Java ME - pytania

0

Witam wszystkich mam kilka pytań dotyczące mojej gry na komórkę która jest podobna do "Battle City" z NES-a.

 1. Nie mam pojęcia jak zabrać się za strzelanie. Mniej więcej rozumie jak ma to działać, ale nie wiem jak to ugryźć. Do tego mam pocisk ustawiony w 4 kierunkach i chciałbym aby czubek pocisku był ustawiony jak lufa czołgu.

 2. Moja gra jest robiona na kafelkach ale dalej nie potrafię zrozumieć jak zrobić animowaną wodę albo żeby czołg ruszał gąsienicami.

Z góry dziękuję za pomoc.

0
 1. W obiekcie miej zmienną przechowującą stan czołgu. Jak ktoś naciśnie strzałkę w lewo, to zmień tą zmienną na "left". Kiedy strzelasz sprawdzasz stan czołgu, czy jest left, down itd. A jak wiesz w którą stronę czołg odwrócony to ładujesz odpowiedniego spritea.

 2. Animacja to po prostu podstawianie co jakiś określany czas innej klatki, zamiast jednego statycznego obrazka.

I mała rada zarejestruj się, bo ktoś się podszyje pod Ciebie i będzie Ci problemy robił.

0
 1. No dobra, a jak zrobić się poruszanie pocisku w jedną stronę? To znaczy strzele w lewo to pocisk cały czas się porusza w lewo dopóki nie natrafi na przeszkodę czy przeciwnika. Z kolizją cegieł powinienem dać sobie radę (podejrzewam, że wystarczy zrobić podobnie jak z kolizją czołga o cegły)

PS. znalazłem jakiś kod na internecie i czy możecie powiedzieć czy to jest mniej więcej dobre do mojego programu?

  
 import java.awt.*;  
  
public class bullet{  
  private int xPos;  
  private int yPos;  
  private Rectangle bullet;  
  private int direction;  
  private int Speed;  
  private int bulletpower;  
  
  public bullet(int a, int b, int c, int d, int e){  
    xPos = a;  
    yPos = b;  
    direction = c;  
    Speed = d;  
    bulletpower = e;  
  }  
  
  public void draw(Graphics g) {  
    g.setColor(Color.lightGray);  
    if(direction == 0 || direction == 1)  
      g.fillRect(xPos-1, yPos-4, 3, 9);  
    if(direction == 2 || direction == 3)  
      g.fillRect(xPos-4, yPos-1, 9, 3);  
  }  
  
  public void move(){  
    if(direction == 0)  
      yPos = yPos - Speed;  
    if(direction == 1)  
      yPos = yPos + Speed;  
    if(direction == 2)  
      xPos = xPos - Speed;  
    if(direction == 3)  
      xPos = xPos + Speed;  
  }  
  
  public Rectangle getbulletborder(){  
    if(direction == 0)  
      bullet = new Rectangle(xPos-2, yPos-5, 5, 11);  
    if(direction == 1)  
      bullet = new Rectangle(xPos-2, yPos-5, 5, 11);  
    if(direction == 2)  
      bullet = new Rectangle(xPos-5, yPos-2, 11, 5);  
    if(direction == 3)  
      bullet = new Rectangle(xPos-5, yPos-2, 11, 5);  
    return bullet;  
  }  
  
  public Point getbulletposition(){  
    return new Point(xPos, yPos);  
  }  
  
  public int getbulletpower(){  
    return bulletpower;  
  }  
  
  public int getbulletdirection(){  
    return direction;  
  }  
} 
  

zakładając, że rectangle zastąpię odpowiednimi sprite'ami.

0

Ludziska, proszę was o pomoc, bo za chiny ludowe nie mogę rozgryźć tego strzelania. Poszperałem po internecie i wiem, że na pewno trzeba utworzyć nową klasę, utworzyć piksel referencyjny oraz poruszanie się po x lub y zależnie od kierunku sprite'a. Ale jak to zrobić to nie mam zielonego pojęcia. jakby co to mogę przesłać kod źródłowy całego programu.

 package pkgGame;

import javax.microedition.lcdui.Graphics;
import javax.microedition.lcdui.Image;
import javax.microedition.lcdui.game.GameCanvas;
import javax.microedition.lcdui.game.Sprite;
import javax.microedition.lcdui.game.TiledLayer;

public class clsCanvas extends GameCanvas implements Runnable {

public static final int keyDelay = 250; 

