Milionerzy. Dźwięk w tle.

0

Witajcie. To mój pierwszy post i jestem początkującym programistą więc proszę o wyrozumiałość :)

Mam pewien problem. Napisałem sobie prostą grę milionerów. Program działa w AWT. Chciałem dodać sobie dźwięki. Ładnie wszystko działa prócz dźwięku w tle. Po kilku pytaniach ten dźwięk w tle zatrzymuje się. Wie ktoś może czym jest to spowodowane ? Proszę o pomoc :)

Kod

import java.awt.*;
import java.awt.event.*;
import javax.swing.*;
import java.io.*;
import java.applet.Applet;
import java.applet.AudioClip;
import java.net.URL;
import java.io.File;
import java.io.FileNotFoundException;
import java.util.Scanner;

class Milionerzy extends Frame implements WindowListener , MouseListener , KeyListener , ActionListener
{
  Button podpA = new Button("A: ");
  Button podpB = new Button("B: ");
  Button podpC = new Button("C: ");
  Button podpD = new Button("D: ");
  Label pytanie = new Label();
  Label kwoty[] = new Label[12];
  String pytania[] , odpA[] , odpB[] , odpC[] , odpD[];
  int odpPrawidlowe[];
  int los , licznik = 0 , numerPytania = 0;
  String imie;

  public static void main(String arg[])
  {
    new Milionerzy();
  }

  public Milionerzy()
  {
  // imie = JOptionPane.showInputDialog("Jak masz na imie ?");
    setTitle("Milionerzy");
    addWindowListener(this);
    setSize(1100 , 500);
    setLayout(null);
    setResizable(false);

    podpA.setBounds(50 , 400 , 200 , 50);
    podpB.setBounds(250 , 400 , 200 , 50);
    podpC.setBounds(450 , 400 , 200 , 50);
    podpD.setBounds(650 , 400 , 200 , 50);

    podpA.addActionListener(this);
    podpB.addActionListener(this);
    podpC.addActionListener(this);
    podpD.addActionListener(this);

    pytanie.setBounds(100 , 100 , 700 , 200);
    pytanie.setBackground(Color.yellow);
    pytanie.setFont(new Font("Arial" , Font.PLAIN , 20));

    int j = 20;
    for(int i = 0 ; i < 12 ; i++)
    {
      j = j + 20;
      kwoty[i] = new Label();
      kwoty[i].setBounds(850 , 100 + j , 150 , 20);
      this.add(kwoty[i]);
    }

    this.add(podpA);
    this.add(podpB);
    this.add(podpC);
    this.add(podpD);
    this.add(pytanie);

    czyszczenieTablic();
    odczyt();
    ustawKwoty();
    kwoty[10].setBackground(Color.red);
    wyswietlPytanie();
    Tlo WTlo = new Tlo();
    Thread tlo = new Thread(WTlo);
    tlo.start();

    setVisible(true);
  }

  public void actionPerformed(ActionEvent e)
  {
    Object o = e.getSource();

    if (o == podpA)
    {
      zaznaczenie("A");
      if (odpPrawidlowe[los] == 1) odpPrawidlowa("A"); else odpZla("A");
      sleep(2000);
      wyswietlPytanie();
    }

    if (o == podpB)
    {
      zaznaczenie("B");
      if (odpPrawidlowe[los] == 2) odpPrawidlowa("B"); else odpZla("B");
      sleep(2000);
      wyswietlPytanie();
    }

    if (o == podpC)
    {
      zaznaczenie("C");
      if (odpPrawidlowe[los] == 3) odpPrawidlowa("C"); else odpZla("C");
      sleep(2000);
      wyswietlPytanie();
    }

    if (o == podpD)
    {
      zaznaczenie("D");
      if (odpPrawidlowe[los] == 4) odpPrawidlowa("D"); else odpZla("D");
      sleep(2000);
      wyswietlPytanie();
    }
  }

  public void paint(Graphics g){}
  public void windowClosed(WindowEvent e){}
  public void windowOpened(WindowEvent e){}
  public void windowIconified(WindowEvent e){}
  public void windowDeiconified(WindowEvent e){}
  public void windowActivated(WindowEvent e){}
  public void windowDeactivated(WindowEvent e){}
  public void mouseEntered(MouseEvent e){}
  public void mouseExited(MouseEvent e){}
  public void mouseReleased(MouseEvent e){}
  public void mouseMoved(MouseEvent e){}
  public void mouseDragged(MouseEvent e){}
  public void mousePressed(MouseEvent e){}
  public void keyReleased(KeyEvent e){}
  public void keyTyped(KeyEvent e){}

