Incompatible types. Float a String

0

Witam. Mam mały problem w moim programie. Mianowicie chce zrobić wyszukiwanie (podanych wcześniej przeze mnie informacji: nazwisko, średnia, uwagi) Udało mi się zrobić wyszukiwanie po nazwisku, i uwagach (Stringi), ale nie wychodzi mi coś wyszukiwanie po średniej (float). Typy zmiennych gryzą mi się w programie i nie za bardzo mogę dojść do tego co powinienem zmienić. Będę wdzięczny za wszelką pomoc :)

package baza0;
import javax.swing.*;
import java.util.*;

class Osoba 
 { String nazwisko;
  float srednia;
  String uwagi;

  public void Nadaj_nazwisko(String lan)
  { nazwisko=lan;}
  public String Podaj_nazwisko()
  { return nazwisko;}
  public void Nadaj_uwagi(String lan)
  { uwagi=lan;}
  public String Podaj_uwagi()
   { return uwagi;}
  public void Nadaj_srednia(float srednia_)
  { srednia=srednia_;} 
 public float Podaj_srednia()
   {return srednia;}

 public String toString()
  {String napis="";
  napis+="Nazwisko: "+nazwisko;
  napis+=" Srednia: "+srednia;
  napis+=" Uwagi: "+uwagi;
  return napis;
  }

 public boolean Szukajnazw(String s) 
  { 
    return nazwisko.equals(s);
  }

 public boolean Szukajuwagi(String a) 
  { 
    return uwagi.equals(a);
  }

  public boolean Szukajsrednia(Object o)
  { 
   //Osoba d = (Osoba)o;
   return srednia==srednia;
  } 

  /*public boolean equals(Object o) //metoda umozliwiajaca przetwarzanie w pojemnikach typu Hash
  { Dane1 d=(Dane1)o;
   return nazwisko.equals(d.nazwisko)
       && srednia==d.srednia
       && uwagi.equals(d.uwagi);
  }

 public int hashCode() //metoda umozliwiajaca przetwarzanie w pojemnikach typu Hash
  {return nazwisko.hashCode()+(int)srednia+uwagi.hashCode(); 
  } */ 

}
class Tablica
{  
 Osoba Dane[]=null; 
 int ile=0; 

 public boolean Pusta()
  {
   return ile==0;
  }

 public boolean Pelna()
  {
   return ile==Dane.length;
  }
 public int Podaj_ile()
  {
   return ile;
  }

 public void Wykonaj_tablice(int N)
  {
   ile=0;
   Dane=new Osoba[N]; //utworzenie tablicy
  }

 public void Wstaw (String nazwisko_, float srednia, String uwagi_)
  {
   Osoba dana=new Osoba();
   dana.Nadaj_nazwisko(nazwisko_);
   dana.Nadaj_srednia(srednia);
   dana.Nadaj_uwagi(uwagi_);
   Dane[ile]=dana;
   ile++; 
  }

  public Osoba Wyszukaj_nazw(String s)
  {
   for (int i=0; i<ile;i++)
    if (Dane[i].Szukajnazw(s))
    return  Dane[i];
   return null;
  }

  public Osoba Wyszukaj_uwagi(String a)
  {
   for (int i=0; i<ile;i++)
    if (Dane[i].Szukajuwagi(a))
    return  Dane[i];
   return null;
  }

  public Osoba Wyszukaj_srednia(float z)
  {
   for (int i=0; i<ile;i++)
    if (Dane[i].Szukajsrednia(z))
    return  Dane[i];
   return null;
  }

  public String toString()
  {
    String s="";
    for (int i=0; i<ile; i++)
     s+=Dane[i].toString()+"\n";
    return s;
  }
}

public class Baza0
{ 
 protected Tablica tablica=new Tablica();

 public void Wyswietl()
   {
   if (tablica.Pusta())//jesli tablica istnieje, to można wyswietlac
      JOptionPane.showMessageDialog(null,"Brak danych"); 
   else 
    JOptionPane.showMessageDialog(null,tablica.toString()); 
  }

