Wypożyczalnia - zbiór informacji

0

Witajcie.
Na uczelni kazano nam zrobić projekt o tematyce wypożyczalni. Zrobiłem wypożyczalnię samochodów i mam problem z tym, że jak wprowadzę do jLista dane i potem po naciśnięciu klawisza chciałem by się wyświetlały wszelkie parametry. No i problem jest taki, że odczytuje tylko dla pierwszego modelu samochodu parametry, a dla reszty wypisuje null. Niestety nie mogę nigdzie znaleźć błędu, pomożecie?

Kod programu

import javax.swing.DefaultListModel;

/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */

/**
 *
 * @author Skoczek
 */

public class wypozyczalnia extends javax.swing.JFrame {
  DefaultListModel wypozyczalnia = new DefaultListModel();
  String [] anarray;
  String [] model1;
  String [] rocznik1;
  String [] silnik1;
  String [] przebieg1;
  String [] cena1;
  int y;

  int i=0;

  private static void addElement(String string) {
    throw new UnsupportedOperationException("Not supported yet."); //To change body of generated methods, choose Tools | Templates.
  }

  /**
   * Creates new form wypozyczalnia
   */
  public wypozyczalnia() {
    initComponents();
    jLabel15.setVisible(false);
    jLabel14.setVisible(false);
    jLabel13.setVisible(false);
    jTextField8.setVisible(false);
    jTextField9.setVisible(false);
    jTextField10.setVisible(false);

  }

  /**
   * This method is called from within the constructor to initialize the form.
   * WARNING: Do NOT modify this code. The content of this method is always
   * regenerated by the Form Editor.
   */
  @SuppressWarnings("unchecked")
  // <editor-fold defaultstate="collapsed" desc="Generated Code">             
  private void initComponents() {

    jScrollPane1 = new javax.swing.JScrollPane();
    jList1 = new javax.swing.JList();
    jButton1 = new javax.swing.JButton();
    jLabel1 = new javax.swing.JLabel();
    jLabel2 = new javax.swing.JLabel();
    jLabel3 = new javax.swing.JLabel();
    jLabel4 = new javax.swing.JLabel();
    jLabel5 = new javax.swing.JLabel();
    jLabel6 = new javax.swing.JLabel();
    jTextField1 = new javax.swing.JTextField();
    jTextField2 = new javax.swing.JTextField();
    jTextField3 = new javax.swing.JTextField();
    jTextField4 = new javax.swing.JTextField();
    jTextField5 = new javax.swing.JTextField();
    jTextField6 = new javax.swing.JTextField();
    jTextField7 = new javax.swing.JTextField();
    jLabel7 = new javax.swing.JLabel();
    jLabel8 = new javax.swing.JLabel();
    jLabel9 = new javax.swing.JLabel();
    jLabel10 = new javax.swing.JLabel();
    jLabel11 = new javax.swing.JLabel();
    jLabel12 = new javax.swing.JLabel();
    jButton2 = new javax.swing.JButton();
    jTextField8 = new javax.swing.JTextField();
    jTextField9 = new javax.swing.JTextField();
    jTextField10 = new javax.swing.JTextField();
    jLabel13 = new javax.swing.JLabel();
    jLabel14 = new javax.swing.JLabel();
    jLabel15 = new javax.swing.JLabel();
    jButton3 = new javax.swing.JButton();
    jButton4 = new javax.swing.JButton();

    setDefaultCloseOperation(javax.swing.WindowConstants.EXIT_ON_CLOSE);

    jList1.addMouseListener(new java.awt.event.MouseAdapter() {
      public void mouseClicked(java.awt.event.MouseEvent evt) {
        jList1MouseClicked(evt);
      }
      public void mousePressed(java.awt.event.MouseEvent evt) {
        jList1MousePressed(evt);
      }
    });
    jScrollPane1.setViewportView(jList1);

    java.util.ResourceBundle bundle = java.util.ResourceBundle.getBundle("Bundle"); // NOI18N
    jButton1.setText(bundle.getString("wypozyczalnia.jButton1.text")); // NOI18N
    jButton1.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
      public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
        jButton1ActionPerformed(evt);
      }
    });

