Mam napisać prace licencjacka na temat algorytmów sortujących, mam problem z narysowaniem przebiegu algorytmu po danych. Pisze w Javie korzystam z JFrame JPanel i w panelu z funkcji PaintCompnent. Staram się z wizualizować działanie sortowania bąbelkowego, algorytm przechodzi przez dane i na koniec rysuje posortowane dane jednak nie potrafię narysować poszczególnych kroków (co z czym porownuje). Teoretycznie to tylko i+1 ale coś nie działa.
Wzoruje się na http://www.home.umk.pl/~abak/wdimat/s/Index.html
Ktoś mógłby rzucić okiem?

frame.java

package frame;

import java.awt.Color;

public class Frame extends javax.swing.JFrame {

  Rysuj rysuj;
  Watek w = new Watek();
  
  public Frame() {
    initComponents();
    rysuj=new Rysuj();
    rysuj.setBackground(new Color(240,255,255));
    rysuj.setBounds(0, 0, 1200, 600);
    rysujJPanel.add(rysuj);
  }

  /**
   * This method is called from within the constructor to initialize the form.
   * WARNING: Do NOT modify this code. The content of this method is always
   * regenerated by the Form Editor.
   */
  @SuppressWarnings("unchecked")
  // <editor-fold defaultstate="collapsed" desc="Generated Code">             
  private void initComponents() {

    rysujJPanel = new javax.swing.JPanel();
    menuJPanel = new javax.swing.JPanel();
    sortujJButton = new javax.swing.JButton();
    startJButton = new javax.swing.JButton();
    zatrzymajJButton = new javax.swing.JButton();

    setDefaultCloseOperation(javax.swing.WindowConstants.EXIT_ON_CLOSE);

    javax.swing.GroupLayout rysujJPanelLayout = new javax.swing.GroupLayout(rysujJPanel);
    rysujJPanel.setLayout(rysujJPanelLayout);
    rysujJPanelLayout.setHorizontalGroup(
      rysujJPanelLayout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
      .addGap(0, 1128, Short.MAX_VALUE)
    );
    rysujJPanelLayout.setVerticalGroup(
      rysujJPanelLayout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
      .addGap(0, 0, Short.MAX_VALUE)
    );

    sortujJButton.setText("Sortuj");
    sortujJButton.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
      public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
        sortujJButtonActionPerformed(evt);
      }
    });

    startJButton.setText("Start");
    startJButton.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
      public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
        startJButtonActionPerformed(evt);
      }
    });

    zatrzymajJButton.setText("Zatrzymaj");
    zatrzymajJButton.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
      public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
        zatrzymajJButtonActionPerformed(evt);
      }
    });

    javax.swing.GroupLayout menuJPanelLayout = new javax.swing.GroupLayout(menuJPanel);
    menuJPanel.setLayout(menuJPanelLayout);
    menuJPanelLayout.setHorizontalGroup(
      menuJPanelLayout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
      .addComponent(zatrzymajJButton, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE)
      .addComponent(sortujJButton, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE)
      .addComponent(startJButton, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE)
    );
    menuJPanelLayout.setVerticalGroup(
      menuJPanelLayout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
      .addGroup(menuJPanelLayout.createSequentialGroup()
        .addGap(23, 23, 23)
        .addComponent(startJButton)
        .addGap(18, 18, 18)
        .addComponent(sortujJButton)
        .addGap(18, 18, 18)
        .addComponent(zatrzymajJButton)
        .addContainerGap(465, Short.MAX_VALUE))
    );

    javax.swing.GroupLayout layout = new javax.swing.GroupLayout(getContentPane());
    getContentPane().setLayout(layout);
    layout.setHorizontalGroup(
      layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
      .addGroup(layout.createSequentialGroup()
        .addComponent(rysujJPanel, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
        .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.RELATED)
        .addComponent(menuJPanel, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 81, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
        .addContainerGap(javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE))
    );
    layout.setVerticalGroup(
      layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
      .addComponent(rysujJPanel, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE)
      .addComponent(menuJPanel, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE)
    );

    pack();
  }// </editor-fold>            

  private void startJButtonActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                       
    rysuj.zdarzenie=0;
    rysuj=new Rysuj();
    rysuj.setBackground(new Color(240,255,255));
    rysuj.setBounds(0, 0, 1200, 600);
    rysujJPanel.add(rysuj);
    rysuj.repaint();
  }                      

  private void sortujJButtonActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                       
    rysuj.zdarzenie=1;
    if(!w.isAlive()) w.start();
    rysuj.repaint();
  }                       

  private void zatrzymajJButtonActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                         
    w.suspend();
    w = new Watek();
  }                        

