Najkrótsza droga w labiryncie

0

Witam
Mam za zadanie napisać program który znajdzie najkrótszą drogę w labiryncie.
Skorzystałem z prostego algorytmu http://www.algorytm.org/inne/najkrotsza-droga-w-labiryncie.html

Jedna coś do końca nie działa :/ - po dodaniu kontrolnych System.outów udało mi się wywnioskować, że do kolejki dziwnie się zachowuje - nie dodawane są te elementy które powinny.
Ciężko to trochę wytłumaczyć.
Tu jest wynik pierwszej pętli:
Punkt S znajduje się 6 8 - punkt startowy
Punkt F znajduje się 18 18 - meta
Punkt DO przerobienia 6 8 - zaczynamy od punktu startowego - sprawdzamy wszystkie 4 kierunki
Punkty tymczas 1 6 7 - tu możemy iść - if wyświetla mi ten punkt i dodaje go do kolejki
Punkty tymczas 3 6 9 - tu możemy iść - if wyświetla mi ten punkt i dodaje go do kolejki
długość kolejki 2 - sprawdzam jak duża jest kolejka - jest OK
Punkt przerobiony 6 8 - sprawdzam czy wszystko ok z przerobionym punktem - desperacja..
Punkt z kolejki 6 9 - wczytuje punkt z kolejki za pomocą poll - i tu zonk bo powinien być 6 7 bo dodałem go jako pierwszego
długość kolejki 22222222 1 - sprawdzam dl kolejki - OK
następny element 6 9 - zonk nr 2 - drugim elementem jest także 6 9

Kod wyrzuca NullPointera bo na koniec odwołuje się do pustego pola wziętego z kolejki, ale to nie ważne jest w tym momencie bo gdyby kolejka dobrze działała to zanim się opróżni to znajdzie metę.
Tu jest .gz który zawiera labirynt
https://drive.google.com/file/d/0BzDmQvXXd-TBOWJVN2JEZUNPSVU/edit?usp=sharing

import java.io.*;
import java.util.*;
import java.util.zip.GZIPInputStream;
import java.util.zip.GZIPOutputStream;
import javax.swing.JFileChooser;
import java.util.LinkedList;
import java.util.logging.Level;
import java.util.logging.Logger;


class Labirynt {
  
 public static char[][] labirynt;
 
 public class Punkt{
  int wspX;
  int wspY;
}

public Labirynt()
{
JFileChooser plik = new JFileChooser();
int status = plik.showOpenDialog(null);
  if (status == JFileChooser.APPROVE_OPTION)
  {
  File nazwaPliku = plik.getSelectedFile();
  int status2 = plik.showSaveDialog(null);
    if (status2 == JFileChooser.APPROVE_OPTION)
    {
    File nazwaCelu = plik.getSelectedFile();
    try {
      rozpakuj(nazwaPliku, nazwaCelu);
      }
      catch (IOException ex) {
        Logger.getLogger(Labirynt.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
        }
    }
      
  }
 
}    
    public void rozpakuj(File source, File target) throws IOException {
        try {
      FileInputStream fis = new FileInputStream(source);
      GZIPInputStream gis = new GZIPInputStream(fis);
      FileOutputStream fos = new FileOutputStream(target);
      byte[] buffer = new byte[1024];
      int len;
      while((len = gis.read(buffer)) != -1){
        fos.write(buffer, 0, len);
      }
      //close resources
      fos.close();
      gis.close();
    } catch (IOException e) {
      
    }
    tablica(target);
     
  }//koniec rozpakuj
    public void tablica (File target) throws FileNotFoundException, IOException{
     BufferedReader reader = new BufferedReader(new FileReader(target));
        int linie = 0,kolumny = 0;
        while (reader.readLine() != null){
          linie++;
        }
         reader.close();
        BufferedReader reader2 = new BufferedReader(new FileReader(target));
        
        kolumny = reader2.readLine().length();
        reader2.close();
        labirynt = new char[kolumny][linie];
        wczytaj(target);        
    }
    public void wczytaj(File target) throws FileNotFoundException, IOException{
      
      BufferedReader odczyt = new BufferedReader(new FileReader(target));
      int j=0;
            
