Sortowanie Collections, ArrayList

0

Witam mam taki problem.
Mam klase Tytuly przechowywujaca ksiazki, w ktorej chce sortowac dane po nazwiskach i imieniach.
W klasie uchwyt przetwarzam dane, m.in. sortuje, wypisuje dane na ekran itd.
W klasie wypisz wypisuje dane.
Problem polega na tym ze jezeli, na rzecz obiektu uchwyt (w klasie wypisz) wywolam funkcje sortuj(), to dane w zasadzie sa posortowane, ale jezeli wywolam funkcje wyswietlTytuly() po funkcji sortuj() to wyswietlaja sie nie posortowane tytuly.


public class Tytuly implements Comparable<Tytuly> 
{
  private String imie;
  private String nazwisko;
  private String tytul;
  private int ISBN;
  ArrayList<Ksiazka> lista_ksiazka = new ArrayList<Ksiazka>();

  public int compareTo(Tytuly obj) 
  {
    int zmienna = getNazwisko().compareTo(obj.getNazwisko());

    if(zmienna == 0)
      zmienna = getImie().compareTo(obj.getImie());

    return zmienna;
  }
public class Uchwyt 
{
  ArrayList <Tytuly> lista_tytuly = new ArrayList<Tytuly>();
  public String wyswietlTytuly()
  {
    String s = "";
    for(int i = 0; i < getRozmiar() ; i++)
    {
      s += "[ " + i + " ]  " + getLista().get(i).toString() + "\n";
    }
    return s;
  }
  public void sortuj(int kryterium)
  {
    if(kryterium == 1)
      Collections.sort(getLista());

    if(kryterium == 2)
      Collections.sort(lista_tytuly , new SortujTytulPoTytul());

    if(kryterium == 3)
      Collections.sort(lista_tytuly, new SortujTytulPoISBN());
  }
public class Wypisz 
{
  public static void main(String[] args) throws IOException
  {
    Uchwyt uchwyt = new Uchwyt();
    uchwyt.dodajTytul("Stanislaw", "Wyspianski", "Wesele" , 1);
    uchwyt.dodajTytul("Henryk", "Sienkiewicz", "Potop" , 2);
    uchwyt.dodajTytul("Boleslaw", "Prus", "Lalka", 3);

    String elo = uchwyt.wyswietlTytuly();
    System.out.println(elo);
    uchwyt.sortuj(1);
    System.out.println(elo);
}

Jezeli zrobie tak w klasie uchwyt, to wypisze dane posortowane. Jak zrobic, aby posortowane dane od chwili wywolania funkcji sortuj() byly 'zapisane' w arrayliscie lista_tytuly i od tej chwili kazde operacje na tej arrayliscie dotycza juz posortowanych danych np. wywolanie funkcji wyswietlTytuly() wyswietla mi sie juz posortowane dane ?

public class Uchwyt 
{
  public void sortuj(int kryterium)
  {
    if(kryterium == 1)
      Collections.sort(getLista());
      for(Tytuly zmienna : lista_tytuly)
        System.out.println(zmienna);

    if(kryterium == 2)
      Collections.sort(lista_tytuly , new SortujTytulPoTytul());

    if(kryterium == 3)
      Collections.sort(lista_tytuly, new SortujTytulPoISBN());
  }
}

Będę wdzięczny za każdą pomoc.

0

Jeśli dobrze cię rozumiem, to tak sie właśnie dzieje. Collections.sort() sortuje podaną listę. Nie ma takiej możliwości że nagle ci się znów "psuje" kolejność tej posortowanej tablicy.
BTW poymyśl o sensownym nazywaniu klas, bo teraz to jest jakis WTF. Nie wiem czemu Tytuły to nie jest Tytuł. Nie do końca rozumiem czemu Tytuł przechowuje listę Książek i aż boję sie mysleć skad ten Uchwyt ;]

0

Może lekko wytłumacze.
W tym programie klasa Ksiazak - klasa stworzona po to by przechowywac numer ksiazki
Klasa tytul - klasa przechowuje dane o tytule tj: imie, nazwisko autora, tytul i ISBN oraz tablice obiektow ksiazka( poniewaz jeden tytul moze być przypisany do wielu egzemplarzy ksiazek , ale kazda z tych ksiazek musi miec inny numer)
Uchwyt - klasa przetwarzajaca jedynie dane.
Problem dalej pozostaje ten sam :)

0

Niemożliwe. Chyba że twoje getLista() zwraca jakąś kopie ;]

0

public class Ksiazka
{
  private int numer;
  public Ksiazka(){}
  private Tytuly tytuly;

  public void setNumer(int zmienna)
  {
    numer = zmienna;
  }
  public int getNumer()
  {
    return numer;
  }

  public void setTytuly(Tytuly obj)
  {
    tytuly = obj;
  }

  public boolean equals(Object obj)
  {
    Ksiazka obj1 = (Ksiazka) obj;

    if(getNumer() == obj1.getNumer())
      return true;

    return false;
  }

  public String toString()
  {    
    String pom = tytuly.toString();            
    pom += " Numer ksiazki: " + getNumer();                 
    return pom;  
  }