    jLabel1.setText(bundle.getString("wypozyczalnia.jLabel1.text")); // NOI18N

    jLabel2.setText(bundle.getString("wypozyczalnia.jLabel2.text")); // NOI18N

    jLabel3.setText(bundle.getString("wypozyczalnia.jLabel3.text")); // NOI18N

    jLabel4.setText(bundle.getString("wypozyczalnia.jLabel4.text")); // NOI18N

    jLabel5.setText(bundle.getString("wypozyczalnia.jLabel5.text")); // NOI18N

    jLabel6.setText(bundle.getString("wypozyczalnia.jLabel6.text")); // NOI18N

    jTextField1.setText(bundle.getString("wypozyczalnia.jTextField1.text")); // NOI18N

    jTextField2.setText(bundle.getString("wypozyczalnia.jTextField2.text")); // NOI18N

    jTextField3.setText(bundle.getString("wypozyczalnia.jTextField3.text")); // NOI18N

    jTextField4.setText(bundle.getString("wypozyczalnia.jTextField4.text")); // NOI18N

    jTextField5.setText(bundle.getString("wypozyczalnia.jTextField5.text")); // NOI18N

    jTextField6.setText(bundle.getString("wypozyczalnia.jTextField6.text")); // NOI18N

    jTextField7.setText(bundle.getString("wypozyczalnia.jTextField7.text")); // NOI18N

    jLabel7.setText(bundle.getString("wypozyczalnia.jLabel7.text")); // NOI18N

    jLabel8.setText(bundle.getString("wypozyczalnia.jLabel8.text")); // NOI18N

    jLabel9.setText(bundle.getString("wypozyczalnia.jLabel9.text")); // NOI18N

    jLabel10.setText(bundle.getString("wypozyczalnia.jLabel10.text")); // NOI18N

    jLabel11.setText(bundle.getString("wypozyczalnia.jLabel11.text")); // NOI18N

    jLabel12.setText(bundle.getString("wypozyczalnia.jLabel12.text")); // NOI18N

    jButton2.setText(bundle.getString("wypozyczalnia.jButton2.text")); // NOI18N
    jButton2.addMouseListener(new java.awt.event.MouseAdapter() {
      public void mousePressed(java.awt.event.MouseEvent evt) {
        jButton2MousePressed(evt);
      }
    });
    jButton2.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
      public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
        jButton2ActionPerformed(evt);
      }
    });

    jTextField8.setText(bundle.getString("wypozyczalnia.jTextField8.text")); // NOI18N

    jTextField9.setText(bundle.getString("wypozyczalnia.jTextField9.text")); // NOI18N

    jTextField10.setText(bundle.getString("wypozyczalnia.jTextField10.text")); // NOI18N

    jLabel13.setText(bundle.getString("wypozyczalnia.jLabel13.text")); // NOI18N

    jLabel14.setText(bundle.getString("wypozyczalnia.jLabel14.text")); // NOI18N

    jLabel15.setText(bundle.getString("wypozyczalnia.jLabel15.text")); // NOI18N

    jButton3.setText(bundle.getString("wypozyczalnia.jButton3.text")); // NOI18N
    jButton3.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
      public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
        jButton3ActionPerformed(evt);
      }
    });

    jButton4.setText(bundle.getString("wypozyczalnia.jButton4.text")); // NOI18N
    jButton4.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
      public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
        jButton4ActionPerformed(evt);
      }
    });