      String zdanie = odczyt.readLine();
      //System.out.println(zdanie);
      do{
      for (int i=0;i<zdanie.length();i++){
        labirynt[i][j] = zdanie.charAt(i);
        //System.out.println("petla " + labirynt[i][j]);
      }
      zdanie = odczyt.readLine();
      System.out.println(zdanie);
      j++;
      }while (zdanie != null);
      
      szukacz();
    }
    
    public void szukacz() throws FileNotFoundException{
      int x,y,xF=0,yF=0,xS=0,yS=0,xtemp,ytemp;
      x = labirynt.length;
      y = labirynt[0].length;
      for (int j=0;j<y;j++){
        for (int i=0;i<x;i++){
          if (labirynt[i][j] == 'F'){
            xF=i;
            yF=j;
            System.out.println("Punkt F znajduje sie " + xF + " " + yF);
            continue;
          }
          else if (labirynt[i][j] == 'S'){
            xS=i;
            yS=j;
            System.out.println("Punkt S znajduje sie " + xS + " " + yS);
            continue;
          }
          else{
            continue;
          }
        }
      }//koniec szukanie punktow F i S
      int[][] tablica = new int[x][y];
      for (int j=0;j<y;j++){
        for (int i=0;i<x;i++){
          if (labirynt[i][j] == ' '){
            tablica[i][j] = 0;
            continue;
          }
          else if(labirynt[i][j] == 'X'){
            tablica[i][j] = -1;
            continue;
          }
          else if(labirynt[i][j] == 'F' || labirynt[i][j] == 'S'){
            tablica[i][j] = 0;
          }
          else{
            continue;
          }
        }
        }//koniec przepisywania tablicy
      
      /*System.out.println("Oto tablica przepisana /n");
      for (int j=0;j<y;j++){
        for (int i=0;i<x;i++){
          System.out.print(tablica[i][j]);
        }
        System.out.println(" ");
      }
      System.out.println("Oto tablica przepisana - koniec /n");*/
      int licznik = 1;
      tablica[xS][yS] = 1;
      Queue<Punkt> kolejka = new LinkedList<Punkt>();
      Punkt punkt = new Punkt();
      Punkt meta = new Punkt();
      Punkt tymczas = new Punkt();
      Punkt punkt2 = new Punkt();
      meta.wspX = xF;
      meta.wspY = yF;
      punkt.wspX = xS;
      punkt.wspY = yS;
      //kolejka.offer(punkt);
      do{
        System.out.println("Punkt DO przerobienia " + punkt.wspX + " " + punkt.wspY);
        if (tablica[punkt.wspX][punkt.wspY-1] == 0){
          tablica[punkt.wspX][punkt.wspY-1] = tablica[punkt.wspX][punkt.wspY] + 1;
          tymczas.wspX = punkt.wspX;
          tymczas.wspY = punkt.wspY-1;
          System.out.println("Punkty tymczas 1 " + tymczas.wspX + " " + tymczas.wspY);
          kolejka.add(tymczas);
          //continue;
        }
        if (tablica[punkt.wspX+1][punkt.wspY] == 0){
          tablica[punkt.wspX+1][punkt.wspY] = tablica[punkt.wspX][punkt.wspY] + 1;
          tymczas.wspX = punkt.wspX+1;
          tymczas.wspY = punkt.wspY;
          System.out.println("Punkty tymczas 2 " + tymczas.wspX + " " + tymczas.wspY);
          kolejka.add(tymczas);
          //continue;
        }
        if (tablica[punkt.wspX][punkt.wspY+1] == 0){
          tablica[punkt.wspX][punkt.wspY+1] = tablica[punkt.wspX][punkt.wspY] + 1;
          tymczas.wspX = punkt.wspX;
          tymczas.wspY = punkt.wspY+1;
          System.out.println("Punkty tymczas 3 " + tymczas.wspX + " " + tymczas.wspY);
          kolejka.add(tymczas);
          //continue;
        }
        if (tablica[punkt.wspX-1][punkt.wspY] == 0){
          tablica[punkt.wspX-1][punkt.wspY] = tablica[punkt.wspX][punkt.wspY] + 1;
          tymczas.wspX = punkt.wspX-1;
          tymczas.wspY = punkt.wspY;
          System.out.println("Punkty tymczas 4 " + tymczas.wspX + " " + tymczas.wspY);
          kolejka.add(tymczas);
          //continue;
        }
        
