JavaME problem uruchomieniem programu po kompilacji

0

Witam
posiada taki kod
kod ma za zadanie odczytać dane spilt oraz zwinąć linijkę stringu w menu
z kodem
.....
as[k] = (String)vector.elementAt(k);
....
program kompiluje bez problemu ale nie zwija wierszy, natomiast
.............
as[k] = ((spilt_m)vector.elementAt(k)).string;
....................
program się kompiluje ale wyskakuje błąd

Starting emulator in execution mode
Installing suite from: http://127.0.0.1:51105/test.jad
6850 - ERROR - JSR258 - 3 - Can't create MediaObject: media file (screen.image_bg.png) is not found
7117 - ERROR - JSR258 - 3 - Can't find theme element (feature=activeScreen, role=background)
7127 - ERROR - JSR258 - 3 - Can't find theme element (feature=inputMode, role=backgroundImage)
7147 - CRITICAL - JSR258 - 3 - Can't find Chameleon element (id=161)
7148 - CRITICAL - JSR258 - 3 - Can't find Chameleon element (id=163)
7148 - CRITICAL - JSR258 - 3 - Can't find Chameleon element (id=164)
7149 - CRITICAL - JSR258 - 3 - Can't find Chameleon element (id=165)
7152 - CRITICAL - JSR258 - 3 - Can't find Chameleon element (id=182)
7159 - ERROR - JSR258 - 3 - Can't find theme element (feature=systemMenu, role=selectedItemBackground)
7168 - ERROR - JSR258 - 3 - Can't find theme element (feature=virtualKeyboard, role=virtualKeyboardBGImage)
WARNING - MMA - C:/Builds/jme-sdk/javacall-javame-sdk-305/implementation/share/jsr135_mmapi/ju_mmconfig.c line 801: caps: optional settings missing: SuspendBehavior
TRACE: <at java.lang.ClassCastException: 0>, startApp threw an Exception
java.lang.ClassCastException: 0

 • hello.spilt_m.split(spilt_m.java:49)
 • hello.Midlet.a(Midlet.java:73)
 • hello.Midlet.startApp(Midlet.java:50)
  at javax.microedition.midlet.MIDletTunnelImpl.callStartApp(), bci=1
  at com.sun.midp.midlet.MIDletPeer.startApp(), bci=7
  at com.sun.midp.midlet.MIDletStateHandler.startSuite(), bci=273
  at com.sun.midp.main.AbstractMIDletSuiteLoader.startSuite(), bci=52
  at com.sun.midp.main.CldcMIDletSuiteLoader.startSuite(), bci=8
  at com.sun.midp.main.AbstractMIDletSuiteLoader.runMIDletSuite(), bci=161
  at com.sun.midp.main.AppIsolateMIDletSuiteLoader.main(), bci=26
  java.lang.ClassCastException: 0
 • hello.spilt_m.split(spilt_m.java:49)
 • hello.Midlet.a(Midlet.java:73)
 • hello.Midlet.startApp(Midlet.java:50)
  at javax.microedition.midlet.MIDletTunnelImpl.callStartApp(), bci=1
  at com.sun.midp.midlet.MIDletPeer.startApp(), bci=7
  at com.sun.midp.midlet.MIDletStateHandler.startSuite(), bci=273
  at com.sun.midp.main.AbstractMIDletSuiteLoader.startSuite(), bci=52
  at com.sun.midp.main.CldcMIDletSuiteLoader.startSuite(), bci=8
  at com.sun.midp.main.AbstractMIDletSuiteLoader.runMIDletSuite(), bci=161
  at com.sun.midp.main.AppIsolateMIDletSuiteLoader.main(), bci=26
  7622 - ERROR - JSR258 - 1 - AmsThemeManagerClient: can't receive data from the isolate - caught exception: java.io.EOFException
  javacall_lifecycle_state_changed() lifecycle: event is JAVACALL_LIFECYCLE_MIDLET_SHUTDOWN status is JAVACALL_OK

jaką komendę dodać do menu append, żeby funkcja
as[k] = ((spilt_m)vector.elementAt(k)).string;
zadziałała

podaje kod

public class spilt_m
{
   public String string; 
  private Vector vector_a;

   public spilt_m(String string1, spilt_m aw[])
  {
  string = string1;
    if(aw != null && aw.length > 0)
    {
      vector_a = new Vector(aw.length);

      for(int l = 0; l < aw.length; l++)
      {
  spilt_m w1 = aw[l];
      vector_a.addElement(w1);
      } 
    }  
  }
    public static String[] split(String s, String s1)
  {
    Vector vector = new Vector();
    String s2 = new String(s);
    for(int i = s2.indexOf(s1); i >= 0; i = s2.indexOf(s1))
    {
      vector.addElement(s2.substring(0, i));
      s2 = s2.substring(i + s1.length());
    }

    vector.addElement(s2);
    String as[] = new String[vector.size()];

    if(as.length > 0)
    {
       for(int k = 0; k < vector.size(); k++)
      as[k] = (String)vector.elementAt(k);  <====w tym miejcu jak napiszę as[k] = ((spilt_m)vector.elementAt(k)).string;

    }
    return as;
  }
}

dziękuje
to są moje początki

1
 1. Po co robisz coś w JavaME?
 2. dodajesz do vectora elementy String, a nie split_m ... więc co się dziwisz?

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0