Witam posiadam trzy klasy encji

package pl.luppo.ztz.model;

import java.io.Serializable;
import java.util.List;

import javax.persistence.Entity;
import javax.persistence.FetchType;
import javax.persistence.JoinColumn;
import javax.persistence.ManyToOne;
import javax.persistence.NamedQueries;
import javax.persistence.NamedQuery;
import javax.persistence.OneToMany;
import javax.xml.bind.annotation.XmlAccessType;
import javax.xml.bind.annotation.XmlAccessorType;
import javax.xml.bind.annotation.XmlElement;
import javax.xml.bind.annotation.XmlType;
@XmlAccessorType(XmlAccessType.FIELD)
@XmlType(name = "product", propOrder = {
  "category",
  "manufacturer",
  "price",
  "purchasePositions"
})
@Entity
@NamedQueries({
  @NamedQuery(name = Product.ALL, query = "SELECT p FROM Product p "),
  @NamedQuery(name = Product.TOTAL, query = "SELECT COUNT(p) FROM Product p")})
public class Product extends AbstractEntity implements Serializable {
  /**
   * 
   */
  private static final long serialVersionUID = 1L;
  public final static String ALL = "PRODUCT_ALL";
  public final static String TOTAL = "PRODUCT_TOTAL";

  private Double price;
  @ManyToOne(fetch = FetchType.LAZY)
  @JoinColumn(name = "MANUFACTURER_ID")
  private Manufacturer manufacturer;
// @ManyToMany(mappedBy="products")

  @ManyToOne(fetch = FetchType.LAZY)
  @JoinColumn(name = "CATEGOTY_ID")
  private Category category;
  @OneToMany(mappedBy="product")
  @XmlElement(nillable = true)
  private List<PurchasePosition> purchasePositions;

  public Double getPrice() {
    return price;
  }

  public void setPrice(Double price) {
    this.price = price;
  }

  public Manufacturer getManufacturer() {
    return manufacturer;
  }

  public void setManufacturer(Manufacturer manufacturer) {
    this.manufacturer = manufacturer;
  }

  public Category getCategory() {
    return category;
  }

  public void setCategory(Category category) {
    this.category = category;
  }

  public List<PurchasePosition> getPurchasePositions() {
    return purchasePositions;
  }

  public void setPurchasePositions(List<PurchasePosition> purchasePositions) {
    this.purchasePositions = purchasePositions;
  }

}

```java
package pl.luppo.ztz.model;

import java.util.List;

import javax.persistence.Entity;
import javax.persistence.NamedQueries;
import javax.persistence.NamedQuery;
import javax.persistence.OneToMany;
import javax.xml.bind.annotation.XmlAccessType;
import javax.xml.bind.annotation.XmlAccessorType;
import javax.xml.bind.annotation.XmlElement;
import javax.xml.bind.annotation.XmlType;

@XmlAccessorType(XmlAccessType.FIELD)
@XmlType(name = "category", propOrder = { "products" })
@Entity
@NamedQueries({ @NamedQuery(name = Category.ALL, query = "SELECT c FROM Category c "),
    @NamedQuery(name = Category.TOTAL, query = "SELECT COUNT(c) FROM Category c") })
public class Category extends AbstractEntity {

  /**
   * 
   */
  private static final long serialVersionUID = 1L;
  public final static String ALL = "CATEGORY_ALL";
  public final static String TOTAL = "CATEGORY_TOTAL";
  @XmlElement(nillable = true)
  @OneToMany(mappedBy = "category")
  private List<Product> products;

  public List<Product> getProducts() {
    return products;
  }

  public void setProducts(List<Product> products) {
    this.products = products;
  }

}
package pl.luppo.ztz.model;

import javax.persistence.Entity;
import javax.persistence.FetchType;
import javax.persistence.JoinColumn;
import javax.persistence.ManyToOne;
import javax.xml.bind.annotation.XmlAccessType;
import javax.xml.bind.annotation.XmlAccessorType;
import javax.xml.bind.annotation.XmlType;

@XmlAccessorType(XmlAccessType.FIELD)
@XmlType(name = "purchasePosition", propOrder = { "count", "product", "purchase" })
@Entity
public class PurchasePosition extends AbstractEntity {

  /**
   * 
   */
  private static final long serialVersionUID = 1L;

  private int count = 1;
  @ManyToOne(fetch = FetchType.LAZY)
  @JoinColumn(name = "PRODUCT_ID")
  private Product product;

  @ManyToOne(fetch = FetchType.LAZY)
  @JoinColumn(name = "PURCHASE_ID")
  private Purchase purchase;

  public int getCount() {
    return count;
  }

  public void setCount(int count) {
    this.count = count;
  }

  public Product getProduct() {
    return product;
  }

  public void setProduct(Product product) {
    this.product = product;
  }

  public Purchase getPurchase() {
    return purchase;
  }

  public void setPurchase(Purchase purchase) {
    this.purchase = purchase;
  }

}

Gdy przesyłam listę obiektów PurchasePosition bez uzupełnionego obiektu produkt (czyli sam obiekt PurchasePosition z id) to wszystko jest dobrze ale gdy tą liste uzupełnię o produkty to mam błąd


ERROR [org.apache.catalina.core.ContainerBase.[jboss.web].[default-host].[/Industry].[Faces Servlet]] (http-localhost-127.0.0.1-8080-6) Servlet.service() for servlet Faces Servlet threw exception: com.sun.istack.SAXException2: A cycle is detected in the object graph. This will cause infinitely deep XML: [email protected] -> [email protected] -> [email protected]

Wyczytałem że pomaga adnotacja

@XmlAccessorType(XmlAccessType.FIELD)

ale ja już mam ją w swoich encjach. Przesyłanie listy jest za pomocą

public void sendToWS(){
     IndustryWSImplService industryService = new IndustryWSImplService();
      IndustryWS hello = industryService.getIndustryWSImplPort();

      System.out.println("***********************************************************");
      hello.purchaseWS(purchase);
      hello.purchasePositions(initPurchasePositions);
  }

Jeszcze raz podkreślę że jeśli initPurchasePositions zawiera same obiekty PurchasePositions bez produktów wszystko działa poprawnie.

Proszę o pomoc jakich adnotacji użyć aby Parent->child był dobrze mapowany do XML

Z góry dziękuję za pomoc