        
        
        System.out.println("dlugosc kolejki " + kolejka.size());
        
        System.out.println("Punkt przerobiony " + punkt.wspX + " " + punkt.wspY);
        punkt = kolejka.poll();
        System.out.println("Punkt z kolejki " + punkt.wspX + " " + punkt.wspY);
        System.out.println("dlugosc kolejki 22222222 " + kolejka.size());
        punkt2 = kolejka.peek();
        System.out.println("nastepny element  " + + punkt2.wspX + " " + punkt2.wspY);
        System.out.println("+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++");
      }while (punkt.wspX != meta.wspX || punkt.wspY != meta.wspY);
      
      for (int j=0;j<y;j++)
      {
        for (int i=0;i<x;i++){
          System.out.print(tablica[i][j]);
        }
        System.out.println(" ");
      }
      Punkt[] sciezka = new Punkt[tablica[xF][yF]-2];
      int[] sciezkaX = new int[tablica[xF][yF]-2];
      int[] sciezkaY = new int[tablica[xF][yF]-2];
      //System.out.println("wartosc knca sciezki to " + tablica[xF][yF]);
      for (int k=tablica[xF][yF]-1;k>1;k--){
        for (int j=0;j<y;j++){
          for (int i=0;i<x;i++){
            if (tablica[i][j] == k){
              tymczas.wspX = i;
              tymczas.wspY = j;
              //System.out.println("Punkty tymczas sciezka " + tymczas.wspX + " " + tymczas.wspY);
              sciezkaX[k-2] = tymczas.wspX;
              sciezkaY[k-2] = tymczas.wspY;
              labirynt[i][j] = '.';
            }
          }
        //System.out.println(" ");
        }
      }
    
      PrintWriter zapis = new PrintWriter("wynik.txt");
      for (int j=0;j<y;j++){
        for (int i=0;i<x;i++){
          zapis.print(labirynt[i][j]);
        }
        zapis.println(" ");
      }
      zapis.println(sciezkaX.length);
      for (int i=0;i<sciezkaX.length;i++){
        zapis.println(sciezkaX[i] + " " + sciezkaY[i]);
      }
      zapis.close();
      
      
    }//koniec szukacza
    
  
  public static void main (String[] args) throws IOException{
    new Labirynt();
    System.out.println("Koniec");
    
    
    
  }
  
}
0

Cały ten kod to jakiś WTF. Lekcja na dziś: BFS (przeszukiwanie w szerz). Dla ambitnych: Algorytm Dijsktry.

0

Znalazłem BFS, dorzuciłem swoje wczytywanie pliku i zapis wyników do pliku według wymagania jednak wychodzi na to, że algorytm korzysta ze ścian jak z korytarzy :/

import java.io.BufferedReader;
import java.io.File;
import java.io.FileInputStream;
import java.io.FileNotFoundException;
import java.io.FileOutputStream;
import java.io.FileReader;
import java.io.IOException;
import java.io.PrintWriter;
import java.util.Scanner;
import java.util.logging.Level;
import java.util.logging.Logger;
import java.util.zip.GZIPInputStream;
import javax.swing.JFileChooser;

class spot {

  char type;
  int distance;
  spot closest;

  public spot() {
    type = '.';
    distance = Integer.MAX_VALUE;
    closest = null;
  }
}

public class Labirynt

{
  public static File cel;
  public static char[][] labirynt;
  public Labirynt()
{
JFileChooser plik = new JFileChooser();
int status = plik.showOpenDialog(null);
  if (status == JFileChooser.APPROVE_OPTION)
  {
  File nazwaPliku = plik.getSelectedFile();
  int status2 = plik.showSaveDialog(null);
    if (status2 == JFileChooser.APPROVE_OPTION)
    {
    File nazwaCelu = plik.getSelectedFile();
    try {
      rozpakuj(nazwaPliku, nazwaCelu);
      }
      catch (IOException ex) {
        Logger.getLogger(Labirynt.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
        }
    }
      
  }
 
}    
    public void rozpakuj(File source, File target) throws IOException {
        try {
      FileInputStream fis = new FileInputStream(source);
      GZIPInputStream gis = new GZIPInputStream(fis);
      FileOutputStream fos = new FileOutputStream(target);
      byte[] buffer = new byte[1024];
      int len;
      while((len = gis.read(buffer)) != -1){
        fos.write(buffer, 0, len);
      }
      //close resources
      fos.close();
      gis.close();
    } catch (IOException e) {
      