  public void windowClosing (WindowEvent e)
  {
    koniec();
  }

  public void mouseClicked(MouseEvent e){}
  public void keyPressed(KeyEvent e){}

  void koniec()
  {
    sound("blad");
    int koniec = JOptionPane.NO_OPTION;
    koniec = JOptionPane.showConfirmDialog(null , "Czy napewno chcesz wysjsc z gry ?" , "Koniec" , JOptionPane.YES_NO_OPTION);
    if (koniec == JOptionPane.YES_OPTION) System.exit(0);
  }

  void odczyt()
  {
    try
    {
      Scanner fpytania = new Scanner(new File("data/pytania.txt"));
      String text;
      for(int i = 0 ; i < 100 ; i++)
      {
        pytania[i] = fpytania.nextLine();
        odpA[i] = fpytania.nextLine();
        odpB[i] = fpytania.nextLine();
        odpC[i] = fpytania.nextLine();
        odpD[i] = fpytania.nextLine();
        odpPrawidlowe[i] = Integer.parseInt(fpytania.nextLine());
        licznik++;
        if (pytania[i] == "") break;
      }
      fpytania.close();
    }
    catch(Exception q)
    {
      System.out.println(q);
    }
  }

  void czyszczenieTablic()
  {
    this.numerPytania = 0;
    this.pytania = new String[100];
    this.odpA = new String[100];
    this.odpB = new String[100];
    this.odpC = new String[100];
    this.odpD = new String[100];
    this.odpPrawidlowe = new int[100];
    for(int i = 0 ; i < 100 ; i++)
    {
      this.pytania[i] = "";
      this.odpA[i] = "";
      this.odpB[i] = "";
      this.odpC[i] = "";
      this.odpD[i] = "";
      this.odpPrawidlowe[i] = 0;
    }
  }

  void wyswietlPytanie()
  {
    podpA.setBackground(Color.white);
    podpB.setBackground(Color.white);
    podpC.setBackground(Color.white);
    podpD.setBackground(Color.white);
    los = (int)(Math.random() * (licznik - 1) + 1);
    pytanie.setText(pytania[los]);
    System.out.println("\nlicznik: " + licznik + "\nlos: " + los + "\nodppraw: " + odpPrawidlowe[los] + "\nnrpytania: " + numerPytania);
    podpA.setLabel("A: " + odpA[los]);
    podpB.setLabel("B: " + odpB[los]);
    podpC.setLabel("C: " + odpC[los]);
    podpD.setLabel("D: " + odpD[los]);
  }

  void ustawKwoty()
  {
    kwoty[0].setText("1 MILION ZL");
    kwoty[1].setText(" 500 000 ZL");
    kwoty[2].setText(" 250 000 ZL");
    kwoty[3].setText(" 125 000 ZL");
    kwoty[4].setText("  75 000 ZL");
    kwoty[5].setText("  40 000 ZL");
    kwoty[6].setText("  20 000 ZL");
    kwoty[7].setText("  10 000 ZL");
    kwoty[8].setText("   5 000 ZL");
    kwoty[9].setText("   2 000 ZL");
    kwoty[10].setText("   1 000 ZL");
    kwoty[11].setText("     500 ZL");
  }

  void zaznaczenie(String jakaOdp)
  {
    Zaznaczenie WZaznaczenie = new Zaznaczenie();
    Thread zaznaczenie = new Thread(WZaznaczenie);
    zaznaczenie.start();
    if (jakaOdp == "A") podpA.setBackground(Color.blue);
    if (jakaOdp == "B") podpB.setBackground(Color.blue);
    if (jakaOdp == "C") podpC.setBackground(Color.blue);
    if (jakaOdp == "D") podpD.setBackground(Color.blue);
    sleep(2000);
    zaznaczenie.stop();
  }

  void odpPrawidlowa(String jakaOdp)
  {
    DobraOdpowiedz WDobraOdpowiedz = new DobraOdpowiedz();
    Thread dobraOdpowiedz = new Thread(WDobraOdpowiedz);
    dobraOdpowiedz.start();
    numerPytania++;
    if (jakaOdp == "A") podpA.setBackground(Color.green);
    if (jakaOdp == "B") podpB.setBackground(Color.green);
    if (jakaOdp == "C") podpC.setBackground(Color.green);
    if (jakaOdp == "D") podpD.setBackground(Color.green);
    zamalujKwoty();
  }

  void odpZla(String jakaOdp)
  {
    ZlaOdpowiedz WZlaOdpowiedz = new ZlaOdpowiedz();
    Thread zlaOdpowiedz = new Thread(WZlaOdpowiedz);
    zlaOdpowiedz.start();
    if (jakaOdp == "A") podpA.setBackground(Color.red);
    if (jakaOdp == "B") podpB.setBackground(Color.red);
    if (jakaOdp == "C") podpC.setBackground(Color.red);
    if (jakaOdp == "D") podpD.setBackground(Color.red);
    if (odpPrawidlowe[los] == 1) podpA.setBackground(Color.green);
    if (odpPrawidlowe[los] == 2) podpB.setBackground(Color.green);
    if (odpPrawidlowe[los] == 3) podpC.setBackground(Color.green);
    if (odpPrawidlowe[los] == 4) podpD.setBackground(Color.green);
  }

