Tworzenie Formularza w Swingu

0

Witam,

Otrzymałem projekt w którym mam zbudować formularz poprzez Swing , formularz oczywiście jest graficznie zrobiony tylko pozostaje pytanie w jaki sposób wysyłać z niego dane do konkretnych obiektów...Troszkę się miotam w tym,bo Java dla mnie to nowa przygoda więc postanowiłem poprosić o pomoc... Jest wiele niejasności w moim myśleniu na ten temat. Nie wiem gdzie i w jaki sposób zorganizować klasę Klienta i jak dodawać obiekty do tej klasy właśnie poprzez kliknięcie przycisku ("Dodaj") na formularzu (wiem, że metodą getText, ale w którym miejscu..?), nie wiem czy taki obiekt ma się tworzyć w ActionListener czy w jakieś nowej klasie... Bardzo proszę o pomoc. Oto mój kod:

import javax.swing.*;
import java.awt.*;
import java.awt.event.ActionListener;

public class Klient extends JFrame {

  public JTextField timie;
  public JTextField tnazwisko;
   JTextField tpesel;
   JTextField trodzajdok;
   JTextField tnrdok;
   JTextArea tadres;
   JTextField tiloscnaboi;
   JTextField tilosctarcz;
   JComboBox lista;
   JCheckBox chwypbron;
   JButton wyczysc;
   JButton dodaj;

     Klient(){
       super("Klient");
       setVisible(true);
       setSize(300,600);
       setResizable(true);

       //1
       JLabel limie = new JLabel("Imie:");
       timie = new JTextField("",1); 
       //2
       JLabel lnazwisko = new JLabel("Nazwisko:");
       tnazwisko = new JTextField("",1);
       //3
       JLabel lpesel = new JLabel("PESEL:");
       tpesel = new JTextField("",1);
       //4
       JLabel lrodzajdok = new JLabel("Rodzaj dokumentu:");
       trodzajdok = new JTextField("",1);
       //5
       JLabel lnrdok = new JLabel("Numer dokumentu:");
       tnrdok = new JTextField("",1);
       //6
       JLabel ladres = new JLabel("Adres:");
       tadres = new JTextArea();
       //7 
       JLabel liloscnaboi = new JLabel("Ilość zakupionych naboi:");
       tiloscnaboi = new JTextField("",1);
       //8
       JLabel lilosctarcz = new JLabel("Ilość zakupionych tarcz:");
       tilosctarcz = new JTextField("",1);

       JLabel llistabroni = new JLabel("Wypożyczony Sprzęt:");
       lista = new JComboBox();
       lista.addItem("pierwszy");
       lista.addItem("drugi");
       lista.addItem("trzeci");
       //9
       JLabel lwypbron = new JLabel("Wypozyczenie Broni:");
       chwypbron = new JCheckBox();

       //10
       wyczysc = new JButton("Wyczyść");
       dodaj = new JButton("Dodaj klienta");

       JPanel panel = new JPanel();
       panel.setLayout( new GridLayout(11,2));

       panel.add(limie);
       panel.add(timie);
       panel.add(lnazwisko);
       panel.add(tnazwisko);
       panel.add(lpesel);
       panel.add(tpesel);
       panel.add(ladres);
       panel.add(tadres);
       panel.add(lrodzajdok);
       panel.add(trodzajdok); 
       panel.add(lnrdok);
       panel.add(tnrdok); 
       panel.add(liloscnaboi);
       panel.add(tiloscnaboi);
       panel.add(lilosctarcz);
       panel.add(tilosctarcz);
       panel.add(lwypbron);
       panel.add(chwypbron);
       panel.add(llistabroni);
       panel.add(lista);
       panel.add(llistabroni);
       panel.add(lista);
       panel.add(dodaj);
       panel.add(wyczysc);

       this.add(panel);

       wyczysc.addActionListener( new Czyszczenie());
       dodaj.addActionListener( new DodawanieKlienta());

     }
}
0

Możesz utworzyć Obiekt DodawKlienta w ActionListener i na jego rzecz wywołać metodę np: dodKlienta.setKlient(i tu argumenty z pól tekstowych).

:P

public class Test{

  public static void main(String[] args){
    JFrame f = new Test1();
    f.setVisible(true);
    f.setSize(200, 200);
    f.setLocationRelativeTo(null);
  }
}

class Test1 extends JFrame{
  JTextField klientNameTextField;
  JLabel l = new JLabel();
  Test1(){
    JPanel p = new JPanel();
    klientNameTextField = new JTextField(10);
    JButton b = new JButton("Dodaj");
    b.addActionListener(new ActionListener(){

      @Override
      public void actionPerformed(ActionEvent e) {
        Klient al = new Klient(klientNameTextField.getText());
        l.setText(al.getKlient());
      }

    });
    p.add(b);
    p.add(klientNameTextField);
    p.add(l);

    setContentPane(p);
  }
}

class Klient{
  String name = new String();

  public Klient(String name){
    this.name = name;
  }
  public String getKlient(){
    return name;
  }
}
0

dziękuję Ci bardzo, bardzo pomocne ! :)

0

Tak z nudów.

Test1(){
    JPanel p = new JPanel();
    klientNameTextField = new JTextField(10);
    idTextField = new JTextField("id",10);
    dodajKlienta = new JButton("Dodaj");
    pokazKlienta = new JButton("Pokaż klienta");
    dodajKlienta.addActionListener(new ActionListener(){

      @Override
      public void actionPerformed(ActionEvent e) {
        kl = new Klient();
        kl.setKlient(klientNameTextField.getText());
        //System.out.println(al.getKlient());
        klient.add(kl);
      }
    });

    pokazKlienta.addActionListener(new ActionListener(){

      @Override
      public void actionPerformed(ActionEvent e) {
        id = Integer.parseInt(idTextField.getText());
        System.out.println(klient.get(id).getKlient());
      }

    });

    p.add(dodajKlienta);
    p.add(pokazKlienta);
    p.add(klientNameTextField);
    p.add(idTextField);
    p.add(l);

    setContentPane(p);
  }

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0