JAXB Parsowanie

0

Chcę sparsować plik xml na obiekt w Javie ale wali mi ciągle że są jakieś niedozwolone adnotacje.
Mam obiekty Adres, Student, Lista studentów. Adres jest w studencie obiektem a w liście studentów jest lista obiektów student. Do parsowanie podaję tylko obekt ListaStudentów. Jednak wali błędami i nie bardzo wiem co jest źle. Nie moge takich zagłębionych relacji dawac do parsowania?

0

musisz wkleić kawałek XMLa i kod w Javie inaczej nie sposób o tym dyskutować :/

0

@PoczątkowyJEE skoro nie umiesz używać JAXBa to może użyjesz XMLEncoder i XMLDecoder? Tam nie trzeba żadnych okropnych adnotacji ani nic ;]

0

Chce z JAXB to zrobic.
Klasy

@XmlRootElement(name = "studenci")
@XmlSeeAlso(Student.class)
public class ListaStudentow {
   @XmlElement(name = "student")
  private List<Student> studenci = new ArrayList<Student>();

  public ListaStudentow() {

  }

  public List<Student> getStudenci() {
    return studenci;
  }

  public void setStudenci(List<Student> studenci) {
    this.studenci = studenci;
  }

}
public class Adres {
  @XmlElement
  private String ulica;
  @XmlElement
  private String miejscowosc;
  @XmlElement
  private int numerDomu;
  @XmlElement
  private String kodPocztowy;
  @XmlElement
  private String poczta;

  public Adres() {
    super();
  }

  public Adres(String ulica, String miejscowosc, int numerDomu,
      String kodPocztowy, String poczta) {
    super();
    this.ulica = ulica;
    this.miejscowosc = miejscowosc;
    this.numerDomu = numerDomu;
    this.kodPocztowy = kodPocztowy;
    this.poczta = poczta;
  }

  public String getUlica() {
    return ulica;
  }
  public void setUlica(String ulica) {
    this.ulica = ulica;
  }
  public String getMiejscowosc() {
    return miejscowosc;
  }
  public void setMiejscowosc(String miejscowosc) {
    this.miejscowosc = miejscowosc;
  }
  public int getNumerDomu() {
    return numerDomu;
  }
  public void setNumerDomu(int numerDomu) {
    this.numerDomu = numerDomu;
  }
  public String getKodPocztowy() {
    return kodPocztowy;
  }
  public void setKodPocztowy(String kodPocztowy) {
    this.kodPocztowy = kodPocztowy;
  }
  public String getPoczta() {
    return poczta;
  }
  public void setPoczta(String poczta) {
    this.poczta = poczta;
  }

} 

@XmlSeeAlso(Adres.class)
public class Student {
  @XmlElement
    private String imie;
  @XmlElement
    private String nazwisko;

    @XmlAttribute
    private String indeks;

    @XmlElement(name = "dataUr")

    private String date;

    @XmlElement(name = "mejsceUr")
    private String miejsceUrodzenia;
    @XmlElement
    private Adres adres;
    @XmlElement
    private String email;

    @XmlElement(name = "telefon")
    private String nrTelefonu;
    @XmlElement
    private String kierunekStudiow;
    @XmlElement
    private String specjalnosc;

    public Student(){

    }

    public Student(String imie, String nazwisko, String date,
        String miejsceUrodzenia, Adres adres, String email,
        String nrTelefonu, String kierunekStudiow, String specjalnosc) {
      super();
      this.imie = imie;
      this.nazwisko = nazwisko;
      this.date = date;
      this.miejsceUrodzenia = miejsceUrodzenia;
      this.adres = adres;
      this.email = email;
      this.nrTelefonu = nrTelefonu;
      this.kierunekStudiow = kierunekStudiow;
      this.specjalnosc = specjalnosc;
    }

    public String getImie() {
      return imie;
    }
    public void setImie(String imie) {
      this.imie = imie;
    }
    public String getNazwisko() {
      return nazwisko;
    }
    public void setNazwisko(String nazwisko) {
      this.nazwisko = nazwisko;
    }

