Android + obsługa aparatu

Odpowiedz Nowy wątek
2012-12-08 17:26

Rejestracja: 8 lat temu

Ostatnio: 9 miesięcy temu

Lokalizacja: Geneva

0

Witam,

potrzebuje zrobić prostą appkę robiącą określoną (przez użytkownika) ilość fotek w określonych odstępach czasowych. Ale mam problem z samą obsługą aparatu.

Na developer.android.com jest tutorial jak to zrobić, ale wtedy aplikacja przełącza nas na gotową już aplikację aparatu, a mnie chodzi o to, aby nacisnąć przycisk np zrób zdjęcia i żeby zdjęcie pojawiło się w określonym przez nas katalogu. Nie musi być podglądu robienia zdjęć w aplikacji, ale może być (mały jakiś).

Oto co mam do tej pory:

camera.takePicture(null, null,
              new PhotoHandler(getApplicationContext()));

Powyżej robię zdjęcie (oczywiście po wykryciu czy kamera istnieje, czy jest to kamera przednia itp)

package com.example.tester;

import java.io.File;
import java.io.FileOutputStream;
import java.text.SimpleDateFormat;
import java.util.Date;

import android.content.Context;
import android.hardware.Camera;
import android.hardware.Camera.PictureCallback;
import android.os.Environment;
import android.provider.SyncStateContract.Constants;
import android.util.Log;
import android.widget.Toast;

public class PhotoHandler implements PictureCallback {

 private final Context context;

 public PhotoHandler(Context context) {
  this.context = context;
 }

 @Override
 public void onPictureTaken(byte[] data, Camera camera) {

  File pictureFileDir = getDir();

  if (!pictureFileDir.exists() && !pictureFileDir.mkdirs()) {

   Log.d(Constants.CONTENT_DIRECTORY, "Can't create directory to save image.");
   Toast.makeText(context, "Can't create directory to save image.",
     Toast.LENGTH_LONG).show();
   return;

  }

  SimpleDateFormat dateFormat = new SimpleDateFormat("yyyymmddhhmmss");
  String date = dateFormat.format(new Date());
  String photoFile = "Picture_" + date + ".jpg";

  String filename = pictureFileDir.getPath() + File.separator + photoFile;

  File pictureFile = new File(filename);

  try {
   FileOutputStream fos = new FileOutputStream(pictureFile);
   fos.write(data);
   fos.close();
   Toast.makeText(context, "New Image saved:" + photoFile,
     Toast.LENGTH_LONG).show();
  } catch (Exception error) {
   Log.d(Constants.CONTENT_DIRECTORY, "File" + filename + "not saved: "
     + error.getMessage());
   Toast.makeText(context, "Image could not be saved.",
     Toast.LENGTH_LONG).show();
  }
 }

 private File getDir() {
  File sdDir = Environment
   .getExternalStoragePublicDirectory(Environment.DIRECTORY_PICTURES);
  return new File(sdDir, "CameraAPIDemo");
 }
} 

Powyżej klasa PhotoHandler. Aplikacja działa, nic się nie wysypuje, testuję ją na fizycznym urządzeniu. Jednak nic się nie dzieje, a już na pewno nie robi zdjęć...

Pozostało 580 znaków

2012-12-11 17:16

Rejestracja: 8 lat temu

Ostatnio: 9 miesięcy temu

Lokalizacja: Geneva

0

Kilka dni zabawy i dalej nie działa. Próbowałem kilku różnych tutoriali, dokumentacji technicznej, android sampla i dalej nic...

załączam obecny stan :

Klasa główna

public class Main extends Activity {
  private final static String DEBUG_TAG = "Main";
  private Camera camera;
  private int cameraId = 0;

  @Override
  public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.main);

    // do we have a camera?
    if (!getPackageManager()
        .hasSystemFeature(PackageManager.FEATURE_CAMERA)) {
      Toast.makeText(this, "No camera on this device", Toast.LENGTH_LONG)
          .show();
    } else {
      cameraId = findFrontFacingCamera();
      camera = Camera.open(cameraId);
      if (cameraId < 0) {
        Toast.makeText(this, "No front facing camera found.",
            Toast.LENGTH_LONG).show();
      }
    }
  }

  public void onClick(View view) {
    camera.takePicture(null, null,
        new PhotoHandler(getApplicationContext()));
  }

  private int findFrontFacingCamera() {
    int cameraId = -1;
    // Search for the front facing camera
    int numberOfCameras = Camera.getNumberOfCameras();
    for (int i = 0; i < numberOfCameras; i++) {
      CameraInfo info = new CameraInfo();
      Camera.getCameraInfo(i, info);
      if (info.facing == CameraInfo.CAMERA_FACING_FRONT) {
        Log.d(DEBUG_TAG, "Camera found");
        cameraId = i;
        break;
      }
    }
    return cameraId;
  }

  @Override
  protected void onPause() {
    if (camera != null) {
      camera.release();
      camera = null;
    }
    super.onPause();
  }

}

Klasa definiująca debug_tag użyty w photohandlerze


public class Constants {
  public final static String DEBUG_TAG = "com.example.camapi";

