Wiele klientów jeden serwer

0

Witam,

Robię projekt na kryptografię i mam problem z zaimplementowaniem wątków. Chodzi o to, że mamy trzy strony Alice, Bob i zaufana trzecia strona - Trent.
Teraz tak wygląda początek strony Alice:

package kontrakt_a;

(...)

public class Kontrakt_A{
  Socket requestSocket;
  ObjectOutputStream out;
   ObjectInputStream in;
   String message;
  Kontrakt_A(){}
  void run() throws NoSuchAlgorithmException
  {
    try{

            (...)
      requestSocket = new Socket("localhost", 2004);
      System.out.println("Podlaczono do localhost na porcie 2004");
      out = new ObjectOutputStream(requestSocket.getOutputStream());
      out.flush();
      in = new ObjectInputStream(requestSocket.getInputStream());
      

Tak wygląda Boba:

package kontrakt_b;

(...)

public class Kontrakt_B{
  ServerSocket providerSocket;
  Socket connection = null;
  ObjectOutputStream out;
  ObjectInputStream in;
  String message;
  Kontrakt_B(){}
  void run() throws NoSuchAlgorithmException
  {
    try{

            (...)
      providerSocket = new ServerSocket(2004, 10);

      System.out.println("Waiting for connection");
      connection = providerSocket.accept();
      System.out.println("Connection received from " + connection.getInetAddress().getHostName());

      out = new ObjectOutputStream(connection.getOutputStream());
      out.flush();
      in = new ObjectInputStream(connection.getInputStream());
      sendMessage("Connection successful");

Nie wiem jak napisać trent'a żeby obie strony (Alice i Bob) mogły jednocześnie się z nim połączyć, jak to jest z tymi wątki. Znalazłem taki kod jakiegoś programu do chatu (http://stackoverflow.com/questions/12655937/console-based-application-to-gui-based-application-in-java) ale nie mogę się w nim odnaleźć. Fajnie gdyby ktoś napisał w skrócie jak zaimplementować te wątki, żeby w/w komunikacja sie udała.

0

sam musiałem napisać projekt na socketach i powiem, że wygodnie było użyć projektu spring integration

0

Trenta zrób jako serwer a Boba i Alice jako klientów. Jeśli chodzi o wielowątkowość w Socket'ach to ja zawsze robię drugi wątek dla obioru strumienia, ponieważ w momencie próby pobrania strumienia wstrzymuje program a nie powinno.

Trzeba też pamiętać gdy się robi serwer - klient+klient to przesyłanie klient do klient przebiega przez serwer (serwer odbiera wiadomośc od klienta1 i wysyła do klienta2).

0

Będę bardzo wdzięczny za pomoc tylko przy jednej rzeczy. Mam serwer i dwóch klientów. Wszystko działa. W jaki sposób w moim przykładzie mogę ich rozpoznawać kto jest kto ? w tym sensie, że chce np. wiedzieć, że jeden klient wysłał mi literę A drugi zaś B.

serwer:

package testtrent;

import java.io.*;
import java.net.*;
import java.util.logging.Level;
import java.util.logging.Logger;

public class TestTrent{
  ServerSocket providerSocket;
  Socket connection = null;
  ObjectOutputStream out;
  ObjectInputStream in;
  String message;
  TestTrent(){}
  void run() throws IOException
  {
      //1. creating a server socket
      providerSocket = new ServerSocket(2004, 10);
      //2. Wait for connection
      System.out.println("Waiting for connection");
            while (true) {
              Socket connection = providerSocket.accept();
              Thread thr = new TestTrent.HandlerThread(connection);
              thr.start();
            }
      //System.out.println("Connection received from " + connection.getInetAddress().getHostName());
      

    }
  

  public static void main(String args[]) throws IOException
  {
    TestTrent server = new TestTrent();
    while(true){
      server.run();
    }
  }
    private class HandlerThread extends Thread {
    private Socket s;
    HandlerThread(Socket s) {
      this.s = s;
    }
    public void run() {
      try {
        out = new ObjectOutputStream(s.getOutputStream());
        sendMessage("Witaj");
      } catch (IOException ex) {
        Logger.getLogger(TestTrent.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
      }
    }
    void sendMessage(String msg)
  {
    try{
      out.writeObject(msg);
      out.flush();
      System.out.println("server>" + msg);
    }
    catch(IOException ioException){
      ioException.printStackTrace();
    }
  }
   }
}

    

KlientX:

package klienttrent;

import java.io.*;
import java.net.*;

public class KlientTrent{
  Socket requestSocket;
  ObjectOutputStream out;
   ObjectInputStream in;
   String message;
  KlientTrent(){}
  void run()
  {
    try{
      //1. creating a socket to connect to the server
      requestSocket = new Socket("localhost", 2004);
      System.out.println("Connected to localhost in port 2004");
      //2. get Input and Output streams
      out = new ObjectOutputStream(requestSocket.getOutputStream());
      out.flush();
      in = new ObjectInputStream(requestSocket.getInputStream());
      //3: Communicating with the server
      do{
        try{
          message = (String)in.readObject();
          System.out.println("server>" + message);
          sendMessage("Hi my server");
          message = "bye";
          sendMessage(message);
        }
        catch(ClassNotFoundException classNot){
          System.err.println("data received in unknown format");
        }
      }while(!message.equals("bye"));
    }
    catch(UnknownHostException unknownHost){
      System.err.println("You are trying to connect to an unknown host!");
    }
    catch(IOException ioException){
      ioException.printStackTrace();
    }
    finally{
      //4: Closing connection
      try{
        in.close();
        out.close();
        requestSocket.close();
      }
      catch(IOException ioException){
        ioException.printStackTrace();
      }
    }
  }
  void sendMessage(String msg)
  {
    try{
      out.writeObject(msg);
      out.flush();
      System.out.println("client>" + msg);
    }
    catch(IOException ioException){
      ioException.printStackTrace();
    }
  }
  public static void main(String args[])
  {
    KlientTrent client = new KlientTrent();
    client.run();
  }
}
0

Jeśli znajdziesz odpowiedź na swoje ostatnie pytanie to napisz tutaj, proszę. Niestety mam podobny problem.

0

Serwer musi posiadać tablice klientów (najlepiej obiektowo i tablica dynamiczna), gdzie będzie posiadać strumienie wejściowe i wyjściowe.
Potem przy pobieraniu informacji (prawdopodobnie wielowątkowo) od klienta np. drugiego tablicaklientow.get(indeks).getMsg() będziesz wiedział że indeks odnosi się do klienta o numerze indeksu+1 :P. Mam nadzieje że zrozumiesz o co chodzi ;).

0

coś takiego ?

ServerSocket providerSocket = new ServerSocket(2040, 10);
Thread[] thr = new Thread[3];
              for (int i = 0; i < thr.length; i++) {
                Socket connection = providerSocket.accept();
                thr[i] = new TestTrent.HandlerThread(connection);
                thr[i].start();
              }
0

To są wątki a bardziej mi chodziło o tablice klientów. Gdzie stworzyłbyś klasę Klient,która posiadałaby pola takie jak Socket i w twoim przypadku ObjectOutputStream i ObjectInputStream.
I taką tablice ArrayList<Klient> łatwiej byłoby obsługiwać.

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1