  void zamalujKwoty()
  {
    if (numerPytania == 1) kwoty[11].setBackground(Color.yellow);
    if (numerPytania == 2) {kwoty[10].setBackground(Color.yellow); kwoty[11].setBackground(Color.white);}
    if (numerPytania == 3) {kwoty[9].setBackground(Color.yellow); kwoty[10].setBackground(Color.red);}
    if (numerPytania == 4) {kwoty[8].setBackground(Color.yellow); kwoty[9].setBackground(Color.white);}
    if (numerPytania == 5) {kwoty[7].setBackground(Color.yellow); kwoty[8].setBackground(Color.white);}
    if (numerPytania == 6) {kwoty[6].setBackground(Color.yellow); kwoty[7].setBackground(Color.white);}
    if (numerPytania == 7) {kwoty[5].setBackground(Color.yellow); kwoty[6].setBackground(Color.white);}
    if (numerPytania == 8) {kwoty[4].setBackground(Color.yellow); kwoty[5].setBackground(Color.white);}
    if (numerPytania == 9) {kwoty[3].setBackground(Color.yellow); kwoty[4].setBackground(Color.white);}
    if (numerPytania == 10) {kwoty[2].setBackground(Color.yellow); kwoty[3].setBackground(Color.white);}
    if (numerPytania == 11) {kwoty[1].setBackground(Color.yellow); kwoty[2].setBackground(Color.white);}
    if (numerPytania == 12) {kwoty[0].setBackground(Color.yellow); kwoty[1].setBackground(Color.white);}
  }

  void sleep(int ile)
  {
    try
    {
      Thread.sleep(ile);
    }    
    catch(Exception q)
    {
      System.out.println(q);
    }
  }

  void sound(String co)
  {
    try
    {
      AudioClip blad = Applet.newAudioClip(new URL("file:data/blad.wav"));
      if (co == "blad") blad.play();
    }
    catch(Exception q) {}
  }
}

class Tlo implements Runnable
{  
  public void run()
  {
    try
    {
      AudioClip tlo1 = Applet.newAudioClip(new URL("file:data/tlo1.wav"));
      AudioClip tlo2 = Applet.newAudioClip(new URL("file:data/tlo2.wav"));
      int x = (int)(Math.random()*(2) + 1);
      if (x == 1) tlo1.loop();
      if (x == 2) tlo2.loop();
    }
    catch(Exception q)
    {
      System.out.println(q);
    }

  }
}

class DobraOdpowiedz implements Runnable
{  
  public void run()
  {
    try
    {
      AudioClip dobraodpowiedz1 = Applet.newAudioClip(new URL("file:data/dobraodpowiedz1.wav"));
      AudioClip dobraodpowiedz2 = Applet.newAudioClip(new URL("file:data/dobraodpowiedz2.wav"));
      AudioClip dobraodpowiedz3 = Applet.newAudioClip(new URL("file:data/dobraodpowiedz3.wav"));

      int x = (int)(Math.random()*(3) + 1);
      if (x == 1) dobraodpowiedz1.play();
      if (x == 2) dobraodpowiedz2.play();
      if (x == 3) dobraodpowiedz2.play();
    }
    catch(Exception q)
    {
      System.out.println(q);
    }

  }
}

class ZlaOdpowiedz implements Runnable
{  
  public void run()
  {
    try
    {
      AudioClip zlaodpowiedz1 = Applet.newAudioClip(new URL("file:data/zlaodpowiedz1.wav"));
      zlaodpowiedz1.play();
    }
    catch(Exception q)
    {
      System.out.println(q);
    }

  }
}

class Zaznaczenie implements Runnable
{  
  public void run()
  {
    try
    {
      AudioClip zaznaczenie = Applet.newAudioClip(new URL("file:data/zaznaczenie.wav"));
      zaznaczenie.play();

    }
    catch(Exception q)
    {
      System.out.println(q);
    }

  }
}

Folder data http://www.speedyshare.com/kzW33/data.rar
Z góry dziękuję za pomoc.

0

Odświeżam

0

Problem rozwiązany. Bardzo dziękuje za pomoc C****

0

można jakoś przerobić kod tak aby działał w pascalu ?

0

Nie przerabiaj tego kodu, bo to katastrofa.

0

a da rade ktoś to zrobić w pascalu oczywiście za opłata

0

Szansa na to, że do działu Java zajrzy ktoś mający ochotę na pisanie w Pascalu jest raczej zerowa. Załóż nowy wątek w dziale Ogłoszenia drobne i umieść w treści link do tego wątku.

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0