    javax.swing.GroupLayout layout = new javax.swing.GroupLayout(getContentPane());
    getContentPane().setLayout(layout);
    layout.setHorizontalGroup(
      layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
      .addGroup(layout.createSequentialGroup()
        .addGap(23, 23, 23)
        .addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
          .addGroup(layout.createSequentialGroup()
            .addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.TRAILING, false)
              .addGroup(layout.createSequentialGroup()
                .addComponent(jLabel2)
                .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.RELATED, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE)
                .addComponent(jTextField2, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 258, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))
              .addGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING, layout.createSequentialGroup()
                .addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
                  .addComponent(jLabel3)
                  .addComponent(jLabel4))
                .addGap(28, 28, 28)
                .addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
                  .addComponent(jTextField3, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 258, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
                  .addComponent(jTextField4, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 258, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)))
              .addGroup(layout.createSequentialGroup()
                .addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
                  .addComponent(jLabel5)
                  .addComponent(jLabel6))
                .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.RELATED, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE)
                .addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING, false)
                  .addComponent(jTextField5, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, 258, Short.MAX_VALUE)
                  .addComponent(jTextField6)))
              .addGroup(layout.createSequentialGroup()
                .addComponent(jLabel1)
                .addGap(63, 63, 63)
                .addComponent(jTextField1, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 258, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)))
            .addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
              .addGroup(layout.createSequentialGroup()
                .addGap(52, 52, 52)
                .addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
                  .addComponent(jLabel7)
                  .addComponent(jLabel8)
                  .addComponent(jLabel10)
                  .addComponent(jLabel11)
                  .addComponent(jLabel12)
                  .addComponent(jLabel9)))
              .addGroup(layout.createSequentialGroup()
                .addGap(18, 18, 18)
                .addComponent(jButton1)))
            .addContainerGap())
          .addGroup(layout.createSequentialGroup()
            .addComponent(jScrollPane1, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 155, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
            .addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
              .addGroup(layout.createSequentialGroup()
                .addGap(59, 59, 59)
                .addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
                  .addComponent(jTextField7, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
                  .addComponent(jButton4))
                .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.RELATED, 359, Short.MAX_VALUE)
                .addComponent(jButton2)
                .addGap(185, 185, 185))
              .addGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.TRAILING, layout.createSequentialGroup()
                .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.RELATED, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE)
                .addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
                  .addGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.TRAILING, layout.createSequentialGroup()
                    .addComponent(jButton3)
                    .addGap(174, 174, 174))
                  .addGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.TRAILING, layout.createSequentialGroup()
                    .addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
                      .addComponent(jLabel13)
                      .addComponent(jLabel14)
                      .addComponent(jLabel15))
                    .addGap(38, 38, 38)
                    .addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.TRAILING, false)
                      .addComponent(jTextField10, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, 138, Short.MAX_VALUE)
                      .addComponent(jTextField9)
                      .addComponent(jTextField8))
                    .addGap(34, 34, 34))))))))
    );
    layout.setVerticalGroup(
      layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
      .addGroup(layout.createSequentialGroup()
        .addContainerGap()
        .addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
          .addGroup(layout.createSequentialGroup()
            .addGap(15, 15, 15)
            .addComponent(jButton2)
            .addGap(17, 17, 17)
            .addComponent(jLabel8)
            .addGap(18, 18, 18)
            .addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.TRAILING)
              .addGroup(layout.createSequentialGroup()
                .addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.TRAILING)
                  .addComponent(jTextField8, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
                  .addComponent(jLabel13))
                .addGap(18, 18, 18)
                .addComponent(jTextField9, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))
              .addComponent(jLabel14))
            .addGap(7, 7, 7)
            .addComponent(jLabel9)
            .addGap(18, 18, 18)
            .addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.TRAILING)
              .addComponent(jTextField10, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
              .addComponent(jLabel15))
            .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.RELATED, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE)
            .addComponent(jLabel10)
            .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.RELATED)
            .addComponent(jLabel11)
            .addGap(11, 11, 11)
            .addComponent(jButton3)
            .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.RELATED)
            .addComponent(jLabel12)
            .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.RELATED, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE)
            .addComponent(jButton1)
            .addGap(22, 22, 22))
          .addGroup(layout.createSequentialGroup()
            .addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
              .addGroup(layout.createSequentialGroup()
                .addComponent(jScrollPane1, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 232, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
                .addGap(28, 28, 28)
                .addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE)
                  .addComponent(jLabel1)
                  .addComponent(jTextField1, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))
                .addGap(18, 18, 18)
                .addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE)
                  .addComponent(jLabel2)
                  .addComponent(jTextField2, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))
                .addGap(18, 18, 18)
                .addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE)
                  .addComponent(jLabel3)
                  .addComponent(jTextField3, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))
                .addGap(18, 18, 18)
                .addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE)
                  .addComponent(jLabel4)
                  .addComponent(jTextField4, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))
                .addGap(18, 18, 18)
                .addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
                  .addComponent(jLabel5)
                  .addComponent(jTextField5, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))
                .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.RELATED)
                .addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
                  .addComponent(jLabel6)
                  .addComponent(jTextField6, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)))
              .addGroup(layout.createSequentialGroup()
                .addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE)
                  .addComponent(jTextField7, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
                  .addComponent(jLabel7))
                .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.RELATED)
                .addComponent(jButton4)))
            .addContainerGap(41, Short.MAX_VALUE))))
    );