    }
    cel = target;
    tablica(target);
     
  }//koniec rozpakuj
public void tablica (File target) throws FileNotFoundException, IOException{
     BufferedReader reader = new BufferedReader(new FileReader(target));
        int linie = 0,kolumny = 0;
        while (reader.readLine() != null){
          linie++;
        }
         reader.close();
        BufferedReader reader2 = new BufferedReader(new FileReader(target));
        
        kolumny = reader2.readLine().length();
        reader2.close();
        
        labirynt = new char[kolumny][linie];
        wczytaj(target);        
    }
    public void wczytaj(File target) throws FileNotFoundException, IOException{
      
      BufferedReader odczyt = new BufferedReader(new FileReader(target));
      int j=0;
      String zdanie;     
      
      while ((zdanie = odczyt.readLine()) != null)
      {
        for (int i=0;i<zdanie.length();i++)
        {
          labirynt[i][j] = zdanie.charAt(i);
          
        }
      
      j++;
      }
      
      
    }
  public static void main(String args[]) throws Exception {
    int moves = 0;
    new Labirynt();
    
    for (int i=0;i<labirynt.length;i++){
        for (int j=0;j<labirynt[i].length;j++){
          System.out.print(labirynt[j][i]);
        }
       System.out.println(" ");
      }
    
    Scanner keyb = new Scanner(cel);

    int rows = labirynt.length;
    int cols = labirynt[labirynt.length-1].length;
    spot mat[][] = new spot[rows][cols];
    //keyb.nextLine();
    spot startSpot = null;
    spot endSpot = null;  
    for (int i = 0; i < mat.length; i++) {
      String line = keyb.nextLine();
      for (int j = 0; j < mat[i].length; j++) {
        mat[i][j] = new spot();
        mat[i][j].type = line.charAt(j);
        if (mat[i][j].type == 'S') {
          startSpot = mat[i][j];
          startSpot.distance = 0;
          startSpot.type = ' ';
        }
        if (mat[i][j].type == 'F') {
          endSpot = mat[i][j];
          endSpot.type = ' ';
        }
      }
    }

    boolean changeMade = true;
    while (changeMade) {
      changeMade = false;
      for (int i = 0; i < mat.length; i++) {
        for (int j = 0; j < mat[i].length; j++) {
          spot thisSpot = mat[i][j];
          spot adjacentSpots[] = {null, null, null, null};
          if (i > 0) {
            adjacentSpots[0] = mat[i - 1][j];
          }
          if (i < cols - 1) {
            adjacentSpots[1] = mat[i + 1][j];
          }
          if (j > 0) {
            adjacentSpots[2] = mat[i][j - 1];
          }
          if (j < rows - 1) {
            adjacentSpots[3] = mat[i][j + 1];
          }
          if (thisSpot.type == ' ') {
            for (int k = 0; k < 4; k++) {
              if (adjacentSpots[k] != null && adjacentSpots[k].distance < (thisSpot.distance - 1)) {
                thisSpot.distance = adjacentSpots[k].distance + 1;
                thisSpot.closest = adjacentSpots[k];
                changeMade = true;
              }
            }
          }
        }
      }
    }

    spot spot = endSpot;
    while(spot != startSpot) {
      moves++;
      spot.type = '.';
      spot = spot.closest;
      
      //System.out.println(spot.distance);
       for (int i=0;i<mat.length;i++){
        for (int j=0;j<mat[i].length;j++){
          if(mat[i][j].type == '.')
          {
          labirynt[i][j] = '.';  
          }
          
        }
        
      }
    }
    PrintWriter zapis = new PrintWriter("wynik.txt");
      for (int i=0;i<labirynt.length;i++){
        for (int j=0;j<labirynt[i].length;j++){
          zapis.print(labirynt[j][i]);
        }
        zapis.println(" ");
      }
      /*zapis.println(sciezkaX.length);
      for (int i=0;i<sciezkaX.length;i++){
        zapis.println(sciezkaX[i] + " " + sciezkaY[i]);
      }*/
      zapis.close();

    System.out.println(moves);
  }
}

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1