Hej,
Mam prosty Session bean który posiada zdalny interfejs. W beanie chce wywołać wcześniej stworzony web service, który ma zwrócić pewna wartość, dokonać prostego obliczenia i w końcu rzucić wynik na servlet lub Manage Bean przy pomocy wywołania wcześniej wspomnianego beana EJB. I tu pojawia się problem , kiedy próbuje wywołać metoda z beana pojawia się taki komunikat:

java.lang.reflect.InvocationTargetException
at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method)
at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(NativeMethodAccessorImpl.java:39)
at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:25)
at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:597)
at org.glassfish.appclient.client.acc.AppClientContainer.launch(AppClientContainer.java:438)
at org.glassfish.appclient.client.AppClientFacade.main(AppClientFacade.java:165)
Caused by: javax.ejb.EJBAccessException
at session._SessionRemote_Wrapper.betterHello(session/_SessionRemote_Wrapper.java)
at ejbclientt.Main.main(Main.java:22)
... 6 more
Caused by: java.rmi.AccessException: CORBA NO_PERMISSION 9998 Maybe; nested exception is:
org.omg.CORBA.NO_PERMISSION: ----------BEGIN server-side stack trace----------
org.omg.CORBA.NO_PERMISSION: vmcid: 0x2000 minor code: 1806 completed:

Komunikat jest znacznie dłuższy...

Kiedy próbuje wywołać tą sama metodę ale bez użycia web service to całość działa poprawnie