Robiłem zadanie według kursu na youtube. Podczas naciśnięcia klawisza w lewo nic się nie dzieje.import java.applet.Applet;
import java.awt.Color;
import java.awt.Graphics;
import java.awt.event.KeyEvent;
import java.awt.event.KeyListener;
import java.util.Timer;

//biblioteki

public class Gra extends Applet implements KeyListener
{
  
  static Applet applet;
  Zadanie zadanie = new Zadanie();
  int rozmiar1=4*20;
  int rozmiar2=4*20;
  Timer timer = new Timer();
  
  
  public void init() 
  {
    applet=this;
    applet.addKeyListener(this);
    applet.setSize(rozmiar1, rozmiar2);
    applet.setBackground(Color.LIGHT_GRAY);
    timer.scheduleAtFixedRate(zadanie, 10, 10);
    zadanie.zrobPlansze();
   
    
    
  }
  
  public void paint(Graphics g)
  {
   rysujPlansze(g);
  }
  
  public void rysujPlansze(Graphics g)
  {
     for (int i=0;i<zadanie.plansza.length;i++)
    {
    
      for (int j=0;j<zadanie.plansza[0].length;j++)
      {
        switch(zadanie.plansza[i][j])
        {
          case 1:
            g.setColor(Color.red);
            g.fillRect(20*i, 20*j, 20, 20);
            break;
          case 0:
            g.setColor(Color.blue);
            g.fillRect(20*i, 20*j, 20, 20);
            break;
        }
      }
    }
  }

  
  public void keyTyped(KeyEvent e) {
    
  }

  
  public void keyPressed(KeyEvent e) 
  {
    switch(e.getKeyCode())
    {
      case 37:
        zadanie.ruszaj('l');
        break;
      case 38:
        zadanie.ruszaj('g');
        break;
      case 39:
        zadanie.ruszaj('p');
        break;  
      case 40:
        zadanie.ruszaj('d');
        break;  
    }
    
  }

  
  public void keyReleased(KeyEvent e) {
    
  }
  
} 
 

import java.util.TimerTask;


public class Zadanie extends TimerTask
{
  int plansza[][]=new int [4][4];
  int poz1=1;
  int poz2=1;
  
  public void run() 
  {
    
    Gra.applet.repaint();
  }
  
  public void zrobPlansze()
  {
    int plansza2[][]=
    {
      {0,0,0,0},
      {0,1,0,0},
      {0,0,0,0},
      {0,0,0,0}
    };
    for (int i=0;i<plansza.length;i++)
    {
    
      for (int j=0;j<plansza[0].length;j++)
      {
        plansza[i][j]=plansza2[i][j];
      }
    }
  }
  
  public void ruszaj(char gdzie)
  {
    switch(gdzie)
    {
      case 'l':
        if(plansza[poz1][poz2-1]==0)
        {
          plansza[poz1][poz2-1]=1;
          plansza[poz1][poz2]=0;
        }
        break;
      case 'p':
        break;
      case 'g':
        break;
      case 'd':
        break;  
    }    
  }
    
  
}