    pack();
  }// </editor-fold>            

  private void jButton1ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                     
// deklaracja tablic
anarray = new String[10];
model1 = new String[10];
rocznik1 = new String[10];
silnik1 = new String[10];
przebieg1 = new String[10];
cena1 = new String[10];
/// pobranie tekstu do stringu
String marka= jTextField1.getText(); //deklaracja stringa z textfield1

String model= jTextField2.getText(); //deklaracja stringa z textfield2
String rocznik= jTextField3.getText();
String silnik= jTextField4.getText();
String przebieg= jTextField5.getText();
String cena= jTextField6.getText();
// zapisanie do tablicy danych stringow
anarray[i]= marka;
model1[i]= model;
rocznik1[i]= rocznik;
silnik1[i]= silnik;
przebieg1[i]= przebieg;
cena1[i]= cena;
// dodanie elementu do jList
wypozyczalnia.addElement(marka+ " "+ model); // dodanie elementu obu stringów
jList1.setModel(wypozyczalnia); // wstawienie wyzszych stringow do listy
// wyzerowanie pól tekstowych
jTextField1.setText(""); //wyzerowanie po nacisnieciu klawisza pola tekstowego
jTextField2.setText(""); // weyzerowanie po nacisnieciu klawisza pola tekstowego  
jTextField3.setText(""); // weyzerowanie po nacisnieciu klawisza pola tekstowego    // TODO add your handling code here:
jTextField4.setText(""); // weyzerowanie po nacisnieciu klawisza pola tekstowego    // TODO add your handling code here:
jTextField5.setText(""); // weyzerowanie po nacisnieciu klawisza pola tekstowego    // TODO add your handling code here:
jTextField6.setText(""); // weyzerowanie po nacisnieciu klawisza pola tekstowego    // TODO add your handling code here:
// zmiana iteratora
i=i++;

  }                    

  private void jList1MouseClicked(java.awt.event.MouseEvent evt) {                  
 //wyzerowanie po nacisnieciu klawisza pola tekstowego
   // 

  }                  

  private void jList1MousePressed(java.awt.event.MouseEvent evt) {                  
    // TODO add your handling code here:

  }                  

  private void jButton2ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                     
    // TODO add your handling code here:
    jLabel15.setVisible(true);
    jLabel14.setVisible(true);
    jLabel13.setVisible(true);
    jTextField8.setVisible(true);
    jTextField9.setVisible(true);
    jTextField10.setVisible(true);
  }                    

  private void jButton2MousePressed(java.awt.event.MouseEvent evt) {                   
    // TODO add your handling code here:
  }                   

  private void jButton3ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                     
    // TODO add your handling code here:
  }                    

  private void jButton4ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                     
   y= jList1.getAnchorSelectionIndex(); 

   jLabel7.setText("Marka: "+ anarray[y]);
   jLabel8.setText("Model: "+ model1[y]);
   jLabel9.setText("Rocznik: "+ rocznik1[y]);
   jLabel10.setText("Silnik: "+ silnik1[y]);
   jLabel11.setText("Przebieg: "+ przebieg1[y]);
   jLabel12.setText("Cena za dzień: "+ cena1[y]);    // TODO add your handling code here:
  }                    

