Przesłanie ArrayList<String> przez socket

Odpowiedz Nowy wątek
2014-01-17 18:40

Rejestracja: 7 lat temu

Ostatnio: 1 rok temu

0

Cześć

W jaki sposób wysłać i odebrać ArrayList<string> przez socket?

Znalazłem taki kod ale nie potrafię go użyć w moich aplikacjach.

// example input list
List<String> list = new ArrayList<String>();
list.add("foo");
list.add("bar");
list.add("baz");

// write to byte array
ByteArrayOutputStream baos = new ByteArrayOutputStream();
DataOutputStream out = new DataOutputStream(baos);
for (String element : list) {
  out.writeUTF(element);
}
byte[] bytes = baos.toByteArray();

// read from byte array
ByteArrayInputStream bais = new ByteArrayInputStream(bytes);
DataInputStream in = new DataInputStream(bais);
while (in.available() > 0) {
  String element = in.readUTF();
  System.out.println(element);
}

Problem mam z tym, że ja posiadam dwie aplikacje, Client i Server . U Clienta użyłem tej części.

List<String> list = new ArrayList<String>();
list.add("foo");
list.add("bar");
list.add("baz");

// write to byte array
ByteArrayOutputStream baos = new ByteArrayOutputStream();
DataOutputStream out = new DataOutputStream(baos);
for (String element : list) {
  out.writeUTF(element);
}
byte[] bytes = baos.toByteArray();

natomiast na Serverze tej:

ByteArrayInputStream bais = new ByteArrayInputStream(bytes);
DataInputStream in = new DataInputStream(bais);
while (in.available() > 0) {
  String element = in.readUTF();
  System.out.println(element);

Wadzi mi tu ta zmienna bytes na serverze. Jak ją odczytać?

Pozostało 580 znaków

2014-01-17 19:05

Rejestracja: 13 lat temu

Ostatnio: 1 dzień temu

0

Ja w jednym programie zrealizowałem zapis i odczyt tablicy stringów w .NET w poniższy sposób, w ten sposób można oczywiście zrobić w Javie, a nawet w sytuacji, gdy klient i serwer są napisane w różnych technologiach.

Wyglada to tak:

Tworzysz obiekt strumienia w pamięci, a następnie metody, które zapisują i odczytują z tego strumienia.
Strona wysyłająca tworzy strumień w pamięci, zapełnia go, konwertuje na tablicę bajtową i wysyła, natomiast strona odbierająca konwertuje otrzymaną tablicę bajtową na strumień w pamięci i wyciąga z niego dane w odpowiedni sposób. Oczywiście należy sprawdzić poprawność i kolejność odczytów po obu stronach, w przeciwnym wypadku się rozjedzie i i może dojść do próby odczytania danych poza strumieniem lub nieodczytanie całego strunienia, a dane będą z całą pewnością błędne. Do odczytu i zapisu danych trzeba sobie przygotować odpowiednie metody. W jednym programie w C# mam takie metody, w Javie mozna zrobić analogicznie. Wśród ponizszych metod jest właśnie odczyt i zapis listy.

  // Zamiana napisu na ciag bajtow
  public static byte[] ToBytes(string str)
  {
    return Encoding.UTF8.GetBytes(str);
  }

  // Zamiana ciagu bajtow na napis
  public static string ToStr(byte[] bytes)
  {
    return Encoding.UTF8.GetString(bytes);
  }

  // Zapis do strumienia
  public static void StreamWrite(Stream Str, bool S)
  {
    if (S)
    {
      Str.WriteByte(1);
    }
    else
    {
      Str.WriteByte(0);
    }
  }
  public static void StreamWrite(Stream Str, byte[] S)
  {
    int L = S.Length;
    StreamWrite(Str, L);
    Str.Write(S, 0, L);
  }
  public static void StreamWrite(Stream Str, string S)
  {
    StreamWrite(Str, ToBytes(S));
  }
  public static void StreamWrite(Stream Str, List<string> S)
  {
    if (S == null)
    {
      StreamWrite(Str, 0);
    }
    else
    {
      StreamWrite(Str, S.Count);
      for (int i = 0; i < S.Count; i++)
      {
        StreamWrite(Str, S[i]);
      }
    }
  }
  public static void StreamWrite(Stream Str, List<byte[]> S)
  {
    if (S == null)
    {
      StreamWrite(Str, 0);
    }
    else
    {
      StreamWrite(Str, S.Count);
      for (int i = 0; i < S.Count; i++)
      {
        StreamWrite(Str, S[i]);
      }
    }
  }
  public static void StreamWrite(Stream Str, int S)
  {
    int IB1 = (S >> 24) & 255;
    int IB2 = (S >> 16) & 255;
    int IB3 = (S >> 8) & 255;
    int IB4 = S & 255;
    Str.WriteByte((byte)IB1);
    Str.WriteByte((byte)IB2);
    Str.WriteByte((byte)IB3);
    Str.WriteByte((byte)IB4);
  }

  // Odczyt ze strumienia
  public static void StreamRead(Stream Str, out bool S)
  {
    if (Str.ReadByte() != 0)
    {
      S = true;
    }
    else
    {
      S = false;
    }
  }
  public static void StreamRead(Stream Str, out byte[] S)
  {
    int L;
    StreamRead(Str, out L);
    S = new byte[L];
    Str.Read(S, 0, L);
  }
  public static void StreamRead(Stream Str, out string S)
  {
    byte[] X;
    StreamRead(Str, out X);
    S = ToStr(X);
  }
  public static void StreamRead(Stream Str, out int S)
  {
    byte[] B = new byte[4];
    Str.Read(B, 0, 4);
    int IB1 = ((int)B[0]) << 24;
    int IB2 = ((int)B[1]) << 16;
    int IB3 = ((int)B[2]) << 8;
    int IB4 = ((int)B[3]);
    S = IB1 + IB2 + IB3 + IB4;
  }
  public static void StreamRead(Stream Str, out List<string> S)
  {
    int L;
    StreamRead(Str, out L);
    S = new List<string>();
    for (int i = 0; i < L; i++)
    {
      string X;
      StreamRead(Str, out X);
      S.Add(X);
    }
  }
  public static void StreamRead(Stream Str, out List<byte[]> S)
  {
    int L;
    StreamRead(Str, out L);
    S = new List<byte[]>();
    for (int i = 0; i < L; i++)
    {
      byte[] X;
      StreamRead(Str, out X);
      S.Add(X);
    }
  }
edytowany 2x, ostatnio: andrzejlisek, 2014-01-17 19:07
Trudniej się nie dało? - bogdans 2014-01-18 08:21

Pozostało 580 znaków

2014-01-18 08:24
Moderator

Rejestracja: 11 lat temu

Ostatnio: 11 godzin temu

0

Wysyłanie:

ObjectOutputStream oos = null;
ArrayList<String> lista = new ArrayList<String>();
lista.add("Kowalski");
lista.add("Nowak");
try
{
   Socket socket = new Socket(host,port);
   oos = new ObjectOutputStream(socket.getOutputStream());
   oos.writeObject(lista);
   oos.flush();
   oos.close();
}
catch(Exception e) 
{
   System.out.println(e);
}

To smutne, że głupcy są tak pewni siebie, a ludzie mądrzy - tak pełni wątpliwości. Bertrand Russell
edytowany 1x, ostatnio: bogdans, 2014-01-18 14:58

Pozostało 580 znaków

Odpowiedz

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0