON);
    // Narysuj tło
    g.drawImage(param.bgImage, 0, 0, null);
    g.drawImage(param.bgImage,0,0, new ImageObserver() 
    {
      public boolean imageUpdate(Image img,int infoflags, int x, int y, int width, int height) 
      {
        return true; 
      }
    } );

    int pozx=425,pozy=575;
    double kat = poblicz.kat(katx,katy,pozx,pozy);
    double starykat=kat;
    if(kat != starykat)
    {
      kat = poblicz.kat(katx,katy,pozx,pozy);
    }
    //w klasie param jest cannon zapisany(w sensie ta armata co ma się obracać tam gdzie jest myszka) jako BufferedImage.
    g1.drawImage(pcannon.rotate(param.cannon, kat,null), pozx, pozy, new ImageObserver() 
    {
      public boolean imageUpdate(Image img,int infoflags, int x, int y, int width, int height) 
      {
        return true; 
      }
    } );

    System.out.println(kat);

  }

Dalej, algorytm do liczenia kąta:

package pakiet;

public class oblicz
{
   public double kat(double posx, double posy, double imgposx, double imgposy) 
    {
        double Ax= imgposx;
        double Ay= imgposy;
        double Bx=posx;
        double By=posy;
        double Cx = 1024;
        double Cy = 768;
        if(posx<imgposx)
        {
          Cx = 1024;
          Cy = 768;
        }
        else
        {
          Cx=0;
          Cy=0;
        }
        double AB2=Math.pow(Ax-Bx,2)+Math.pow(Ay-By,2),AB=Math.sqrt(AB2);
        double BC2=Math.pow(Bx-Cx,2)+Math.pow(By-Cy,2),BC=Math.sqrt(BC2);
        @SuppressWarnings("unused")
        double AC2=Math.pow(Ax-Cx,2)+Math.pow(Ay-Cy,2),AC=Math.sqrt(AC2);
        double alfa=Math.atan((AB2+BC2-AC2)/(2*AB*BC))*360/Math.PI;
        if(posx<1024/2)
          alfa=-alfa;
        return alfa;
    }

}

Dalej, klasa obracająca obrazek:

package pakiet;
import java.awt.*;
import java.awt.geom.*;
import java.awt.image.*;
import java.lang.Math;

public class cannon
{    
    public static BufferedImage rotate(BufferedImage inputImage, double angle, Color backgroundColor) 
    {
       Rectangle outputImageBounds = calculateBoundsOfRotatedImage(inputImage, angle);

       AffineTransform transform = new AffineTransform();
       transform.translate(-outputImageBounds.x, -outputImageBounds.y);
       transform.rotate(Math.toRadians(angle));
       BufferedImage outputImage = new BufferedImage(outputImageBounds.width, outputImageBounds.height, BufferedImage.TYPE_INT_RGB);
       Graphics2D g = outputImage.createGraphics();
       g.setColor(null);
       g.fillRect(0, 0, outputImageBounds.width, outputImageBounds.height);
       g.drawImage(inputImage, transform, null);
       g.dispose();

       return outputImage;
    }

    private static Rectangle calculateBoundsOfRotatedImage(BufferedImage image, double angle) 
    {
       AffineTransform transform = new AffineTransform();
       transform.rotate(Math.toRadians(angle));
       return transform.createTransformedShape(new Rectangle(image.getWidth(), image.getHeight())).getBounds();
    }

}

Próbowałem też z konwersją z SWT na AWT żeby najpierw obrócić w bufferedImage a później za pomocą drawImage po prostu narysować bez białego tła, ale to jakieś jehowe, same błędy wyskakują...

package pakiet;

import java.awt.Frame;
import java.awt.Graphics;
import java.awt.Insets;
import java.awt.image.BufferedImage;
import java.awt.image.ColorModel;
import java.awt.image.DirectColorModel;
import java.awt.image.IndexColorModel;
import java.awt.image.WritableRaster;
import org.eclipse.swt.*;
import org.eclipse.swt.widgets.*;
import org.eclipse.swt.graphics.*;

public class convert
{
  static BufferedImage convertToAWT(ImageData data) 
  {
    ColorModel colorModel = null;
    PaletteData palette = data.palette;
    if (palette.isDirect) {
      BufferedImage bufferedImage = new BufferedImage(data.width,
          data.height, BufferedImage.TYPE_INT_ARGB);
      for (int y = 0; y < data.height; y++) {
        for (int x = 0; x < data.width; x++) {
          int pixel = data.getPixel(x, y);
          RGB rgb = palette.getRGB(pixel);
          bufferedImage.setRGB(x, y, data.getAlpha(x, y) << 24
              | rgb.red << 16 | rgb.green << 8 | rgb.blue);
        }
      }
      return bufferedImage;
    } 
    else 
    {
      RGB[] rgbs = palette.getRGBs();
      byte[] red = new byte[rgbs.length];
      byte[] green = new byte[rgbs.length];
      byte[] blue = new byte[rgbs.length];
      for (int i = 0; i < rgbs.length; i++) 
      {
        RGB rgb = rgbs[i];
        red[i] = (byte) rgb.red;
        green[i] = (byte) rgb.green;
        blue[i] = (byte) rgb.blue;
      }
      if (data.transparentPixel != -1) 
      {
        colorModel = new IndexColorModel(data.depth, rgbs.length, red,
        green, blue, data.transparentPixel);
      } 
      else 
      {
        colorModel = new IndexColorModel(data.depth, rgbs.length, red, green, blue);
      }
      BufferedImage bufferedImage = new BufferedImage(colorModel, colorModel.createCompatibleWritableRaster(data.width, data.height), false, null);
      WritableRaster raster = bufferedImage.getRaster();
      int[] pixelArray = new int[1];
      for (int y = 0; y < data.height; y++) 
      {
        for (int x = 0; x < data.width; x++) 
        {
          int pixel = data.getPixel(x, y);
          pixelArray[0] = pixel;
          raster.setPixel(x, y, pixelArray);
        }
      }
      return bufferedImage;
    }
  }
}
edytowany 1x, ostatnio: red1791, 2014-12-13 21:37

Pozostało 580 znaków

Odpowiedz
Liczba odpowiedzi na stronę

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0