  /**
   * @param args the command line arguments
   */
  public static void main(String args[]) {
    /* Set the Nimbus look and feel */
    //<editor-fold defaultstate="collapsed" desc=" Look and feel setting code (optional) ">
    /* If Nimbus (introduced in Java SE 6) is not available, stay with the default look and feel.
     * For details see http://download.oracle.com/javase/tutorial/uiswing/lookandfeel/plaf.html 
     */
    try {
      for (javax.swing.UIManager.LookAndFeelInfo info : javax.swing.UIManager.getInstalledLookAndFeels()) {
        if ("Nimbus".equals(info.getName())) {
          javax.swing.UIManager.setLookAndFeel(info.getClassName());
          break;
        }
      }
    } catch (ClassNotFoundException ex) {
      java.util.logging.Logger.getLogger(wypozyczalnia.class.getName()).log(java.util.logging.Level.SEVERE, null, ex);
    } catch (InstantiationException ex) {
      java.util.logging.Logger.getLogger(wypozyczalnia.class.getName()).log(java.util.logging.Level.SEVERE, null, ex);
    } catch (IllegalAccessException ex) {
      java.util.logging.Logger.getLogger(wypozyczalnia.class.getName()).log(java.util.logging.Level.SEVERE, null, ex);
    } catch (javax.swing.UnsupportedLookAndFeelException ex) {
      java.util.logging.Logger.getLogger(wypozyczalnia.class.getName()).log(java.util.logging.Level.SEVERE, null, ex);
    }
    //</editor-fold>

    /* Create and display the form */
    java.awt.EventQueue.invokeLater(new Runnable() {
      public void run() {
        new wypozyczalnia().setVisible(true);
      }
    });
  }

  // Variables declaration - do not modify           
  private javax.swing.JButton jButton1;
  private javax.swing.JButton jButton2;
  private javax.swing.JButton jButton3;
  private javax.swing.JButton jButton4;
  private javax.swing.JLabel jLabel1;
  private javax.swing.JLabel jLabel10;
  private javax.swing.JLabel jLabel11;
  private javax.swing.JLabel jLabel12;
  private javax.swing.JLabel jLabel13;
  private javax.swing.JLabel jLabel14;
  private javax.swing.JLabel jLabel15;
  private javax.swing.JLabel jLabel2;
  private javax.swing.JLabel jLabel3;
  private javax.swing.JLabel jLabel4;
  private javax.swing.JLabel jLabel5;
  private javax.swing.JLabel jLabel6;
  private javax.swing.JLabel jLabel7;
  private javax.swing.JLabel jLabel8;
  private javax.swing.JLabel jLabel9;
  private javax.swing.JList jList1;
  private javax.swing.JScrollPane jScrollPane1;
  private javax.swing.JTextField jTextField1;
  private javax.swing.JTextField jTextField10;
  private javax.swing.JTextField jTextField2;
  private javax.swing.JTextField jTextField3;
  private javax.swing.JTextField jTextField4;
  private javax.swing.JTextField jTextField5;
  private javax.swing.JTextField jTextField6;
  private javax.swing.JTextField jTextField7;
  private javax.swing.JTextField jTextField8;
  private javax.swing.JTextField jTextField9;
  // End of variables declaration          
}
0

z tego co tak na szybko przejrzałem, to przyczyna leży po stronie tablic. po każdym kliknięciu jbutton1 tworzysz nowe tablice, które dodajesz do obiektu wypożyczalnia. spróbuj kod "anarray = new String[10] ... " przeniesc do konstruktora.
Poza tym, zamiast przchowywać dane w 10-cio elementowych tablicach stwórz sobie klasę samochd i trzymaj swoje wszystkie samochody w jakims kontenerze, np. ArrayLiscie

0

znalazłem ten błąd przed chwilą i niestety jest to samo. Dla pierwszej zapisane są dane a dla następnych już nie

0

tak jak napisalem srpobuj zrobic stworzyc klasę Samochod, obiekty tej klasy przechowuj w jakims kontenerze, takie rozwiazanie umozliwi Ci duzo szybszy dostep do danych konkretnego samochodu

0

Niestety już nie mam czasu na zmianę tego :( Dopiero dziś tematy oddaliśmy a jutro mamy to oddać. Czy mógłbym prosić o znalezienie błędu tutaj? Tyle, że tablice zadeklarowałem jako globalne.

0

wrzuć cały projekt, postaramy się coś szybko zmodyfikować

1
 1. Ja bym ten kod jednak przerobił, bo na miejscu twojego prowadzącego wstawiłbym 2.0 bez czytania. Przecież to się do niczego nie nadaje...
 2. Błąd polega na tym (pomijam to deklarowanie nowych tablic za każdym klikiem), że robisz takie cudo:
  i=i++;

  WTF?
  http://www.coderanch.com/how-[...]ncrementOperatorAndAssignment
  Takie przypisanie sprawia że i zawsze wynosi 0. Zrób normalnie i++ i nie kombinuj.

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0