//stale dla klawiszy
public static final int upKey = 0;
public static final int leftKey = 1;
public static final int downKey = 2;
public static final int rightKey = 3;
public static final int fireKey = 4;


private boolean[] isDown = {
 false, false, false, false, false
};

private long[] keyTick = {
 0, 0, 0, 0, 0
};

private int[] keyValue = {
 GameCanvas.UP_PRESSED, GameCanvas.LEFT_PRESSED,
 GameCanvas.DOWN_PRESSED, GameCanvas.RIGHT_PRESSED,
 GameCanvas.FIRE_PRESSED
};

private boolean isRunning = true; 
private Graphics g;
private midMain fParent;

//private Image imgBG;
//private Image imgMenu;
//stores the focused menu item
//private int menuIndex = 0;
  private static final int FRAME_WIDTH = 20;
  private static final int FRAME_HEIGHT = 20;
private Image imgCzolg;
private Sprite Czolg;
private int czolgSpeed = 2;
private Image imgTileset;
private TiledLayer roadMap;
private TiledLayer blockMap;
private int x_pos; 
private int y_pos; 
private Bullet Pocisk;
  private Image imgPocisk;

 public clsCanvas(midMain m) {
   super(true);
   fParent = m;
   setFullScreenMode(true);
 }

 public void start(){
   Thread runner = new Thread(this);
   runner.start();
 }
public void loadRoadMap(){
    //wywołanie drogi
    roadMap = new TiledLayer(12, 16, imgTileset, 20, 20);

    
    
    //pętla dla drogi
    for (int y = 0; y < 16; y++){
      for (int x = 0; x < 12; x++){
        
       

        // ustawienia indeksu dla drogi
        roadMap.setCell(x, y, 2);
      }
    }

  }
 public void loadBlockMap(){
    // macierz bloków
    byte[][] blockData = {
      {11, 11 , 11 , 11 , 11, 11 , 11 , 11 , 11 , 11, 11,11 }, 
      {11 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0,11}, 
      {11 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0,11}, 
      {11 , 0 , 0 , 10, 10 , 0 , 0 , 10 , 0 , 0 , 0,11}, 
      {11 , 0 , 0 , 9 , 0 , 0 , 0 , 9 , 9 , 9 , 0,11}, 
      {11 , 0 , 0 , 10 , 0 , 0 , 0 , 10 , 0 , 0 , 0,11}, 
      {11 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0,11}, 
      {11 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0,11}, 
      {11 , 0 , 0 , 0, 0 , 0 , 0 , 0, 0 , 0 , 0,11}, 
      {11 , 0 , 0 , 0, 0, 0 , 0 ,0 , 0 , 0 , 0,11}, 
      {11 , 0 , 0 , 0 , 10 , 10 ,10 , 0 , 0 , 0 , 0,11 }, 
      {11 , 0 , 0 , 0 , 0, 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 ,11}, 
      {11 , 0 , 0 , 0, 0 , 0 ,0 , 0 , 0, 0 , 0,11 },
      {11 , 0 , 0 , 0, 9 , 9 , 9 , 0 , 0, 0 , 0 ,11},
      {11 , 0 , 0 , 0, 10, 8 , 10 , 0 , 0, 0 , 0 ,11},
      {11 , 11 , 11 , 11, 11 , 11 , 11 , 11 , 11, 11 , 11 ,11}
    };
    
    //inicjacia bloków
    blockMap = new TiledLayer(12, 16, imgTileset, 20, 20);
    
    
    for (int y = 0; y < 16; y++){
      for (int x = 0; x < 12; x++){
        blockMap.setCell(x, y, blockData[y][x]);
      }
    }
    
    blockData = null;
  }
 public void load(){
   try{
      // ładowanie obrazów
    // imgBG = Image.createImage("/images/tlo.png");
     //imgMenu = Image.createImage("/images/menuitems.png");
           // ładowanie kafelków  
      imgTileset = Image.createImage("/images/kafelki.png");
     imgCzolg = Image.createImage("/images/czolg2.png");
     imgPocisk = Image.createImage("/images/bullets.png");
   }catch(Exception ex){

     isRunning = false;
     return;
   }
   // inicjacia "duszków"
    Czolg = new Sprite(imgCzolg, 20, 20);
    Czolg.setRefPixelPosition(20/2, 20/2);


    Czolg.setFrame(0);
    
    // ustawienie pozycji
    Czolg.setPosition(20, 20);

    loadRoadMap();
    loadBlockMap();
 }

 public void unload(){
   // niszczenie obiektów
   //imgMenu = null;
   //imgBG = null;
   blockMap = null;
   roadMap = null; 
   imgTileset = null;
   imgCzolg = null;
   Czolg = null;
   
