Witam, mam pewien problem z wstawianiem danych do LineCharta, ktory jest zainicjowany w fxml, próbuje do niego wsadzić dane z poziomu kontrolera i ni cholery nic sie nie chce zmieniac, moze to jakis banalny blad wynikający z mojej niewiedzy jednak prosiłbym o podpowiedź.
Ponizej zamieszczam kod kontrolera i fxml

package application;

import java.net.URL;
import java.util.ResourceBundle;

import javafx.animation.Animation;
import javafx.animation.KeyFrame;
import javafx.animation.Timeline;

import javafx.event.ActionEvent;
import javafx.event.EventHandler;
import javafx.fxml.FXML;
import javafx.fxml.Initializable;
import javafx.scene.chart.LineChart;
import javafx.scene.chart.NumberAxis;
import javafx.scene.chart.XYChart;
import javafx.scene.image.Image;
import javafx.scene.image.ImageView;
import javafx.util.Duration;

public class MainController implements Initializable{

  @FXML private LineChart<Number, Number> lc;
  @FXML private ImageView imgView;
  @FXML private Image img;
  private XYChart.Series<Number,Number> hourDataSeries; 
  private NumberAxis xAxis;
  private Timeline animation;
  private double hours = 0; 
  private double minutes = 0;
  private double timeInHours = 0;
  private double prevY = 10;
  private double y = 10;

  @FXML
  protected void pressClose(ActionEvent event) {
    System.exit(0);
  }
  @FXML
  protected void pressDelete(ActionEvent event) {

    animation.play();
    lc.animatedProperty();

  }
  @Override
  public void initialize(URL arg0, ResourceBundle arg1) {    

    animation = new Timeline();
    animation.getKeyFrames().add(new KeyFrame(Duration.millis(1000 / 60), new  EventHandler<ActionEvent>() {
      @Override public void handle(ActionEvent actionEvent) {
        // 6 minutes data per frame
     for(int count=0; count < 6; count++) {
    nextTime();
    plotTime();
     }
    }
    }));
    animation.setCycleCount(Animation.INDEFINITE);

    xAxis = new NumberAxis(0,24,3);
       final NumberAxis yAxis = new NumberAxis(0,100,10);
       lc = new LineChart<Number,Number>(xAxis,yAxis);

       lc.setCreateSymbols(false);
       lc.setAnimated(false);
       lc.setLegendVisible(false);
       lc.setTitle("ACME Company Stock");

       xAxis.setLabel("Time");
       xAxis.setForceZeroInRange(false);
       yAxis.setLabel("Share Price");
       yAxis.setTickLabelFormatter(new NumberAxis.DefaultFormatter(yAxis,"$",null));

       hourDataSeries = new XYChart.Series<Number,Number>();
       hourDataSeries.setName("Hourly Data");
       hourDataSeries.getData().add(new XYChart.Data<Number,Number>(timeInHours,prevY));
       lc.getData().add(hourDataSeries);

  }

  private void nextTime() {
    if (minutes == 59) {
      hours ++;
      minutes = 0;
    } else {
      minutes ++;
    }
    timeInHours = hours + ((1d/60d)*minutes);
  }

  private void plotTime() {
    if ((timeInHours % 1) == 0) {
      // change of hour
      double oldY = y;
      y = prevY - 10 + (Math.random()*20);
      prevY = oldY;
      while (y < 10 || y > 90) y = y - 10 + (Math.random()*20);
      hourDataSeries.getData().add(new XYChart.Data<Number, Number>(timeInHours, prevY));
      // after 25hours delete old data
      if (timeInHours > 25) hourDataSeries.getData().remove(0);
      // every hour after 24 move range 1 hour
      if (timeInHours > 24) {
        xAxis.setLowerBound(xAxis.getLowerBound()+1);
        xAxis.setUpperBound(xAxis.getUpperBound()+1);
      }
    }
  }

}

Fxml:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<?import java.lang.*?>
<?import java.util.*?>
<?import javafx.scene.chart.*?>
<?import javafx.scene.control.*?>
<?import javafx.scene.image.*?>
<?import javafx.scene.layout.*?>
<?import javafx.scene.paint.*?>

<AnchorPane id="AnchorPane" maxHeight="-Infinity" maxWidth="-Infinity" minHeight="-Infinity" minWidth="-Infinity" prefHeight="400.0" prefWidth="600.0" xmlns:fx="http://javafx.com/fxml/1" xmlns="http://javafx.com/javafx/2.2"
fx:controller="application.MainController">
 <children>
  <MenuBar prefHeight="25.0" prefWidth="600.0" AnchorPane.bottomAnchor="375.0" AnchorPane.leftAnchor="0.0" AnchorPane.rightAnchor="0.0" AnchorPane.topAnchor="0.0">
   <menus>
    <Menu mnemonicParsing="false" text="File">
     <items>
      <MenuItem mnemonicParsing="false" text="Close" onAction="#pressClose" />
     </items>
    </Menu>
    <Menu mnemonicParsing="false" text="Edit">
     <items>
      <MenuItem mnemonicParsing="false" text="Delete" onAction="#pressDelete" />
     </items>
    </Menu>
    <Menu mnemonicParsing="false" text="Help">
     <items>
      <MenuItem mnemonicParsing="false" text="About" />
     </items>
    </Menu>
   </menus>
  </MenuBar>
  <TabPane prefHeight="375.0000999999975" prefWidth="600.0" tabClosingPolicy="UNAVAILABLE" AnchorPane.bottomAnchor="0.0" AnchorPane.leftAnchor="0.0" AnchorPane.rightAnchor="0.0" AnchorPane.topAnchor="25.0">
   <tabs>
    <Tab text="Untitled Tab 1">
     <content>
      <AnchorPane id="Content" minHeight="0.0" minWidth="0.0" prefHeight="180.0" prefWidth="200.0" />
     </content>
    </Tab>
    <Tab text="Untitled Tab 2">
     <content>
      <AnchorPane id="Content" minHeight="0.0" minWidth="0.0" prefHeight="180.0" prefWidth="200.0">
       <children>
        <ImageView fx:id="imgView" fitHeight="315.5000034122293" fitWidth="420.6666564941406" layoutX="121.0" layoutY="15.0" pickOnBounds="true" preserveRatio="true">
         <image>
          <Image fx:id="img" url="file:/C:/Users/adria_000/Downloads/serduszko/1.png" />
         </image>
        </ImageView>
       </children>
      </AnchorPane>
     </content>
    </Tab>
    <Tab text="Untitled Tab 2">
     <content>
      <AnchorPane id="Content" minHeight="0.0" minWidth="0.0" prefHeight="180.0" prefWidth="200.0">
       <children>
        <LineChart fx:id="lc" layoutX="7.0" layoutY="14.0" prefHeight="330.0" prefWidth="580.0" animated="true">
         <xAxis><CategoryAxis side="BOTTOM" /></xAxis>
         <yAxis><NumberAxis side="LEFT" /></yAxis>
        </LineChart>
       </children>
      </AnchorPane>
     </content>
    </Tab>
    <Tab text="Untitled Tab 1">
     <content>
      <AnchorPane id="Content" minHeight="0.0" minWidth="0.0" prefHeight="180.0" prefWidth="200.0" />
     </content>
    </Tab>
   </tabs>
  </TabPane>
 </children>
</AnchorPane>