Przyspieszenie kompresji

0

Witam. Chciałem przyspieszyć wykonywanie się kompresowania w tym kodzie


  /**
   * Metoda archiwizuje pliki
   * @throws FileNotFoundException
   * @throws IOException 
   */
  public void createArchive() throws FileNotFoundException,IOException
  {
    
    //Buufer zapewnia przenoszenie bajtow pomiedzy strumieniami
    byte[] buffer=new byte[1024];
    
    //Deklaracja i inicjacja strumieni
    FileOutputStream out = new FileOutputStream(ARCHIVE_NAME);
    ZipOutputStream zos = new ZipOutputStream(new BufferedOutputStream(out));
    BufferedInputStream  zis = null;
    
    //Rozpoczynanie pakowania
    
    int length=PATH.size();
    
    for(int i=0; i<length;i++)
    {
      //Tworzenie obiektu pliku ktory ma zostac zarchiwizowany
      //Kolejne elementy archiwum reprezentowane są przez obiekty ZipEntry
      ZipEntry entry = new ZipEntry(PATH.get(i));
      
      //Dodanie pliku do strumienia
      zos.putNextEntry(entry);
      FileInputStream in=new FileInputStream( new File(PATH.get(i)));
      zis=new BufferedInputStream(in,1024);
      
      //Zapisywanie
      int bytes;
      while((bytes = zis.read(buffer,0,1024)) >0)
      {
        zos.write(buffer, 0, bytes);
      }      
    }
    
    //Zamykamy strumienie
    zos.closeEntry();
    zos.close();    
    zis.close();
  }
  

Co można przyspieszyć? Użyłem strumieni. Musiałem coś przeoczyć bo jest wolniej jeszcze wolniej.

0
 1. Jak masz zasoby to kod opakuj w try / finally i w finally zrób zamykanie.
 2. Nie zamykasz wszystkich strumieni.
 3. Do ustawiania poziomu kompresji jest metoda setLevel w ZipOutputStream
 4. Polecam Apache Commons IO - ma metody jak IOUtils.closeQuietly, IOUtils.copy, itd które znacznie uprościłyby tutaj kod.
0

Czytaj większymi blokami o rozmiarze będącym wielokrotnością 8kB (8192B).

0

Dodałem buffor na 8k. W tym samym czasie prawie 100MB lepszy wynik. Pobawię się jeszcze w rożne poziomy kompresji i zobaczymy.

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1