Witam , zrobiłem aplet do układania puzzli , natomiast mam problem z przyciskiem który by mógł je mieszać po wcisnięciu . Proszę bardzo o pomoc

package javaapplication4;

import javax.swing.*;
import java.awt.*;
import java.awt.event.*;

public class PuzzlePanel extends JPanel implements MouseListener{
  Image o1,o2,o3,o4,o5,o6,o7,o8,o9;
  Image tabImage[]=new Image[9];
  boolean ulozone=false;
  int xCz=0,yCz=0,nowy=0,stary=0;

public PuzzlePanel(){
setBackground(new Color(250,250,250));
setPreferredSize(new Dimension(600,450));
try{
o1=new ImageIcon(this.getClass().getResource("1.jpg")).getImage();
o2=new ImageIcon(this.getClass().getResource("2.jpg")).getImage();
o3=new ImageIcon(this.getClass().getResource("3.jpg")).getImage();
o4=new ImageIcon(this.getClass().getResource("4.jpg")).getImage();
o5=new ImageIcon(this.getClass().getResource("5.jpg")).getImage();
o6=new ImageIcon(this.getClass().getResource("6.jpg")).getImage();
o7=new ImageIcon(this.getClass().getResource("7.jpg")).getImage();
o8=new ImageIcon(this.getClass().getResource("8.jpg")).getImage();
o9=new ImageIcon(this.getClass().getResource("9.jpg")).getImage();  
}catch(Exception e){}

tabImage[0]=o7;
tabImage[1]=o4;
tabImage[2]=o6;
tabImage[3]=o3;
tabImage[4]=o2;
tabImage[5]=o5;
tabImage[6]=o8;
tabImage[7]=o1;
tabImage[8]=o9;
addMouseListener(this);
}
  @Override
  public void paintComponent(Graphics g){
  Graphics2D g2=(Graphics2D)g;
  int x=0,y=0;
 for(int i=0;i<9;i++)
 {
  if(i==0 || i==3 || i==6) { x=0; }
  else if(i==1 || i==4 || i==7) { x=200; }
  else x=400;

  if(i==0 || i==1 || i==2) { y=0; }
  else if(i==3 || i==4 || i==5) { y=150; }
  else y=300;

  g2.drawImage(tabImage[i],x,y,null); 

 }

 if(ulozone==false){ 
         g2.setColor(new Color(204,204,204)); 
          g2.drawLine(0,150,600,150);
          g2.drawLine(0,300,600,300); 
          g2.drawLine(200,0,200,450);
          g2.drawLine(400,0,400,450); 
            g2.setColor(new Color(255,0,0));
            g2.drawRect(xCz,yCz,200,150);
          } 

                  }
//metody do obsługi zdarzeń myszy:
  @Override
  public void mouseClicked(MouseEvent me){
int xme=me.getX();
int yme=me.getY();
int przycisk=me.getButton();
//lewy to 1, prawy to 3
if(xme<200 && xme>=0 && yme>=0 && yme<150 && ulozone==false)
{
  xCz=0;
  yCz=0;
  if(przycisk==1) {stary=0; }
  else if(przycisk==3)
          {
          nowy=0;
          zamiana();          
          }  
}
else if(xme<400 && xme>=200 && yme>=0 && yme<150 && ulozone==false )
{
  xCz=200;
  yCz=0;
  if(przycisk==1) {stary=1; }
  else if(przycisk==3)
          {
          nowy=1;
          zamiana(); 
          }   
}
else if(xme<600 && xme>=400 && yme>=0 && yme<150 && ulozone==false )
{
 xCz=400;
 yCz=0;
  if(przycisk==1) {stary=2; }
  else if(przycisk==3)
          {
          nowy=2;
          zamiana(); 
          }     
}
else if(xme<200 && xme>=0 && yme>=150 && yme<300 && ulozone==false )
{
xCz=0;
yCz=150;
  if(przycisk==1) {stary=3; }
  else if(przycisk==3)
          {
          nowy=3;
          zamiana();
          }    
}
else if(xme<400 && xme>=200 && yme>=150 && yme<300 && ulozone==false )
{
xCz=200;
yCz=150;
  if(przycisk==1) {stary=4; }
  else if(przycisk==3)
          {
          nowy=4;
          zamiana();
          }    
}
else if(xme<600 && xme>=400 && yme>=150 && yme<300 && ulozone==false )
{
xCz=400;
yCz=150;
  if(przycisk==1) {stary=5; }
  else if(przycisk==3)
          {
          nowy=5;
          zamiana();
          }   
}
else if(xme<200 && xme>=0 && yme>=300 && yme<450 && ulozone==false )
{
xCz=0;
yCz=300;
  if(przycisk==1) {stary=6; }
  else if(przycisk==3)
          {
          nowy=6;
          zamiana();
          }    
}
else if(xme<400 && xme>=200 && yme>=300 && yme<450 && ulozone==false )
{
xCz=200;
yCz=300;
  if(przycisk==1) {stary=7; }
  else if(przycisk==3)
          {
          nowy=7;
          zamiana();          
          }    
}
else if(xme<600 && xme>=400 && yme>=300 && yme<450 && ulozone==false )
{
xCz=400;
yCz=300;
  if(przycisk==1) {stary=8; }
  else if(przycisk==3)
          {
          nowy=8;
          zamiana();
          }     
}
if( tabImage[0]==o1 && tabImage[1]==o2 && tabImage[2]==o3
&& tabImage[3]==o4 && tabImage[4]==o5 && tabImage[5]==o6
&& tabImage[6]==o7 && tabImage[7]==o8 && tabImage[8]==o9)
 { ulozone=true; }
repaint();
}
  @Override
  public void mouseEntered(MouseEvent me){}
  @Override
  public void mouseExited(MouseEvent me){}
  @Override
  public void mousePressed(MouseEvent me){}
  @Override
  public void mouseReleased(MouseEvent me){}
public void zamiana()
{
  Image tymczasowy=tabImage[stary];
  tabImage[stary]=tabImage[nowy];
  tabImage[nowy]=tymczasowy; 
}
}

a tu mam kod do uruchamiania programu :

package javaapplication4;

import javax.swing.JApplet;
public class PuzzleAplet extends JApplet {
  @Override
  public void init() {
    setSize(600,450);
    PuzzlePanel pp=new PuzzlePanel();
    add(pp);
  }
}