    public String getDate() {
      return date;
    }

    public void setDate(String date) {

      this.date = date;
    }

    public String getMiejsceUrodzenia() {
      return miejsceUrodzenia;
    }
    public void setMiejsceUrodzenia(String miejsceUrodzenia) {
      this.miejsceUrodzenia = miejsceUrodzenia;
    }
    public Adres getAdres() {
      return adres;
    }
    public void setAdres(Adres adres) {
      this.adres = adres;
    }
    public String getEmail() {
      return email;
    }
    public void setEmail(String email) {
      this.email = email;
    }
    public String getNrTelefonu() {
      return nrTelefonu;
    }
    public void setNrTelefonu(String nrTelefonu) {
      this.nrTelefonu = nrTelefonu;
    }
    public String getKierunekStudiow() {
      return kierunekStudiow;
    }
    public void setKierunekStudiow(String kierunekStudiow) {
      this.kierunekStudiow = kierunekStudiow;
    }
    public String getSpecjalnosc() {
      return specjalnosc;
    }
    public void setSpecjalnosc(String specjalnosc) {
      this.specjalnosc = specjalnosc;
    }

    public String getIndeks() {
      return indeks;
    }

    public void setIndeks(String indeks) {
      this.indeks = indeks;
    }

    @Override
    public String toString() {
      // TODO Auto-generated method stub
      return imie+ ": "+ nazwisko+ ": "+miejsceUrodzenia+ ": "+adres.getKodPocztowy()+"    "+indeks;
    }

}

Kod do wczytania xml do obiektu

public boolean xml2object(String url) {
    try {
      studenci =new ListaStudentow();
      jaxbContext = JAXBContext.newInstance(ListaStudentow.class);
      jaxbUnmarshaller = jaxbContext.createUnmarshaller();
      studenci = (ListaStudentow) jaxbUnmarshaller
          .unmarshal(new File(url));
    } catch (JAXBException e) {
      // TODO Auto-generated catch block
      e.printStackTrace();
      return false;
    }
    return true;
  } 

błędy

com.sun.xml.bind.v2.runtime.IllegalAnnotationsException: 16 counts of IllegalAnnotationExceptions
Class has two properties of the same name "studenci"
  this problem is related to the following location:
    at public java.util.List jee.mw.jaxb.pojo.ListaStudentow.getStudenci()
    at jee.mw.jaxb.pojo.ListaStudentow
  this problem is related to the following location:
    at private java.util.List jee.mw.jaxb.pojo.ListaStudentow.studenci
    at jee.mw.jaxb.pojo.ListaStudentow
Class has two properties of the same name "adres"
  this problem is related to the following location:
    at public jee.mw.jaxb.pojo.Adres jee.mw.jaxb.pojo.Student.getAdres()
    at jee.mw.jaxb.pojo.Student
    at private java.util.List jee.mw.jaxb.pojo.ListaStudentow.studenci
    at jee.mw.jaxb.pojo.ListaStudentow
  this problem is related to the following location:
    at private jee.mw.jaxb.pojo.Adres jee.mw.jaxb.pojo.Student.adres
    at jee.mw.jaxb.pojo.Student
    at private java.util.List jee.mw.jaxb.pojo.ListaStudentow.studenci
    at jee.mw.jaxb.pojo.ListaStudentow
Class has two properties of the same name "date"
  this problem is related to the following location:
    at public java.lang.String jee.mw.jaxb.pojo.Student.getDate()
    at jee.mw.jaxb.pojo.Student
    at private java.util.List jee.mw.jaxb.pojo.ListaStudentow.studenci
    at jee.mw.jaxb.pojo.ListaStudentow
  this problem is related to the following location:
    at private java.lang.String jee.mw.jaxb.pojo.Student.date
    at jee.mw.jaxb.pojo.Student
.
.
. 
0

do zamkinęcia. ogarnąłem

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0