 public void Wypelnij()
  { String S;
   S=JOptionPane.showInputDialog(null,"Podaj rozmiar tablicy");
   int N=Integer.parseInt(S);
   tablica.Wykonaj_tablice(N); //utworzenie tablicy
   String S1,S2,S3;
   while(!tablica.Pelna()) //jeśli tablica jes zapełniona, tak jest równe false
    { 
     S1 = JOptionPane.showInputDialog(null, "Podaj nazwisko"); 
     S2 = JOptionPane.showInputDialog(null, "Podaj srednia");
     S3 = JOptionPane.showInputDialog(null, "Podaj uwagi");
     tablica.Wstaw(S1, Float.parseFloat(S2), S3);//dopisanie danych na końcu danych
    } 
  }

  public void Wyszukaj_nazw()
  {
   if (tablica.Pusta())//jesli tablica istnieje, to mozna wyswietlac
      JOptionPane.showMessageDialog(null,"Brak danych"); 
   else
   {
   String S = JOptionPane.showInputDialog(null,"Podaj nazwisko");
   Object osoba=tablica.Wyszukaj_nazw(S);  
   if(osoba!=null)
    JOptionPane.showMessageDialog(null, osoba.toString());
   else
    JOptionPane.showMessageDialog(null, "Brak osób o podanym nazwisku");
   }
  }

   public void Wyszukaj_uwagi()
  {
   if (tablica.Pusta())
      JOptionPane.showMessageDialog(null,"Brak danych"); 
   else
   {
   String A = JOptionPane.showInputDialog(null,"Podaj Uwagi");
   Object osoba=tablica.Wyszukaj_uwagi(A);  
   if(osoba!=null)
    JOptionPane.showMessageDialog(null, osoba.toString());
   else
    JOptionPane.showMessageDialog(null, "Brak osób o podanym uwagach");
   }
  }

   public void Wyszukaj_srednia()
  {
   if (tablica.Pusta())
      JOptionPane.showMessageDialog(null,"Brak danych"); 
   else
   {
   String Z = JOptionPane.showInputDialog(null,"Podaj średnią");
   Object osoba=tablica.Wyszukaj_srednia(Z);  
   if(osoba!=null)
    JOptionPane.showMessageDialog(null, osoba.toString());
   else
    JOptionPane.showMessageDialog(null, "Brak osób o podanej średniej");
   }

  }

  static public void main(String args[])
  { Baza0 baza1=new Baza0(); //referencja do tablicy, która jest tworzona w opcji 1
   char ch;
   String s;
   do
   { s=JOptionPane.showInputDialog(null, "Progam nie jest zabezpieczony przed\n" +
        "złym formatem danych i naciskaniem\nCancel w okienkach dialogowych.\n"+
        "\nPodaj wybor: "
    +"\n1 - Wypełnij tablice danymi osobowymi"
    +"\n2 - Wyświetl dane wszystkich podanych osób"
    +"\n\n3 - Wyszukaj osobe (wg. nazwiska) i wyświetl jej dane"
    +"\n4 - Wyszukaj osobe (wg. sredniej) i wyświetl jej dane"
    +"\n5 - Wyszukaj osobe (wg. uwag) i wyświetl jej dane"
    +"\n\n6 - Usuń osobe"
    +"\n\nk - Koniec programu");
   ch = s.charAt(0); //pobranie opcji
   switch(ch)
    {case '1' : baza1.Wypelnij();
          break;
    case '2' : baza1.Wyswietl();    
          break;
    case '3' : baza1.Wyszukaj_nazw(); 
          break; 
    case '4' : baza1.Wyszukaj_srednia(); 
          break; 
    case '5' : baza1.Wyszukaj_uwagi(); 
          break;
    case 'k' : JOptionPane.showMessageDialog(null, "Koniec programu");
          break;
    default : JOptionPane.showMessageDialog(null,"Zla opcja");    
  }
 }while (ch != 'k') ;
 System.exit(0); 
 }
}
0

Co to w ogóle ma zwracać?

public boolean Szukajsrednia(Object o)
  { 
   //Osoba d = (Osoba)o;
   return srednia==srednia;
  }

Czy nie powinieneś tego porównywać z przekazywanym argumentem?

0

Faktycznie ten zapis jest chyba bez sensu... Wynikł on z tego, że męczę się już nad tym trochę i takie bzdury wychodzą... Więc jak powinienem to zrobić? Nie mogę zastosować metody equals tak jak to robiłem ze stringami?