}
import java.util.ArrayList;

public class Tytuly implements Comparable<Tytuly> 
{
  private String imie;
  private String nazwisko;
  private String tytul;
  private int ISBN;
  ArrayList<Ksiazka> lista_ksiazka = new ArrayList<Ksiazka>();
  // Jeden tytul moze byc zwarty w wielu ksiazkach 

  public Tytuly(){}

  public ArrayList<Ksiazka> getLista()
  {
    return lista_ksiazka;
  }

  public int getRozmiarEK()
  {
    return lista_ksiazka.size();
  }

  public void setImie(String imie_)
  {
    imie = imie_;
  }
  public void setNazwisko(String nazwisko_)
  {
    nazwisko = nazwisko_;
  }
  public void setTytul(String tytul_)
  {
    tytul = tytul_;
  }
  public void setISBN(int ISBN_)
  {
    ISBN = ISBN_;
  }
  public String getImie()
  {
    return imie;
  }
  public String getNazwisko()
  {
    return nazwisko;
  }
  public String getTytul()
  {
    return tytul;
  }
  public int getISBN()
  {
    return ISBN;
  }  

  public boolean czyKsiazkaIstnieje(int numer)
  {
    Ksiazka nowa = new Ksiazka();
    nowa.setNumer(numer);
    if(!(lista_ksiazka.contains(nowa)))
      return true;

    return false;
  }

  public void dodajKsiazke(int numer)
  {
    Ksiazka nowa = new Ksiazka();
    nowa.setNumer(numer);
    if(czyKsiazkaIstnieje(numer))
      lista_ksiazka.add(nowa);
    nowa.setTytuly(this);
  }

  public void usunKsiazke(int numer)
  {
    Ksiazka nowa = new Ksiazka();
    nowa.setNumer(numer);
    int index = lista_ksiazka.indexOf(nowa);
    lista_ksiazka.remove(index);
  }

  public boolean equals(Object obj)
  {
    Tytuly obj1 = (Tytuly) obj;

    if(getISBN() == obj1.getISBN())
      return true;

    return false;
  }

  public String toString()
  {
    String zm = "";
    zm += "Imie: " + getImie() + " nazwisko : " + getNazwisko() + " tytul: " + getTytul() + " ISBN: " + getISBN();
    return zm;
  }

  public int compareTo(Tytuly obj) 
  {
    int zmienna = getNazwisko().compareTo(obj.getNazwisko());

    if(zmienna == 0)
      zmienna = getImie().compareTo(obj.getImie());

    return zmienna;
  }
}
import java.io.BufferedReader;
import java.io.FileNotFoundException;
import java.io.FileReader;
import java.io.FileWriter;
import java.io.IOException;
import java.io.PrintWriter;
import java.util.*;

public class Uchwyt 
{
  ArrayList <Tytuly> lista_tytuly = new ArrayList<Tytuly>();
  Tytuly pom1;

  public Uchwyt() {}

  public Tytuly getTytuly()
  {
    return pom1;
  }

  public ArrayList<Tytuly> getLista()
  {
    return lista_tytuly;
  }

  public void setLista(ArrayList<Tytuly> obj)
  {
    lista_tytuly = obj;
  }

  public int getRozmiar()
  {
    return lista_tytuly.size();
  }

  public boolean czyTytulJuzIstnieje(String imie, String nazwisko , String tytul , int ISBN)
  {
    Tytuly nowy = new Tytuly();
    nowy.setImie(imie);
    nowy.setNazwisko(nazwisko);
    nowy.setTytul(tytul);
    nowy.setISBN(ISBN);
    if(!(lista_tytuly.contains(nowy)))
      return true;

    return false;
  }

  public void dodajTytul(String imie, String nazwisko , String tytul , int ISBN)
  {
    Tytuly nowy = new Tytuly();
    nowy.setImie(imie);
    nowy.setNazwisko(nazwisko);
    nowy.setTytul(tytul);
    nowy.setISBN(ISBN);

    if(czyTytulJuzIstnieje(imie, nazwisko , tytul , ISBN))
      lista_tytuly.add(nowy);
  }

  public boolean czyIstniejeKsiazka(int numer)
  {
    if(pom1 != null)
    {
    if(pom1.czyKsiazkaIstnieje(numer))
      return true;
    }    
    return false;
  }

  public void dodajKsiazkee(int numer , int ISBN)
  {
    Tytuly nowa = new Tytuly();
    nowa.setISBN(ISBN);
    int index = lista_tytuly.indexOf(nowa);
    System.out.println(index);
    if(index != -1)
    {
      pom1 = lista_tytuly.get(index);
      pom1.dodajKsiazke(numer);
    }
    else 
      pom1 = null;
  }

  public void usunTytul(String zmienna, int kryterium)
  {
    if(kryterium == 1)
      usunTytulPoImieniu(zmienna);
    if(kryterium == 2)
      usunTytulPoNazwisku(zmienna);
    if(kryterium == 3)
      usunTytulPoTytule(zmienna);
    if(kryterium == 4)
      usunTytulPoISBN(zmienna);
  }

