Spring MVC 3.1.1 - jak zacząć.

0

Witam
Nie udaje mi się wyświetlić/wywołać funkcji: public String printWelcome(ModelMap map){} na stronie index.jsp

poniżej pliki:

 • DefaultController.java
package com.controllers;

import org.springframework.stereotype.Controller;
import org.springframework.ui.ModelMap;
import org.springframework.web.bind.annotation.RequestMapping;
import org.springframework.web.bind.annotation.RequestMethod;

@Controller
@RequestMapping("/index")
public class DefaultController {
  
  @RequestMapping(method = RequestMethod.GET) //value="/index", method=RequestMethod.GET 
  public String printWelcome(ModelMap map){
    map.addAttribute("hello", "Hello Spring from Netbeans");
    return "index";
  }
}
 • index.jsp
<%@page contentType="text/html" pageEncoding="UTF-8"%>
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"
  "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">

<html>
  <head>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
    <title>Welcome to Spring Web MVC project</title>
  </head>

  <body>
    <p>Hello! This is the default welcome page for a Spring Web MVC project.</p>
    <p><i>To display a different welcome page for this project, modify</i>
      <tt>index.jsp</tt> <i>, or create your own welcome page then change
        the redirection in</i> <tt>redirect.jsp</tt> <i>to point to the new
        welcome page and also update the welcome-file setting in</i>
      <tt>web.xml</tt>.</p>
    
    <p>Wyświetl</p>
    
    <p>${hello}</p>
    
  </body>
</html>
 • dispatcher-servlet.xml
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<beans xmlns="http://www.springframework.org/schema/beans"
    xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
    xmlns:p="http://www.springframework.org/schema/p"
    xmlns:aop="http://www.springframework.org/schema/aop"
    xmlns:tx="http://www.springframework.org/schema/tx"
    xsi:schemaLocation="http://www.springframework.org/schema/beans http://www.springframework.org/schema/beans/spring-beans-2.5.xsd
    http://www.springframework.org/schema/aop http://www.springframework.org/schema/aop/spring-aop-2.5.xsd
    http://www.springframework.org/schema/tx http://www.springframework.org/schema/tx/spring-tx-2.5.xsd">
  
<!---->
<!--pożyczona xsi:schemaLocation="
    http://www.springframework.org/schema/beans   
    http://www.springframework.org/schema/beans/spring-beans-3.0.xsd
    http://www.springframework.org/schema/context 
    http://www.springframework.org/schema/context/spring-context-3.0.xsd"-->    
  <!--<context:component-scan base-package="com.controllers.controller" />-->
  <!--<bean class = "com.controllers.DefaultController"/>-->
  
  <bean class = "org.springframework.web.servlet.mvc.support.ControllerClassNameHandlerMapping"/>

  <!--
  Most controllers will use the ControllerClassNameHandlerMapping above, but
  for the index controller we are using ParameterizableViewController, so we must
  define an explicit mapping for it.
  -->
  <bean id="urlMapping" class="org.springframework.web.servlet.handler.SimpleUrlHandlerMapping">
    <property name="mappings">
      <props>
        <prop key="index.htm">indexController</prop>
      </props>
    </property>
  </bean>

  <bean id="viewResolver"
     class="org.springframework.web.servlet.view.InternalResourceViewResolver"
     p:prefix="/WEB-INF/jsp/"
     p:suffix=".jsp" />

  <!--
  The index controller.
  -->
  <bean name="indexController"
     class="org.springframework.web.servlet.mvc.ParameterizableViewController"
     p:viewName="index" />

