Rekurencyjne rysowanie prostokątów

0

Witam. Próbuje rozwiązać takowe zadanie:
Napisać program dzielący rekurencyjnie prostokąt na coraz mniejsze prostokąty. W pole tekstowe wprowadzamy na ile prostokątów dzielimy duży prostokąt. Aż do osiągnięcia przez podprostokąty szerokości 3 pikseli.
Czy miałby ktoś jakąś rade jak się za ten program zabrać bądź udzielić jakiejś podpowiedzi ?

0

Samo rysowanie powinno być zaimplementowane za pomocą klasy Graphics lub Graphics2D (ale nie ma to w tym przypadku wielkiego znaczenia). Uzyskuje się ją np. tak:

  Graphics graphics = mojPanelDoRysowaniaProstokatow.getGraphics();
  
  //sama funkcja powinna wywoływać samą siebie, tzn:
  void funkcjaRysujaca(int wysokosc, int szerokosc) {
    //tutaj kod odpowiedzialny za rysowanie prostokata
    funkcjaRysujaca(wysokosc /2 , szerokosc /2);
  }
0

Masz przykładowy kod

import javax.swing.*;
import java.awt.*;
import java.awt.event.*;

public class Rectangles extends JFrame
{
  int width = 0;
  int height = 0;
  public static void main(String[] args)
  {
    java.awt.EventQueue.invokeLater(new Runnable() {
      public void run() {
        new Rectangles().setVisible(true);
      }
    }); 
  }
  public Rectangles()
  {
    add(new Panel(),BorderLayout.CENTER);
    JPanel panel = new JPanel(new FlowLayout(FlowLayout.CENTER));
    JButton start = new JButton("Rysowanie");
    start.addActionListener(new ActionListener()
    {
      public void actionPerformed(ActionEvent ae)
      {
        width = 300;
        height = 200;
        repaint();
      }
    });
    panel.add(start);
    add(panel,BorderLayout.SOUTH);
    setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
    pack();
    setLocationRelativeTo(null);
  }
  class Panel extends JPanel
  {
    public Panel()
    {
      setPreferredSize(new Dimension(600,400));
      setBackground(Color.WHITE);
    }
    public void paintComponent(Graphics g)
    {
      super.paintComponent(g);
      drawRectangles(g,150,100,width,height); 
    }
    private void drawRectangles(Graphics g, int x, int y, int w, int h)
    {
      if(h >= 3)
      {
        g.drawRect(x,y,w,h);
        drawRectangles(g,x,y,w/2,h/2);
        drawRectangles(g,x+w/2,y,w/2,h/2);
        drawRectangles(g,x,y+h/2,w/2,h/2);
        drawRectangles(g,x+w/2,y+h/2,w/2,h/2);
      }
    }
  }
}

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1