Witam, piszę aplikację webową, używałem wcześniej jsf + managebeans i tam wszystko było ok. Teraz, chciałbym aby na jednej ze stron jsp były wyświetlane przyciski, po wciśnięciu - lista zawierające np: nazwę zostaje uzupełniona o wciśnięty element - to działa super. Problem polega na tym, że jeżeli zaloguje się inny użytkownik (nie używam jeszcze spring security) to tworzymy "własną" listę - tzn. dodajemy do jednej listy. Tworzę dla metody GET nową sesje, dla metody POST. Próbowałem wielu rzeczy, zawsze jednak z tym samym skutkiem. Jedyne co jestem w stanie zaobserwować, przy pierwszym uruchomieniu strony mam adres url z parametrami, po dodaniu jakiegoś parametru do listy jest już sam /Tickets.jsp - i od tego czasu dodajemy do wspólnej listy, sesje mimo iż początkowo były utworzone o różnych id się "scalają" i mają ten sam.

Poniżej jest mój kod strony Tickets.jsp (sekcja body).

 Jesteś zalogowany jako: ${WebUser.name} !<br>
    Wybierz sobie bilet: <br> 
    <!-- Może form z action na ten url i z method POST ? Aby przeładowywać 
    stronę i zapamiętywać kliknięty bilet. --> 
    
    ID sesji: <c:out value="${pageContext.session.id}"/>

    <div id="Tickets">
      <c:forEach items="#{TicketList}" var="Ticket" >
        <form:form method="POST" action="Tickets.htm">
          <input type="Submit" value="${Ticket.name}" name="Button" />
          <input type="hidden" value="${Ticket.name}" name="Hidden" />
          <input type="hidden" value="${WebUser.name}" name="userName" alt="Nothing"/>
          <input type="hidden" value="${WebUser.password}" name="userPassword" alt="Nothing" />
          <br> 
        </form:form>
      </c:forEach>
    </div>
    
    
    <div id="ReservationList" >
      Lista: <br>
      <c:forEach items="#{ReservedTicketList}" var="Ticket" >
        <input type="button" value="${Ticket}" />
        <br> 
      </c:forEach>
    </div>
    
    <div id="Menu">
      <input type="Submit" value="Zarezerwuj" onclick="message" />
    </div>

A oto mój kontroler:

 @RequestMapping(value = "/Tickets", method = RequestMethod.GET)
  public ModelAndView showGet(@RequestParam("userName") String userName,
      @RequestParam("userPassword") String userPassword, HttpServletRequest request,
      HttpSession Httpsession) {

    ModelAndView model = new ModelAndView("Tickets");

    setReservedTicketList(null);

    setWebUser(new WebUser(userName, userPassword));

    String retValue = "";

    Configuration con = new Configuration();
    con.configure();
    ServiceRegistryBuilder ssrb = new ServiceRegistryBuilder().applySettings(con.getProperties());

    SessionFactory sessionFactory = con.buildSessionFactory(ssrb.buildServiceRegistry());
    Session session = sessionFactory.openSession();

    Transaction transaction = null;

    try {
      transaction = session.beginTransaction();

      String hql = "FROM WebLogin W WHERE W.emailaddress =:userName AND W.userpassword =:userPass";
      Query query = session.createQuery(hql);
      query.setParameter("userName", webUser.getName());
      query.setParameter("userPass", webUser.getPassword());

      List results = query.list();

      WebLogin user = (WebLogin) results.get(0);

      if (!user.getEmailaddress().trim().equals(userName)) {
        model.addObject("message", "Nie ma takiego konta!");
        return model;
      }

      retValue = user.getEmailaddress();

    } catch (Exception ex) {
      retValue = "Nie no tak to nie bedzie! " + ex.getMessage();
      ex.printStackTrace();
    } finally {
      session.close();
    }

    setTicketsFromDB();

    model.addObject("WebUser", webUser);
    model.addObject("TicketList", TicketList);
    model.addObject("message", retValue);

    //testCamera();
    
    return model;
  }

@RequestMapping(value = "/Tickets", method = RequestMethod.POST)
  public ModelAndView showPost(@RequestParam("Hidden") String name,
      @RequestParam("userName") String userName,
      @RequestParam("userPassword") String userPassword, HttpServletRequest request,
      HttpSession httpsession) {

    System.out.println("POST NAME: " + userName);
    System.out.println("POST PASS: " + userPassword);

    if (getReservedTicketList() == null) {
      setReservedTicketList(new ArrayList<String>());
    }

    ModelAndView model = new ModelAndView("Tickets");

    getReservedTicketList().add(name);
    model.addObject("ReservedTicketList", getReservedTicketList());
    model.addObject("TicketList", getTicketList());
    model.addObject("WebUser", getWebUser());

    httpsession.invalidate();
    HttpSession session = request.getSession();
    
    return model;

  } 

Proszę o pomoc, nie mam już kompletnie pomysłów dlaczego tak się dzieje.