Javadoc eclipse

0

Witam,
napisałem program na androida w javie w srodowisku eclipse, program działa poprawnie, nie wyrzuca żadnych błędów przy kompilacji. Kiedy generuję javadoc pojawia mi sie kilkadziesiąt błędów typu "brakuje średnika, brakuje nawiasu itd". Ma ktoś jakiś pomysł czym może to być spowodowane?

0

Odslaniam moja magiczna kule, patrze, patrze i .... kiepsko Panie kiepsko. Bom nie wrozka. Kod poprosimy,

0

Przykładowo gdy dla tego pliku próbuję wygenerować dokumentację, otrzymuję tylko błędy, a dokumentacja sie nie pojawia.

package com.example.kik;


import java.util.ArrayList;
import java.util.List;import android.os.Bundle;
import android.app.Activity;
import android.content.Intent;

import android.view.Menu;
import android.view.View;
import android.view.View.OnClickListener;
import android.widget.Button;
import android.widget.LinearLayout;
import android.widget.Toast;

/**
 * 
 * Aktywność zawiera planszę do gry oraz przyciski pozwalające na natychmiastowe wyjście
 * z programu w trakcie trwania rozgrywki oraz na rozpoczęcie nowej gry przed zakończeniem starej.
 * Wszystkie przyciski stanowiące plansze zapisywane są do kolekcji 
 * i obsługiwane jest zdarzenie kliknięcia na każdy z przycisków.
 */
public class PlanszaActivity extends Activity implements OnClickListener{


	/**
	 * Kolekcja przechowująca referencje do wszystkich buttonów stanowiących plansze.
	 */
	public List<Button> przyciskiNaPlanszy = new ArrayList<Button>();
	
	/**
	 * Pole przechowujące znak stawiany przez gracza
	 */
	public String znakGracza;
	/**
	 * Pole przechowujące znak stawiany przez komputer
	 */
	public String znakKomputera;
	
	/**
	 * Pola przechowujące referencje do przycisków odpowiedzialnych 
	 * za zakończenie programu oraz rozpoczęcie nowej gry.
	 */
	private Button Koniec, NowaGra;
	

	protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
		super.onCreate(savedInstanceState);
		setContentView(R.layout.activity_plansza);
		
		
		LinearLayout linearLayout1 = (LinearLayout) findViewById(R.id.linearLayout1);
		for (int i = 0; i < linearLayout1.getChildCount(); i++) {
			View v = linearLayout1.getChildAt(i);
	    if (v.getClass() == Button.class) {
	    	przyciskiNaPlanszy.add((Button)v);
	    }
		}
		
		LinearLayout linearLayout2 = (LinearLayout) findViewById(R.id.linearLayout2);
		for (int i = 0; i < linearLayout2.getChildCount(); i++) {
			View v = linearLayout2.getChildAt(i);
	    if (v.getClass() == Button.class) {
	    	przyciskiNaPlanszy.add((Button)v);
	    }
		}
		
		LinearLayout linearLayout3 = (LinearLayout) findViewById(R.id.linearLayout3);
		for (int i = 0; i < linearLayout3.getChildCount(); i++) {
			View v = linearLayout3.getChildAt(i);
	    if (v.getClass() == Button.class) {
	    	przyciskiNaPlanszy.add((Button)v);
	    }
		}
		
		LinearLayout linearLayout4 = (LinearLayout) findViewById(R.id.linearLayout4);
		for (int i = 0; i < linearLayout4.getChildCount(); i++) {
			View v = linearLayout4.getChildAt(i);
	    if (v.getClass() == Button.class) {
	    	przyciskiNaPlanszy.add((Button)v);
	    }
		}
		
		LinearLayout linearLayout5 = (LinearLayout) findViewById(R.id.linearLayout5);
		for (int i = 0; i < linearLayout5.getChildCount(); i++) {
			View v = linearLayout5.getChildAt(i);
	    if (v.getClass() == Button.class) {
	    	przyciskiNaPlanszy.add((Button)v);
	    }
		}
		
		LinearLayout linearLayout6 = (LinearLayout) findViewById(R.id.linearLayout6);
		for (int i = 0; i < linearLayout6.getChildCount(); i++) {
			View v = linearLayout6.getChildAt(i);
	    if (v.getClass() == Button.class) {
	    	przyciskiNaPlanszy.add((Button)v);
	    }
		}
		
		LinearLayout linearLayout7 = (LinearLayout) findViewById(R.id.linearLayout7);
		for (int i = 0; i < linearLayout7.getChildCount(); i++) {
			View v = linearLayout7.getChildAt(i);
	    if (v.getClass() == Button.class) {
	    	przyciskiNaPlanszy.add((Button)v);
	    }
		}
		
		LinearLayout linearLayout8 = (LinearLayout) findViewById(R.id.linearLayout8);
		for (int i = 0; i < linearLayout8.getChildCount(); i++) {
			View v = linearLayout8.getChildAt(i);
	    if (v.getClass() == Button.class) {
	    	przyciskiNaPlanszy.add((Button)v);
	    }
		}
		