1

Powyższa metoda jest wywoływana z tej:

public Osoba Wyszukaj_srednia(float z)
  {
   for (int i=0; i<ile;i++)
    if (Dane[i].Szukajsrednia(z))
    return  Dane[i];
   return null;
  }

w Wyszukaj_srednia przekazujesz argument typu float, który następnie wędruje do Szukajsrednia

public boolean Szukajsrednia(Object o)
  { 
   //Osoba d = (Osoba)o;
   return srednia==srednia;
  }

czemu dajesz tutaj argument typu object? Jeśli będziesz chciał potem porównać będzie to wymagało niepotrzebnego rzutowania.
Zmienna srednia jest typu float więc można to porównać po prostu operatorem ==, gdyż oba są typami prostymi. Więc ja bym zrobił to tak:

public boolean Szukajsrednia(float f)
  { 
   return srednia==f;
  }

ale błąd jest wcześniej:

 public void Wyszukaj_srednia()
  {
   if (tablica.Pusta())
      JOptionPane.showMessageDialog(null,"Brak danych"); 
   else
   {
   String Z = JOptionPane.showInputDialog(null,"Podaj średnią");
   Object osoba=tablica.Wyszukaj_srednia(Z);  
   if(osoba!=null)
    JOptionPane.showMessageDialog(null, osoba.toString());
   else
    JOptionPane.showMessageDialog(null, "Brak osób o podanej średniej");
   }

  }

dokładniej w linijce

Object osoba=tablica.Wyszukaj_srednia(Z);  

Metoda wymaga argumentu float a Ty przekazujesz mu argument typu String: String Z = JOptionPane.showInputDialog(null,"Podaj średnią");


