Witajcie, piszę aplikacje do zarządzania magazynem (to mój pierwszy większy program w Javie). Zastanawiam się jak to porządnie rozplanować.
Tabele: ZAMOWIENIA FIRMY KATEGORIE PRODUKTY KLIENCI

Po włączeniu programu użytkownik będzie miał do wyboru duże przyciski na środku ekranu:

  • Przeglądaj zamówienia

  • Dodaj kategorie

  • Dodaj firmę

  • Produkty

  • Klienci

(potem te opcje będą na pasku u góry)

no i analogicznie do nazw przycisków będą realizowane poszczególne funkcje. Dane będę przedstawiał w tabeli i po kliknięciu w rekord będziemy mieli możliwość edycji ( tak to widzę ), checkboxy - masowe usunięcie, w sumie to te funkcjonalności będą się powielały przy każdej opcji.

Całą aplikację chce oprzeć o wzorzec MVC, ale nie wiem jeszcze jak to dokładnie podzielić.

-Do mapowania chce wykorzystać JPA

-Wzorzec Singleton będzie obsługiwał połączenie bazy danych

-Wzorzec Strategia będzie obsługiwał nawigacje (przeglądaj zamówienia, dodaj kategorie itp)

Zastanawiam się teraz właśnie jak odizolować warstwę prezentacji (tabele, przyciski itp) od warstwy bazy danych, nie widzę tego, może dlatego, że nie realizowałem nigdy takiego przykładu. Do przełączania widoków chce wykorzystać CardLayout. Zastanawiam się jakich wzorców tu jeszcze użyć i jak to bardziej rozplanować.