  public void usunTytulPoImieniu(String imie)
  {
    for(int i = 0 ; i < getRozmiar() ; i++)
    {
      if(lista_tytuly.get(i).getImie().equals(imie))
        lista_tytuly.remove(i);
    }
  }

  public void usunTytulPoNazwisku(String nazwisko)
  {
    for(int i = 0 ; i < getRozmiar() ; i++)
    {
      if(lista_tytuly.get(i).getNazwisko().equals(nazwisko))
        lista_tytuly.remove(i);
    }
  }

  public void usunTytulPoTytule(String tytul)
  {
    for(int i = 0 ; i < getRozmiar() ; i++)
    {
      if(lista_tytuly.get(i).getTytul().equals(tytul))
        lista_tytuly.remove(i);
    }
  }

  public void usunTytulPoISBN(String ISBN)
  {
    int zmienna = Integer.parseInt(ISBN);
    Tytuly nowa = new Tytuly();
    nowa.setISBN(zmienna);

    int index = lista_tytuly.indexOf(nowa);
    lista_tytuly.remove(index);
  }

  public void usunKsiazke(int zmienna)
  {
    pom1.usunKsiazke(zmienna);
  }

  public String wyszukajTytulZaPomocaTytulu(String tytul)
  {
    String s = "";
    for(int i = 0 ; i < getRozmiar() ; i++)
    {
      if(lista_tytuly.get(i).getTytul().equals(tytul))
        s += lista_tytuly.get(i).toString();
    }
    return s;
  }

  public String wyswietlTytuly()
  {
    String s = "";
    for(int i = 0; i < getRozmiar() ; i++)
    {
      s += "[ " + i + " ]  " + getLista().get(i).toString() + "\n";
    }
    return s;
  }

  public String wyswietlKsiazki()
  {
    String z = "";
    int zmienna = 0;
    for(int i = 0 ; i < getRozmiar() ; i++)
    {      
      for(int j = 0 ; j < getLista().get(i).getRozmiarEK() ; j++)
      {
        z += "[ " + zmienna++ + " ]  " + getLista().get(i).getLista().get(j).toString() + "\n";
      }
    }
    return z;
  }

  public String wyswietlenieKsiazkeDlaTytulu(String tytul)
  {  
    String s = "";
    for(int i = 0 ; i < getRozmiar() ; i++)
    {
      if(lista_tytuly.get(i).getTytul().equals(tytul))
      {
        for(int j = 0 ; j < getLista().get(i).getRozmiarEK() ; j++)
        {
          s += getLista().get(i).getLista().get(j).toString() + "\n";
        }
      }
    }
    return s;
  }

  public void zapisDoPlikuTytulow() throws IOException
  {
    FileWriter plik = new FileWriter("plik.txt");
    PrintWriter zapis = new PrintWriter(plik);

    for(Tytuly zmienna : lista_tytuly)
    {
      zapis.print(zmienna + "\r\n");
    }
    zapis.close();
  }

  public void zapisDoPlikuKsiazke() throws IOException
  {
    FileWriter plik = new FileWriter("plik1.txt");
    PrintWriter zapis = new PrintWriter(plik);

    for(Tytuly zmienna : lista_tytuly)
    {
      for(Ksiazka zmienna1 : zmienna.getLista() )
        zapis.print(zmienna1 + "\r\n");
    }
    zapis.close();
  }

  public String odczytajZPlikuTytuly() throws IOException
  {
    String tekst = "";
    FileReader plik1 = new FileReader("plik.txt");
    BufferedReader odczyt = new BufferedReader(plik1);
    String odczytany_tekst = odczyt.readLine();

    while(odczytany_tekst != null)
    {
      tekst += odczytany_tekst + "\n";
      odczytany_tekst = odczyt.readLine();
    }
    odczyt.close();
    return tekst;
  }

  public String odczytajZPlikuKsiazki() throws IOException
  {
    String tekst = "";
    FileReader plik1 = new FileReader("plik1.txt");
    BufferedReader odczyt = new BufferedReader(plik1);
    String odczytany_tekst = odczyt.readLine();

    while(odczytany_tekst != null)
    {
      tekst += odczytany_tekst + "\n";
      odczytany_tekst = odczyt.readLine();
    }
    odczyt.close();
    return tekst;
  }

  public void sortuj(int kryterium)
  {
    if(kryterium == 1)
      Collections.sort(getLista());
//      for(Tytuly zmienna : lista_tytuly)
//        System.out.println(zmienna);

    if(kryterium == 2)
      Collections.sort(lista_tytuly , new SortujTytulPoTytul());

    if(kryterium == 3)
      Collections.sort(lista_tytuly, new SortujTytulPoISBN());
  }
}

Klasa Wypisz bez zmian.

1
String elo = uchwyt.wyswietlTytuly();
System.out.println(elo);
uchwyt.sortuj(1);
//elo = uchwyt.wyswietlTytuly();
System.out.println(elo);

Przypisujesz to do Stringa, sortujesz i wypisujesz jeszcze raz ten sam string. Odkomentuj to co ja dopisałem i sprawdź wtedy. Myślę, że to jest problemem.

0

Dzięki wielkie. :)

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0