}

Klasa zarządzająca drugim layoutem


public class TextureViewActivity extends Activity implements
    TextureView.SurfaceTextureListener {
  private Camera camera;
  private TextureView mTextureView;
  private float rotation = 0;

  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);

    mTextureView = new TextureView(this);
    mTextureView.setSurfaceTextureListener(this);
    setContentView(mTextureView);

  }

  @Override
  public void onSurfaceTextureAvailable(SurfaceTexture surface, int width,
      int height) {
    camera = Camera.open(findFirstFrontFacingCamera());

    Camera.Size previewSize = camera.getParameters().getPreviewSize();
    mTextureView.setLayoutParams(new FrameLayout.LayoutParams(
        previewSize.width, previewSize.height, Gravity.CENTER));

    try {
      camera.setPreviewTexture(surface);
    } catch (IOException t) {
    }

    camera.startPreview();

    mTextureView.setAlpha(0.8f);
    mTextureView.setRotation(45.0f);

  }

  public void onClick(View view) {
    camera.takePicture(null, null,
        new PhotoHandler(getApplicationContext()));
  }

  private int findFirstFrontFacingCamera() {
    int cameraId = -1;
    // search for the first front facing camera
    int numberOfCameras = Camera.getNumberOfCameras();
    for (int i = 0; i < numberOfCameras; i++) {
      CameraInfo info = new CameraInfo();
      Camera.getCameraInfo(i, info);
      if (info.facing == CameraInfo.CAMERA_FACING_FRONT) {
        cameraId = i;
        break;
      }
    }
    return cameraId;
  }

  @Override
  public void onSurfaceTextureSizeChanged(SurfaceTexture surface, int width,
      int height) {
    // Ignored, the Camera does all the work for us
  }

  @Override
  public boolean onSurfaceTextureDestroyed(SurfaceTexture surface) {
    camera.stopPreview();
    camera.release();
    return true;
  }

  @Override
  public void onSurfaceTextureUpdated(SurfaceTexture surface) {
    // Called whenever a new frame is available and displayed in the
    // TextureView
    rotation += 1.0f;
    if (rotation > 360) {
      rotation = 0;
    }
    mTextureView.setRotation(rotation);
  }
}

Pierwszy layout

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent" >

  <FrameLayout
    android:id="@+id/cameraPreview"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_centerHorizontal="true"
    android:layout_centerVertical="true" >
  </FrameLayout>

  <Button
    android:id="@+id/captureFront"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_alignParentBottom="true"
    android:layout_alignParentLeft="true"
    android:text="Make Photo" 
    android:onClick="onClick"

    />

</RelativeLayout>

Drugi layout

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  android:id="@+id/LinearLayout1"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent"
  android:orientation="vertical" >

  <Button
    android:id="@+id/captureFront"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_gravity="center"
    android:onClick="onClick"
    android:text="Start Rotation" />

  <TextureView
    android:id="@+id/textureView1"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent" />

</LinearLayout>

I photohandler


public class PhotoHandler implements PictureCallback {

  private final Context context;

  public PhotoHandler(Context context) {
    this.context = context;
  }

  @Override
  public void onPictureTaken(byte[] data, Camera camera) {

    File pictureFileDir = getDir();

    if (!pictureFileDir.exists() && !pictureFileDir.mkdirs()) {

      Log.d(Constants.DEBUG_TAG, "Can't create directory to save image.");
      Toast.makeText(context, "Can't create directory to save image.",
          Toast.LENGTH_LONG).show();
      return;

    }

    SimpleDateFormat dateFormat = new SimpleDateFormat("yyyymmddhhmmss");
    String date = dateFormat.format(new Date());
    String photoFile = "Picture_" + date + ".jpg";

    String filename = pictureFileDir.getPath() + File.separator + photoFile;

    File pictureFile = new File(filename);

    try {
      FileOutputStream fos = new FileOutputStream(pictureFile);
      fos.write(data);
      fos.close();
      Toast.makeText(context, "New Image saved:" + photoFile,
          Toast.LENGTH_LONG).show();
    } catch (Exception error) {
      Log.d(Constants.DEBUG_TAG, "File" + filename + "not saved: "
          + error.getMessage());
      Toast.makeText(context, "Image could not be saved.",
          Toast.LENGTH_LONG).show();
    }
  }

  private File getDir() {
    File sdDir = Environment
        .getExternalStoragePublicDirectory(Environment.DIRECTORY_PICTURES);
    return new File(sdDir, "CameraAPIDemo");
  }
}

Efekt taki, że żadnych błędów, aplikacja włącza się na telefonie i można sobie w nieskończoność naciskać button "Make photo", co nie daje żadnych efektów.

Jest ktoś w stanie wskazać błąd?
Wersja androida się zgadza z manifestem, w manifeście dodane są android permissions dla CAMERA i WRITE EXTERNAL STORAGE

edytowany 1x, ostatnio: dreando, 2012-12-11 17:18

Pozostało 580 znaków

2012-12-12 11:15

Rejestracja: 8 lat temu

Ostatnio: 9 miesięcy temu

Lokalizacja: Geneva

0

Jest jeden błąd, kamera powinna być BACK a nie FRONT, ale to dalej nie zmienia tego, że nie działa...

Pozostało 580 znaków

Odpowiedz

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0