		LinearLayout linearLayout9 = (LinearLayout) findViewById(R.id.linearLayout9);
		for (int i = 0; i < linearLayout9.getChildCount(); i++) {
			View v = linearLayout9.getChildAt(i);
	    if (v.getClass() == Button.class) {
	    	przyciskiNaPlanszy.add((Button)v);
	    }
		}
		
		LinearLayout linearLayout10 = (LinearLayout) findViewById(R.id.linearLayout10);
		for (int i = 0; i < linearLayout10.getChildCount(); i++) {
			View v = linearLayout10.getChildAt(i);
	    if (v.getClass() == Button.class) {
	    	przyciskiNaPlanszy.add((Button)v);
	    }
		}
		
		for (Button b : przyciskiNaPlanszy)
		{
			b.setOnClickListener(this);
			
		}

		
		Bundle bundle = getIntent().getExtras();
		znakGracza = bundle.getString("key");
		if(znakGracza.equals("X"))
    {
    	znakKomputera ="O";
    }
		else if(znakGracza.equals("O"))
    {
    	znakKomputera ="X";
    }
		
		Koniec = (Button) findViewById(R.id.buttonZakoncz);
		NowaGra = (Button) findViewById(R.id.buttonNowa);
		Koniec.setOnClickListener(this);
		NowaGra.setOnClickListener(this);
		
	}


	public boolean onCreateOptionsMenu(Menu menu) {

		getMenuInflater().inflate(R.menu.plansza, menu);
		return true;
	}


	public void onClick(View v) {
		
		if(v.getId() == R.id.buttonZakoncz)
		{
			System.exit(0);
		}
		else if(v.getId() == R.id.buttonNowa)
		{
			Intent intentWyborZnaku = new Intent("com.example.kik.WyborZnakuActivity");
			startActivity(intentWyborZnaku);
			System.exit(0);
		}
		else{
		for (Button b : przyciskiNaPlanszy)
		{
			if(v.getId() == b.getId())
			{
				b.setText(znakGracza);
				
			}
		}
		CMozg odpKomputera = new CMozg(przyciskiNaPlanszy, znakGracza, znakKomputera);
		odpKomputera.mozg();
		CSprawdzWynik wynikGry = new CSprawdzWynik(przyciskiNaPlanszy, znakGracza, znakKomputera);
		if (wynikGry.Sprawdz())
		{
			Toast.makeText(PlanszaActivity.this, wynikGry.komunikat, Toast.LENGTH_LONG).show();
			
			Thread watekPokazWynik = new Thread(){
				
				public void run()
				{
					try {
						sleep(5000);
					} catch (InterruptedException e) {

						e.printStackTrace();
					}
					
					finally
					{
						Intent intent = new Intent("com.example.kik.WynikActivity");
						startActivity(intent);
						System.exit(0);
					}
				}
				
			};
			
			watekPokazWynik.start();
		}
		}
		
	}

}

Błędy:

 C:\Users\domex\workspace\KiK\src\com\example\kik\PlanszaActivity.java:33: <identifier> expected
	public List<Button> przyciskiNaPlanszy = new ArrayList<Button>();
          ^
C:\Users\domex\workspace\KiK\src\com\example\kik\PlanszaActivity.java:136: ';' expected
		for (Button b : przyciskiNaPlanszy)
               ^
C:\Users\domex\workspace\KiK\src\com\example\kik\PlanszaActivity.java:145: illegal start of expression
		if(znakGracza.equals("X"))
        ^
C:\Users\domex\workspace\KiK\src\com\example\kik\PlanszaActivity.java:154: ')' expected
		Koniec = (Button) findViewById(R.id.buttonZakoncz);
                                 ^
C:\Users\domex\workspace\KiK\src\com\example\kik\PlanszaActivity.java:182: ';' expected
		for (Button b : przyciskiNaPlanszy)
               ^
C:\Users\domex\workspace\KiK\src\com\example\kik\PlanszaActivity.java:192: not a statement
		CSprawdzWynik wynikGry = new CSprawdzWynik(przyciskiNaPlanszy, znakGracza, znakKomputera);
        ^
C:\Users\domex\workspace\KiK\src\com\example\kik\PlanszaActivity.java:192: ')' expected
		CSprawdzWynik wynikGry = new CSprawdzWynik(przyciskiNaPlanszy, znakGracza, znakKomputera);
               ^
7 errors
0

Probowales zrobic to z lapy, w konsoli ?

0

Może coś robie źle, bo nigdy z konsoli nie probowalem generować, a jek wpisuje polecenie w cmd to pojawia sie komunikat, że nie rozpoznaje polecenia javadoc.

0

Dziwne, nie mam na komputerze Javy ME, więc skompilować nie mogę. Ale dokumentacje mogę zrobić z łapy w konsoli, mogę też zrobić w Eclipsie.
Załączoną wyprodukował Eclipse.

0

U mnie to samo.

0

Dziekuję za pomoc problem był ze ścieżką do javadoc.exe w jdk, brany był javadoc.exe z jdk w folderze Oracla, jak zmieniłem na scieżke do normalnie zainstalowanej javy to ruszyło.

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1