  /**
   * @param args the command line arguments
   */
  public static void main(String args[]) {
    /* Set the Nimbus look and feel */
    //<editor-fold defaultstate="collapsed" desc=" Look and feel setting code (optional) ">
    /* If Nimbus (introduced in Java SE 6) is not available, stay with the default look and feel.
     * For details see http://download.oracle.com/javase/tutorial/uiswing/lookandfeel/plaf.html 
     */
    try {
      for (javax.swing.UIManager.LookAndFeelInfo info : javax.swing.UIManager.getInstalledLookAndFeels()) {
        if ("Nimbus".equals(info.getName())) {
          javax.swing.UIManager.setLookAndFeel(info.getClassName());
          break;
        }
      }
    } catch (ClassNotFoundException ex) {
      java.util.logging.Logger.getLogger(Frame.class.getName()).log(java.util.logging.Level.SEVERE, null, ex);
    } catch (InstantiationException ex) {
      java.util.logging.Logger.getLogger(Frame.class.getName()).log(java.util.logging.Level.SEVERE, null, ex);
    } catch (IllegalAccessException ex) {
      java.util.logging.Logger.getLogger(Frame.class.getName()).log(java.util.logging.Level.SEVERE, null, ex);
    } catch (javax.swing.UnsupportedLookAndFeelException ex) {
      java.util.logging.Logger.getLogger(Frame.class.getName()).log(java.util.logging.Level.SEVERE, null, ex);
    }
    //</editor-fold>

    /* Create and display the form */
    java.awt.EventQueue.invokeLater(new Runnable() {
      public void run() {
        new Frame().setVisible(true);
      }
    });
  }
  
  public class Watek extends Thread {
    public void run() {
      rysuj.algorytm.babelkowe();
    }
  }
  
  // Variables declaration - do not modify           
  private javax.swing.JPanel menuJPanel;
  private javax.swing.JPanel rysujJPanel;
  private javax.swing.JButton sortujJButton;
  private javax.swing.JButton startJButton;
  private javax.swing.JButton zatrzymajJButton;
  // End of variables declaration          
}

rysuj.java

package frame;

import java.awt.Color;
import java.awt.Graphics;
import java.awt.Graphics2D;
import javax.swing.JPanel;

public class Rysuj extends JPanel
{
  Algorytmy algorytm;
  int zdarzenie;
  public Rysuj()
  {
    algorytm=new Algorytmy(this);
  }     
  public void paintComponent(Graphics g)
  {
    super.paintComponent(g);
    Graphics2D g2d = (Graphics2D) g;    
    int x=-5,y=100,wys=0,szer=10;
    for(int i=0;i<algorytm.tab.length;i++)
    {
      g.setColor(Color.yellow);
      x=x+11;
      wys=algorytm.tab[i];
      g2d.fillRect(x,y,szer,wys);      
    }
    
    if(zdarzenie==1)
    {
      x=-5;
      g.setColor(Color.red);      
      wys=algorytm.tab[algorytm.getI()];
      x=(algorytm.getI())*11+5;
      g2d.fillRect(x,y,szer,wys); 
      
      g.setColor(Color.black);
      wys=algorytm.tab[algorytm.getI()+1]; // Tutaj chce rysować kolejny prostokąt, tyle tylko że jego wysokość jest za od razu max wartością z tablicy (chyba)
      x=(algorytm.getI()+1)*11+5;
      g2d.fillRect(x,y,szer,wys); 
    }
  }
}

algorytm.java

package frame;

import java.util.Random;
import javax.swing.JPanel;

public class Algorytmy
{
  int []tab;
  int k;
  JPanel panel;
  int dl=100;

  public Algorytmy(JPanel panel)
  {
    this.panel=panel;
    tab=new int[dl];
    Random rand = new Random(); 
    for(int i=0;i<tab.length;i++)
    {
      tab[i]=rand.nextInt(100);
      //tab[i]=i+101;
      System.out.print(tab[i]+" ");
    }
    System.out.print("\n");
  }
  
  public void babelkowe()
  {
    int temp;
    for(int j=0;j<tab.length;j++)
    {
      for(k=0;k<tab.length-1;k++)
      {  
        if (tab[k+1]<tab[k]) 
        {
          temp=tab[k];      
          tab[k]=tab[k+1];
          tab[k+1]=temp;
          panel.update(panel.getGraphics());
          try 
          {
			Thread.sleep(100);
          }
          catch(Exception e) 
          {}
        }
        else
        {
          panel.update(panel.getGraphics());
        }
      }
    }
    
    for(int i=0;i<tab.length;i++)
    {
      System.out.print(tab[i]+" ");
    }
    System.out.print("\n");
  }  
  public int getI()
  {
    return k;
  }
}

Jestem laikiem jeżeli chodzi o jave, dziękuje za każdą podpowiedź/pomoc.