</beans>
 • web.xml (wygenerowany przez Netbeans)
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<web-app version="3.0" xmlns="http://java.sun.com/xml/ns/javaee" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://java.sun.com/xml/ns/javaee http://java.sun.com/xml/ns/javaee/web-app_3_0.xsd">
  <context-param>
    <param-name>contextConfigLocation</param-name>
    <param-value>/WEB-INF/applicationContext.xml</param-value>
  </context-param>
  <listener>
    <listener-class>org.springframework.web.context.ContextLoaderListener</listener-class>
  </listener>
  <servlet>
    <servlet-name>dispatcher</servlet-name>
    <servlet-class>org.springframework.web.servlet.DispatcherServlet</servlet-class>
    <load-on-startup>2</load-on-startup>
  </servlet>
  <servlet-mapping>
    <servlet-name>dispatcher</servlet-name>
    <url-pattern>*.htm</url-pattern> <!--*.htm-->
  </servlet-mapping>
  <session-config>
    <session-timeout>
      30
    </session-timeout>
  </session-config>
  <welcome-file-list>
    <welcome-file>redirect.jsp</welcome-file>
  </welcome-file-list>
</web-app>
 • applicationContext jest również wygenerowany przez Netbeans
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<beans xmlns="http://www.springframework.org/schema/beans"
    xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
    xmlns:p="http://www.springframework.org/schema/p"
    xmlns:aop="http://www.springframework.org/schema/aop"
    xmlns:tx="http://www.springframework.org/schema/tx"
    xsi:schemaLocation="http://www.springframework.org/schema/beans http://www.springframework.org/schema/beans/spring-beans-2.5.xsd
    http://www.springframework.org/schema/aop http://www.springframework.org/schema/aop/spring-aop-2.5.xsd
    http://www.springframework.org/schema/tx http://www.springframework.org/schema/tx/spring-tx-2.5.xsd">

  <!--<context:component-scan base-package="com.controllers.controller" />nie działa-->
  
  <!--bean id="propertyConfigurer"
     class="org.springframework.beans.factory.config.PropertyPlaceholderConfigurer"
     p:location="/WEB-INF/jdbc.properties" />

<bean id="dataSource"
  class="org.springframework.jdbc.datasource.DriverManagerDataSource"
  p:driverClassName="${jdbc.driverClassName}"
  p:url="${jdbc.url}"
  p:username="${jdbc.username}"
  p:password="${jdbc.password}" /-->

  <!-- ADD PERSISTENCE SUPPORT HERE (jpa, hibernate, etc) -->

</beans>

Pozdrawiam

0

Skoro używasz adnotacji, zastosuj mapping po nich.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<beans xmlns="http://www.springframework.org/schema/beans"
    xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
    xmlns:context="http://www.springframework.org/schema/context"
    xmlns:p="http://www.springframework.org/schema/p"
    xmlns:mvc="http://www.springframework.org/schema/mvc"
    xmlns:aop="http://www.springframework.org/schema/aop"
    xmlns:tx="http://www.springframework.org/schema/tx"
    xsi:schemaLocation="http://www.springframework.org/schema/beans http://www.springframework.org/schema/beans/spring-beans-2.5.xsd
    http://www.springframework.org/schema/aop http://www.springframework.org/schema/aop/spring-aop-2.5.xsd
    http://www.springframework.org/schema/tx http://www.springframework.org/schema/tx/spring-tx-2.5.xsd
    http://www.springframework.org/schema/context http://www.springframework.org/schema/context/spring-context-3.1.xsd
    http://www.springframework.org/schema/mvc http://www.springframework.org/schema/mvc/spring-mvc-3.1.xsd">
  
  <context:annotation-config /> 
  <context:component-scan base-package="tutaj nazwa pakietu który wraz z subfolderami ma być przeskanowany w poszukiwaniu adnotacji springa"/>
  <mvc:annotation-driven/>
  
  <bean id="viewResolver" class="org.springframework.web.servlet.view.InternalResourceViewResolver">
    <property name="viewClass" value="org.springframework.web.servlet.view.JstlView" />
    <property name="prefix" value="/WEB-INF/jsp/" />
    <property name="suffix" value=".jsp" />
  </bean>
</beans>

0

Witam

Dzięki, działa.

Pozdrawiam

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1