Spedziłem cały wczorajszy wieczór nad tym i nie moge zanleźć rozwiązania. Mam takie zapytanie napisane w C#:

public void GetData()
    {
      WebRequest webRequest;
      webRequest = WebRequest.Create("http://myserviceurl" + Stopwatch.GetTimestamp().ToString() + "");
      webRequest.Method = "POST";
      webRequest.ContentType = "application/x-www-form-urlencoded";
      webRequest.BeginGetRequestStream(new AsyncCallback(GetRequestStreamCallback), webRequest);
    }

  public void GetRequestStreamCallback(IAsyncResult asynchronousResult)
  {
    HttpWebRequest webRequest = (HttpWebRequest)asynchronousResult.AsyncState;
    Stream postStream = webRequest.EndGetRequestStream(asynchronousResult);
    string json = "{\"request\":\"" +itemId+"\"}";
    string postData = "method=findTimes&p0=" + json + "";
    byte[] byteArray = Encoding.UTF8.GetBytes(postData);
    postStream.Write(byteArray, 0, byteArray.Length);
    postStream.Close();
    webRequest.BeginGetResponse(new AsyncCallback(GetResponseCallback), webRequest);
  }

  public void GetResponseCallback(IAsyncResult asynchronousResult)
  {
    try
    {
      HttpWebRequest webRequest = (HttpWebRequest)asynchronousResult.AsyncState;
      HttpWebResponse response;
      response = (HttpWebResponse)webRequest.EndGetResponse(asynchronousResult);
      Stream streamResponse = response.GetResponseStream();
      StreamReader streamReader = new StreamReader(streamResponse);
      var Response = streamReader.ReadToEnd();
      streamResponse.Close();
      streamReader.Close();
      response.Close();
      if (Response == "")
      {

      }
      else
      {
        Dispatcher.BeginInvoke(() => { DecodeResponse(Response.ToString()); });
      }
    }
    catch (WebException)
    {
      //error  
    }
  }

Próbuję zrobić z tego zapytanie w Androidzie.

public void GetData()
  {
    String postData = "method=findTimes&p0={\"request\":\"003\"}";
    performPost(convertToUTF8(postData));
  }

  public static String convertToUTF8(String s) {
    String out = null;
    try {
      out = new String(s.getBytes("UTF-8"), "ISO-8859-1");
    } catch (java.io.UnsupportedEncodingException e) {
      return null;
    }
    return out;
  }

  public void performPost(String encodedData) {
    HttpURLConnection urlc = null;
    OutputStreamWriter out = null;
    DataOutputStream dataout = null;
    BufferedReader in = null;
    try {
      URL url = new URL("http://myserviceurl" + System.nanoTime());
      urlc = (HttpURLConnection) url.openConnection();
      urlc.setRequestMethod("POST");
      urlc.setRequestProperty("Content-Type","application/x-www-form-urlencoded");
      dataout = new DataOutputStream(urlc.getOutputStream());
      // perform POST operation

      dataout.writeBytes(encodedData);
      int responseCode = urlc.getResponseCode();
      in = new BufferedReader(new InputStreamReader(urlc.getInputStream()),8096);
      String response;
      // write html to System.out for debug
      while ((response = in.readLine()) != null) {
        System.out.println(response);
      }
      in.close();
    } catch (ProtocolException e) {
      e.printStackTrace();
    } catch (IOException e) {
      e.printStackTrace();
    } finally {
      if (out != null) {
        try {
          out.close();
        } catch (IOException e) {
          e.printStackTrace();
        }
      }
      if (in != null) {
        try {
          in.close();
        } catch (IOException e) {
          e.printStackTrace();
        }
      }
    }
  }

Wykrzacza się na dataout i tu podejrzewam ze jest cos z kodowaniem to UTF8. W C# jak widac wyglada to nieco inaczej. Byłbym wdzieczny za pomoc.