 }

 public void checkKeys(int iKey, long currTick){
   long elapsedTick = 0;

   for (int i = 0; i < 5; i++){
     // klawisz nie został naciśnięty
     isDown[i] = false;
     // urzytkownik nacisną klawisz
     if ((iKey & keyValue[i]) != 0){
       elapsedTick = currTick - keyTick[i];

       if (elapsedTick >= keyDelay){
         // zapisz obecny czas
         keyTick[i] = currTick;

         isDown[i] = true;
       }
     }
   }
 }
 
 /*public void drawMenu(Graphics g){
   int cy = 0;
   for (int i = 0; i < 5; i++){

     cy = 64 + (i * 22);

     g.setClip(47, cy, 82, 20);
     if (menuIndex == i){

      g.drawImage(imgMenu, 47, cy - 20, Graphics.TOP | Graphics.LEFT);
     } else {

      g.drawImage(imgMenu, 47, cy, Graphics.TOP | Graphics.LEFT);
     }

     cy += 6;

     g.setClip(47, cy, 82, 8);

     g.drawImage(imgMenu, 47, cy - (40 + (i * 8)), Graphics.TOP | Graphics.LEFT);
   }
 }*/

 public void run() {
  int iKey = 0;
  long lCurrTick = 0;
 
  load();
  g = getGraphics();
  while(isRunning){
   
    lCurrTick = System.currentTimeMillis();
    iKey = getKeyStates();
   
    checkKeys(iKey, lCurrTick);
    
    /* if (isDown[upKey]){

      if (menuIndex > 0){
        menuIndex--;
      } else {
        menuIndex = 4;
      }
    } else if (isDown[downKey]){

      if (menuIndex < 4){
        menuIndex++;
      } else {
        menuIndex = 0;
      }
    } else if (isDown[fireKey]){

      if (menuIndex == 4){
        isRunning = false;
      }
    }*/
    

    g.setClip(0, 0, getWidth(), getHeight());

    //rysowanie logo
    // g.drawImage(imgBG, 0, 0, Graphics.TOP | Graphics.LEFT);
   
    //rysowanie menu
    // drawMenu(g);
          // pobranie pozycji czołgu
      int cx = Czolg.getX();
      int cy = Czolg.getY();
//pobranie zmiennych
      int tx = cx;
      int ty = cy; 

  
     if ((iKey & GameCanvas.UP_PRESSED) != 0){
        // czołg patrzy do góry
        Czolg.setFrame(1);

        // czołg jedzie do góry
        cy -= czolgSpeed;
        
      } else if ((iKey & GameCanvas.DOWN_PRESSED) != 0){
        // czołg patrzy na dół
        Czolg.setFrame(0);

        // cołg jedzie na dół
        cy += czolgSpeed;
      } else if ((iKey & GameCanvas.LEFT_PRESSED) != 0){
        // czołg patrzy w lewo
        Czolg.setFrame(2);

        // mczołg jedzie w lewo
        cx -= czolgSpeed;
      } else if ((iKey & GameCanvas.RIGHT_PRESSED) != 0){
        // czołg patrzy na prawo 
        Czolg.setFrame(3);

        // czołg jedzie w prawo
        cx += czolgSpeed;
      }
     if ((iKey & GameCanvas.FIRE_PRESSED) != 0) 
	  {	  
        //tu należy wpisać klasę pocisku
	  }
     
      // pobieraj pozycję czołgu
     Czolg.setPosition(cx, cy);
     //ustalanie kolizji między czołgiem a klockiem
      if (Czolg.collidesWith(blockMap, true)){
       //ustawienia początkowej pozycji czołgu po uderzeniu w blok
       Czolg.setPosition(tx, ty);
      }
      /*
  
    g.setClip(0, 0, getWidth(), getHeight());
    
    
    g.setColor(0xffffff);*/
  
    g.drawString(Integer.toString(iKey), 2, 2, Graphics.TOP | Graphics.LEFT);
    
          //rysuj drogę
      roadMap.paint(g);
      
      //rysuj bloki
      blockMap.paint(g);
        // rysuj duszka
      Czolg.paint(g);

    flushGraphics();
   
    try{
      Thread.sleep(30);
    } catch (Exception ex){
     
    }
  }
  g = null;
  unload();
  fParent.destroyApp(false);
  fParent = null;
 }
}

Przy okazji przepraszam, że piszę post pod postem, ale nie znalazłem nic na ten temat więc jeśli popełniłem błąd to następnym razem to się nie powtórzy.

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1