Po prostu po odczytaniu zmiennej Z a przed rozpoczęciem wyszukiwania skonwertuj Stringa na typ prosty float:

```java
   String Z = JOptionPane.showInputDialog(null,"Podaj średnią");
   float f = Float.parseFloat(Z);
   Object osoba=tablica.Wyszukaj_srednia(f);  
0

Świetnie to wytłumaczyłeś, teraz wszystko rozumiem i program śmiga. Nie ruszałem programowania przez całe wakacje a z Java dopiero zaczynam stąd te głupoty co pisze. Jeszcze raz wielkie dzięki :)

0

Znowu ja :) Mianowicie teraz chce zrobić, aby można było usuwać osoby z tablicy wg podanego kryterium tzn. podaje nazwisko, a program usuwa mi osobę z bazy i jej dane( średnia i uwagi. Wiem, że muszę zmniejszyć rozmiar tablicy, ale nie wiem jak to zrobić w zależności, na którym miejscu znajdzie mi szukane nazwisko... problem pewnie banalny, ale jednak. Jeszcze raz mój kod:

package baza0;
import javax.swing.*;
import java.util.*;

class Osoba 
 { String nazwisko;
  float srednia;
  String uwagi;

  public void Nadaj_nazwisko(String lan)
  { nazwisko=lan;}
  public String Podaj_nazwisko()
  { return nazwisko;}
  public void Nadaj_uwagi(String lan)
  { uwagi=lan;}
  public String Podaj_uwagi()
   { return uwagi;}
  public void Nadaj_srednia(float srednia_)
  { srednia=srednia_;} 
 public float Podaj_srednia()
   {return srednia;}

 public String toString()
  {String napis="";
  napis+="Nazwisko: "+nazwisko;
  napis+=" Srednia: "+srednia;
  napis+=" Uwagi: "+uwagi;
  return napis;
  }

 public boolean Szukajnazw(String s) 
  { 
    return nazwisko.equals(s);
  }

 public boolean Szukajuwagi(String a) 
  { 
    return uwagi.equals(a);
  }

 public boolean Szukajsrednia(float f)
  { 
   return srednia==f;
  }

}

class Tablica
{  
 Osoba Dane[]=null; 
 int ile=0; 

 public boolean Pusta()
  {
   return ile==0;
  }

 public boolean Pelna()
  {
   return ile==Dane.length;
  }
 public int Podaj_ile()
  {
   return ile;
  }

 public void Wykonaj_tablice(int N)
  {
   ile=0;
   Dane=new Osoba[N]; //utworzenie tablicy
  }

 public void Wstaw (String nazwisko_, float srednia, String uwagi_)
  {
   Osoba dana=new Osoba();
   dana.Nadaj_nazwisko(nazwisko_);
   dana.Nadaj_srednia(srednia);
   dana.Nadaj_uwagi(uwagi_);
   Dane[ile]=dana;
   ile++; 
  }

  public Osoba Wyszukaj_nazw(String s)
  {
   for (int i=0; i<ile;i++)
    if (Dane[i].Szukajnazw(s))
    return  Dane[i];
   return null;
  }

  public Osoba Wyszukaj_uwagi(String a)
  {
   for (int i=0; i<ile;i++)
    if (Dane[i].Szukajuwagi(a))
    return  Dane[i];
   return null;
  }

  public Osoba Wyszukaj_srednia(float z)
   {
   for (int i=0; i<ile;i++)
   if (Dane[i].Szukajsrednia(z))
   return  Dane[i];
   return null;
  }

  public Osoba Usun_nazw(String d)
  {
    for (int i=0; i<ile;i++)
    if (Dane[i].Szukajnazw(d))
    //algorytm
    return null;
  }

  public String toString()
  {
    String s="";
    for (int i=0; i<ile; i++)
     s+=Dane[i].toString()+"\n";
    return s;
  }

  public int usun_all()
  {
    return ile=0;
  }

}

public class Baza0
{ 
 protected Tablica tablica=new Tablica();

 public void Wyswietl()
   {
   if (tablica.Pusta())//jesli tablica istnieje, to można wyswietlac
      JOptionPane.showMessageDialog(null,"Brak danych"); 
   else 
    JOptionPane.showMessageDialog(null,tablica.toString()); 
  }

 public void Wypelnij()
  { String S;
   S=JOptionPane.showInputDialog(null,"Podaj rozmiar tablicy");
   int N=Integer.parseInt(S);
   tablica.Wykonaj_tablice(N); //utworzenie tablicy
   String S1,S2,S3;
   while(!tablica.Pelna()) //jeśli tablica jes zapełniona, tak jest równe false
    { 
     S1 = JOptionPane.showInputDialog(null, "Podaj nazwisko"); 
     S2 = JOptionPane.showInputDialog(null, "Podaj srednia");
     S3 = JOptionPane.showInputDialog(null, "Podaj uwagi");
     tablica.Wstaw(S1, Float.parseFloat(S2), S3);//dopisanie danych na końcu danych
    } 
  }

  public void Wyszukaj_nazw()
  {
   if (tablica.Pusta())//jesli tablica istnieje, to mozna wyswietlac
      JOptionPane.showMessageDialog(null,"Brak danych"); 
   else
   {
   String S = JOptionPane.showInputDialog(null,"Podaj nazwisko");
   Object osoba=tablica.Wyszukaj_nazw(S);  
   if(osoba!=null)
    JOptionPane.showMessageDialog(null, osoba.toString());
   else
    JOptionPane.showMessageDialog(null, "Brak osób o podanym nazwisku");
   }
  }

   public void Wyszukaj_uwagi()
  {
   if (tablica.Pusta())
      JOptionPane.showMessageDialog(null,"Brak danych"); 
   else
   {
   String A = JOptionPane.showInputDialog(null,"Podaj Uwagi");
   Object osoba=tablica.Wyszukaj_uwagi(A);  
   if(osoba!=null)
    JOptionPane.showMessageDialog(null, osoba.toString());
   else
