Chciałby przemienić ten kod tak żeby działał w JSP oraz zeby każdy ruch był kontrolowany przez serwer. Stan gry ma być podtrzymywany w ramach sesji, a każdy ruch niech będzie zrealizowany jako ponowne wywołanie tej samej stron .jsp (z odpowiednim parametrem), powodujące jej narysowanie na nowo, już z odpowiednio zaktualizowaną planszą.

function kolko(nr) {
	if(znak == null || znak == "o") {
		znak = "x";
	} else {
		znak = "o";
	}
	e = document.getElementById("kom"+nr);
	e.innerHTML=znak;
}
<table align="center">
	<tr>
		<td id="kom1" onclick="kolko(1)">&nbsp;</td>
		<td id="kom2" onclick="kolko(2)">&nbsp;</td>
		<td id="kom3" onclick="kolko(3)">&nbsp;</td>
	</tr>
	<tr>
		<td id="kom4" onclick="kolko(4)">&nbsp;</td>
		<td id="kom5" onclick="kolko(5)">&nbsp;</td>
		<td id="kom6" onclick="kolko(6)">&nbsp;</td>
	</tr>
	<tr>
		<td id="kom7" onclick="kolko(7)">&nbsp;</td>
		<td id="kom8" onclick="kolko(8)">&nbsp;</td>
		<td id="kom9" onclick="kolko(9)">&nbsp;</td>
	</tr>
</table>