Witam!

Chciałem przesłać sobie zawartość sms inbox na PC.
Rozwiązane jest dokopanie się do danych na androidze, organizacja w struktury i NIBY wysyłanie. Niestety po drugiej stronie a więc na PC otrzymuje błędy typu invalid header:04. Nie mam pojęcia dlaczego tak się dzieje. Do przesyłu wykorzystuje pewne metody(podam je ponizej) przy użyciu których przesyłam np nazwe telefonu, zawartość książki telefonicznej (razem ze zdjęciami) i to działa. Zauważyłem również, że jeżeli próbuję przesłać każdego sms osobno - działa bez problemu tylko trwa ROK ALBO 2.
Dlatego też chce utworzyć sobie ArrayList zawierający wszystkie sms i przesłać ten jeden obiekt - w tym przypadku wszystko się kraszuje - (po stronie juz pc) malformed header itd itp :( Dlaczego?

PS. SmsEntry które będzie gdzieś poniżej to zwykła klasa zawierająca tylko pola typu int i string oraz gettery i settery do nich.
klasy TransmissionHandler oraz SmsEntry są we wspólnej bibliotece wykorzystywanej zarówno przez pc i androida.

Pobranie i wysłanie listy z wiadomościami sms

  private void SendSmsList() throws IOException {
    {
      Log.d("SendMe sms", "Reading and sending sms list");
      Uri allMessages = Uri.parse("content://sms/");
      //Cursor cursor = managedQuery(allMessages, null, null, null, null); Both are same
      String[] project = new String[]
      {
        "_id",
        "thread_id", "person", "date", "read", "status", "type", "body"
      };
      Cursor cursor = currentService.getContentResolver().query(allMessages, project,
          null, null, null);
      SmsEntry sms = new SmsEntry();

      ByteArrayOutputStream baos = new ByteArrayOutputStream();
      ObjectOutputStream oos = new ObjectOutputStream(baos);
      int i=0;
      ArrayList<SmsEntry> array=new ArrayList<SmsEntry>(1000);
        while (cursor.moveToNext() && ++i<2000)
        {
          sms = new SmsEntry();
          sms.setMessageId(cursor.getInt(0));
          sms.setThreadId(cursor.getInt(1));
          sms.setPersonId(cursor.getInt(2));
          sms.setDate(cursor.getLong(3));
          sms.setRead(cursor.getInt(4));
          sms.setStatus(cursor.getInt(5));
          sms.setType(cursor.getInt(6));
          sms.setMessage(cursor.getString(7));
          sms.setDstNumber("NAN");
          array.add(sms);

        }
        oos.writeObject(array);
        oos.flush();
        baos.close();
        Log.d("SendMe sms", "Size "+baos.size());
        SendData(baos.toByteArray());
}

  private void SendData(byte[] data) throws IOException {
    try
    {
      th.SendDataSize(data.length);
      th.SendData(data);
    }
    catch (IOException ex)
    {
      Logger.getLogger(DataProvider.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
    }
  }

(th) transmision handler SendData i ReceiveData

  public boolean SendData(byte[] data) throws IOException {
    if (ReceiveCommand().equals(DataTransferTag.DATA_ACK)) {
      SendCommand(DataTransferTag.DATA_ACK);
      output.write(data);
      output.flush();
      return false;
    } else {
      return true;
    }
  }

  public ByteBuffer ReceiveData() throws IOException {
    /*    long size=ReceiveDataSize();
    ByteBuffer ret;   
    SendCommand(DataTransferTag.DATA_ACK);
    if (ReceiveCommand().equals(DataTransferTag.DATA_ACK)) { // wait for readyness of sockt endpoint
    dataBuffer.clear();     
    input.read(dataBuffer.array(), 0, (int) size);
    ret=ByteBuffer.allocate((int) size).put(dataBuffer.array(),0,(int)size);
    ret.clear();

    return ret;
    } else {
    return null;
    }*/

    long size = ReceiveDataSize();
    long chunk = 0;
    long parts=0;
    int length=this.notifySize;
    byte[] buff = new byte[this.notifySize];
    DataTransferEvent e=new DataTransferEvent(0,size);
    SendCommand(DataTransferTag.DATA_ACK);
    if (ReceiveCommand().equals(DataTransferTag.DATA_ACK)) {
      dataBuffer.clear();
      while (chunk<size) 
      {
        if((size-chunk)<length) length=(int) (size-chunk);
        chunk+=input.read(buff, 0, length);
        dataBuffer.put(buff);
        e.chunkSize=chunk;
        this.notifyRecveiveListeners(e);
      }

      return ByteBuffer.allocate((int) size).put(dataBuffer.array(),0,(int)size);
    }
    return null;
  }

Odbiór po stronie PC

 public void RefreshMessagesList() {
    Thread t = new Thread(new Runnable() {

      @Override
      public void run() {
        try
        {
          mf.setStatus("Requesting Sms/Mms entries ...");
          final TransmissionHandler th = ConnectionManager.getInstance().th;
          MessagePanel mp = mf.getMessagePanel();
          mp.clearList();
          messages.clear();
          int mark = 0;
          int dataSize = 0;
          boolean cons = true;
          th.SendCommand(DataTransferTag.REQUEST_SMS_LIST);
          //  while (cons) {
          mf.setStatus("Receiving...(" + (mark++) + ")");
          ByteArrayInputStream bais = new ByteArrayInputStream(th.ReceiveData().array());
          ObjectInputStream ois = new ObjectInputStream(bais);
          mf.setStatus("Parsuje...");
          //   while (ois.available() > 0)
          Object o=ois.readObject();  // TUTAJ WYSYPUJE WYJĄTKIEM O NIEPOPRAWNYM HEADERZE STREAMU 
          messages=(ArrayList<SmsEntry>) o;

          for(SmsEntry sms:messages)
            mp.AddEntry(sms);
          mf.setStatus("Done");

        }
        catch (ClassNotFoundException ex)
        {
          Logger.getLogger(SmsManager.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
        }
        catch (IOException ex)
        {
          Logger.getLogger(SmsManager.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
        }
      }
    });
    t.setName("SmsRetrieval");
    t.setPriority(5);
    t.setDaemon(true);
    t.start();
  }

www.toptraker.pl
TopTraker! - I wiesz co jest grane!
Mój własny projekt w Javie - najnowsza wersja już jest!