    JOptionPane.showMessageDialog(null, "Brak osób o podanym uwagach");
   }
  }

   public void Wyszukaj_srednia()
  {
   if (tablica.Pusta())
      JOptionPane.showMessageDialog(null,"Brak danych"); 
   else
   {
   String Z = JOptionPane.showInputDialog(null,"Podaj średnią");
   float f = Float.parseFloat(Z);
   Object osoba=tablica.Wyszukaj_srednia(f); 
   if(osoba!=null)
   JOptionPane.showMessageDialog(null, osoba.toString());
   else
    JOptionPane.showMessageDialog(null, "Brak osób o podanej średniej");
   }

  }

   public void Usun_wszystkich()
   { 
    tablica.usun_all();
    JOptionPane.showMessageDialog(null, "Baza osób została wyczyszczona");
   }

   public void Usun_nazw()
   {
     if (tablica.Pusta())
     JOptionPane.showMessageDialog(null,"Brak danych"); 
   else
   {
     String A = JOptionPane.showInputDialog(null,"Podaj nazwisko które chcesz usunąć");
     Object osoba=tablica.Usun_nazw(A);
     if(osoba!=null)
     JOptionPane.showMessageDialog(null, osoba.toString());
     else
     JOptionPane.showMessageDialog(null, "Osoba o podanym nazwisku została usunięta");
   }
   }

  static public void main(String args[])
  { Baza0 baza1=new Baza0(); //referencja do tablicy, która jest tworzona w opcji 1
   char ch;
   String s;
   do
   { s=JOptionPane.showInputDialog(null, "Progam nie jest zabezpieczony przed\n" +
        "złym formatem danych i naciskaniem\nCancel w okienkach dialogowych.\n"+
        "\nPodaj wybor: "
    +"\n1 - Wypełnij tablice danymi osobowymi"
    +"\n2 - Wyświetl dane wszystkich podanych osób"
    +"\n\n3 - Wyszukaj osobę (wg. nazwiska) i wyświetl jej dane"
    +"\n4 - Wyszukaj osobę (wg. sredniej) i wyświetl jej dane"
    +"\n5 - Wyszukaj osobę (wg. uwag) i wyświetl jej dane"
    +"\n\n6 - Usuń wszystkie osoby"
    +"\n7 - Usun osobę (wg. nazwiska)"
    +"\n\nk - Koniec programu");
   ch = s.charAt(0); //pobranie opcji
   switch(ch)
    {case '1' : baza1.Wypelnij();
          break;
    case '2' : baza1.Wyswietl();    
          break;
    case '3' : baza1.Wyszukaj_nazw(); 
          break; 
    case '4' : baza1.Wyszukaj_srednia(); 
          break; 
    case '5' : baza1.Wyszukaj_uwagi(); 
          break;
    case '6' : baza1.Usun_wszystkich();
          break;
    case '7' : baza1.Usun_nazw();
          break;
    case 'k' : JOptionPane.showMessageDialog(null, "Koniec programu");
          break;
    default : JOptionPane.showMessageDialog(null,"Zla opcja");    
  }
 }while (ch != 'k') ;
 System.exit(0); 
 }
}

Zapewne potrzebny algorytm do tego powinien znajdować się w tym miejscu:

public Osoba Usun_nazw(String d)
  {
    for (int i=0; i<ile;i++)
    if (Dane[i].Szukajnazw(d))
    //algorytm
    return null;

Najlepsze, co do tej pory udało mi się wymyślić to usuwanie osoby z ostatniego miejsca poprzez zmniejszenie rozm. tablicy, ale przecież nie o to w tym chodzi :/

0

W pierwszej wersji programu do przechowywania osób używałeś kolekcji ArrayList<osoba>. Jeśli chcesz usuwać, to powinieneś chyba wrócić do tego pomysłu. Jeśli zostawisz tablicę, to po znalezieniu osoby na miejscu k musisz przepisać w pętli osobę z pozycji k+1 na pozycję k, z pozycji k+2 na pozycję k+1 itd. A na końcu zmniejszyć o 1 wartość pola ile.

0

Nie do końca niestety ogarniam to ArrayList :/ Napisałem coś takiego:

public Osoba Usun_nazw(String d)
  {
    for (int i=0; i<ile;i++)
    {
    if (Dane[i].Szukajnazw(d))
      Dane[i]=Dane[i+1];
    }
    ile--;
    return null;

Ale niestety nie działa do końca zbyt dobrze. Próbowałem wielu rozwiązań i albo źle przepisywało dane w tablicy, albo np rozmiar był zmniejszany dwa razy. Już nie mam pomysłów jak to zrobić...
EDIT: Próbowałem też zagnieżdżone pętle i tam chyba dobrze przepisywało, tylko z tym rozmiarem tablicy były problemy. Teraz zauważyłem, że w podanym przeze mnie rozw. przepisuje dane tylko raz...

Wersja z zagnieżdżoną pętlą, ale też nie działa, nie mam pojęcia czemu...

public Osoba Usun_nazw(String d)
  {
    for (int i=0; i<ile;i++)
    {
    if (Dane[i].Szukajnazw(d))
      for (int j=i; j<ile; j++)
      {
      Dane[j]=Dane[j+1];
      }

    }
    ile--;
    return null;
  }

Jeszcze inna wersja i kurde na logikę wydaje mi się, że wszystko powinno być dobrze, ale gdzieś widocznie popełniam błąd...

public Osoba Usun_nazw(String d)
  {
    for (int i=0; i<ile; i++)
    {
    if (Dane[i].Szukajnazw(d))
      for (int j=0; j<ile; j++)
      {
      Dane[j+i]=Dane[j+i+1];
      }
    }
    ile--;
    return null;
  }

Tutaj wywala program, więc zapewne coś z pamięcią podczas przepisywania/zmniejszania tablicy...

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0