Podlaczenie GUI

0

Witam chciałem zrobić działanie bramki logicznej AND i utknąłem na robieniu poprawek:

import java.awt.Font;
import java.awt.event.ActionEvent;
import java.awt.event.ActionListener;

import javax.swing.JButton;
import javax.swing.JCheckBox;
import javax.swing.JFrame;
import javax.swing.JLabel;
import javax.swing.JOptionPane;
import javax.swing.JTextField;

import org.dyno.visual.swing.layouts.Constraints;
import org.dyno.visual.swing.layouts.GroupLayout;
import org.dyno.visual.swing.layouts.Leading;

public class AND extends JFrame implements ActionListener {

  private JLabel jLabel0;
  private JButton jButton5;
  private JButton jButton4;
  private JButton jButton3;
  private JButton jButton2;
  private JButton jButton1;
  private JButton jButton0;
   JTextField jTextField1;
   JTextField jTextField0;
  private JLabel jLabel2;
  private JLabel jLabel3;
  private JCheckBox jCheckBox0;
  private JCheckBox jCheckBox1;
  private JTextField jTextField2;
  private JLabel jLabel4;
  public AND() {
    initComponents();
    paintGate();
  }

  private void initComponents() {

    setTitle("BRAMKA LOGICZNA \\\\ AND");
    setLayout(new GroupLayout());

    jLabel0 = new JLabel();
    jLabel0.setText("BRAMKI LOGICZNE - BRAMKA AND");
    add(jLabel0, new Constraints(new Leading(4, 201, 10, 10), new Leading(5, 10, 10)));

    jLabel2 = new JLabel();
    jLabel2.setText("a");
    add(jLabel2, new Constraints(new Leading(88, 17, 12, 12), new Leading(88, 12, 12)));

    jLabel3 = new JLabel();
    jLabel3.setText("b");
    add(jLabel3, new Constraints(new Leading(88, 17, 12, 12), new Leading(145, 12, 12)));

    jLabel4 = new JLabel();
    jLabel4.setText("wynik");
    add(jLabel4, new Constraints(new Leading(263, 12, 12), new Leading(70, 12, 12)));

    jButton0 = new JButton();
    jButton0.setText("0");
    jButton0.addActionListener(this);
    add(jButton0, new Constraints(new Leading(48, 79, 12, 12), new Leading(257, 12, 12)));

    jButton1 = new JButton();
    jButton1.setText("1");
    jButton1.addActionListener(this);
    add(jButton1, new Constraints(new Leading(133, 82, 12, 12), new Leading(257, 12, 12)));

    jButton2 = new JButton();
    jButton2.setText("Result");
    jButton2.addActionListener(this);
    add(jButton2, new Constraints(new Leading(220, 81, 12, 12), new Leading(257, 12, 12)));

    jButton3 = new JButton();
    jButton3.setText("RESTART");
    jButton3.addActionListener(this);
    add(jButton3, new Constraints(new Leading(48, 253, 10, 10), new Leading(224, 27, 12, 12)));

    jButton4 = new JButton();
    jButton4.setText("Czysc a");
    jButton4.addActionListener(this);
    add(jButton4, new Constraints(new Leading(26, 79, 12, 12), new Leading(63, 17, 12, 12)));

    jButton5 = new JButton();
    jButton5.setText("Czysc b");
    jButton5.addActionListener(this);
    add(jButton5, new Constraints(new Leading(25, 80, 12, 12), new Leading(170, 17, 12, 12)));

    jCheckBox0 = new JCheckBox();
    jCheckBox0.addActionListener(this);
    add(jCheckBox0, new Constraints(new Leading(10, 26, 12, 12), new Leading(86, 12, 12)));

    jCheckBox1 = new JCheckBox();
    jCheckBox1.addActionListener(this);
    add(jCheckBox1, new Constraints(new Leading(10, 12, 12), new Leading(144, 12, 12)));

    jTextField0 = new JTextField();
    add(jTextField0, new Constraints(new Leading(48, 34, 12, 12), new Leading(86, 21, 10, 10)));

    jTextField1 = new JTextField();
    add(jTextField1, new Constraints(new Leading(48, 34, 12, 12), new Leading(144, 12, 12)));

    jTextField2 = new JTextField();
    add(jTextField2, new Constraints(new Leading(258, 43, 10, 10), new Leading(104, 35, 10, 10)));

    setSize(660, 336);
  }

  public void actionPerformed(ActionEvent e) {
    Object ob = e.getSource();
    if(ob == jButton2){
      new Cframe().setVisible(true);

}

  public void paintGate(){

    }
}
import java.awt.Font;
import java.awt.event.ActionEvent;
import java.awt.event.ActionListener;

import javax.swing.JButton;
import javax.swing.JFrame;
import javax.swing.JLabel;
import javax.swing.JRadioButton;

import org.dyno.visual.swing.layouts.Constraints;
import org.dyno.visual.swing.layouts.GroupLayout;
import org.dyno.visual.swing.layouts.Leading;

//VS4E -- DO NOT REMOVE THIS LINE!
public class Cframe extends JFrame implements ActionListener {

  private static final long serialVersionUID = 1L;
  private JRadioButton jRadioButton0;
  private JRadioButton jRadioButton1;
  private JButton jButton1;
  private JButton jButton0;
  public int change=0;
  AND and = new AND();
  public Cframe() {
    initComponents();
  }

  private void initComponents() {
    setTitle("CListener");
    setLayout(new GroupLayout());
    jRadioButton0 = new JRadioButton();
    jRadioButton0.setText("Zmien wartosc a");
    jRadioButton0.addActionListener(this);
    add(jRadioButton0, new Constraints(new Leading(12, 12, 12), new Leading(55, 10, 10)));

    jRadioButton1 = new JRadioButton();
    jRadioButton1.setText("Zmien wartosc b");
    jRadioButton1.addActionListener(this);
    add(jRadioButton1,new Constraints(new Leading(12, 12, 12), new Leading(105, 10, 10)));

    jButton1 = new JButton();
    jButton1.setText("CANEL");
    jButton1.addActionListener(this);
    add(jButton1,new Constraints(new Leading(153, 81, 10, 10), new Leading(151, 12, 12)));

    jButton0 = new JButton();
    jButton0.setText("OK");
    jButton0.addActionListener(this);
    add(jButton0,new Constraints(new Leading(58, 79, 10, 10), new Leading(151, 10, 10)));

    setSize(320, 221);
  }

  public void actionPerformed(ActionEvent e) {
    Object ob = e.getSource();
    if(ob == jButton0){
      if(jRadioButton0.isSelected()){
        and.jTextField0.setFont(new Font("Arial",Font.BOLD,20));
        and.jTextField0.setText("");
        and.jTextField0.setEnabled(true);
        setVisible(false);
      }
      else if(jRadioButton1.isSelected()){
        and.jTextField1.setFont(new Font("Arial",Font.BOLD,20));
        and.jTextField1.setText("");
        and.jTextField1.setEnabled(true);
        setVisible(false);
      }
    }
    if(ob == jButton1){
      setVisible(false);
    }
  }
}

Nie wiem jak wykonać jTextfields z klasy AND klasą C.... bardzo proszę o sprostowanie jeżeli robię głupoty

0

Jest ktoś w stanie pomóc?

0

Temat do zamknięcia.

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0