String z własnym formatem dostarczanie wartości

0

Cześć, mam obiekt i gotowe powiadomienia na temat tego obiektu ala np:
String wzor = "${trip_distance} odleglosc do ${trip_destination}";
jakiś prosty format odnośnie wartości, będę je brać z obiektu (getterami) i dostarczać.

zwracam się z pytaniem czy istnieje gotowa lekka biblioteka do tego / mechanizm w javie?

niżej zamieszczam najprostszy przykładowy kod o co mi chodzi.
uprzedzając - wiem co robię i to nie jest potrzebne mi do widoku ani nic takiego.

import com.google.common.collect.ImmutableMap;

import java.util.Map;
import java.util.regex.Matcher;
import java.util.regex.Pattern;

public class Main {

  public static String fmtToString(String formattedStr, Trip trip) {
    final Map<String, String> map = ImmutableMap.of(
        "trip_destination", trip.getDestination(),
        "trip_distance", trip.getDistance().toString()
    );
    Pattern p = Pattern.compile("\\$\\{(.*?)\\}");
    Matcher m = p.matcher(formattedStr);
    StringBuffer sb = new StringBuffer();
    while (m.find()) {
      m.appendReplacement(sb, map.get(m.group(1)));
    }
    m.appendTail(sb);
    return sb.toString();
  }

  public static void main(String[] args) {
    final String niezmiennyWzor = "${trip_distance} odleglosc do ${trip_destination}";
    final String niezmiennyWzor2 = "wycieczka wycieczka ${trip_destination} super ${trip_destination}";
    //itd ....
    Trip trip = new Trip("California", 18342);

    System.out.println(fmtToString(niezmiennyWzor, trip));
    //wypisze: 18342 odleglosc do California
    System.out.println(fmtToString(niezmiennyWzor2, trip));
    //wypisze: wycieczka wycieczka California super California
  }

}

class Trip {
  private String destination;
  private Integer distance;

  public Trip(String destination, Integer distance) {
    this.destination = destination;
    this.distance = distance;
  }

  public String getDestination() {
    return destination;
  }

  public Integer getDistance() {
    return distance;
  }
}
1

A nie możesz po ludzku użyć MessageFormat.format?

System.out.println(MessageFormat.format("{0} + {1} = {2}", x, y, x + y));

http://docs.oracle.com/javase[...]/java/text/MessageFormat.html

0

@Koziołek a da się zamiast kluczy typu{0} stosować stringowe np. {user.name} ?

0

Nope, ale wtedy to co pisze @Tgc oczywicie o ile nie potrzebujesz rozwiązywać nazw pól z klas.

0

a spoko. no to właśnie korzystam z StrSubstitutor'a podanego przez @Tgc . dziena

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0