JFrame Przezroczyste tło

0

Witam
Od pewnego czasu nie mogę sobie poradzić z aplikacja która pisze a że nie jestem wybitnie zdolny z javą napotkałem problem który nie mogę przeskoczyć

Nie wiem jak zrobić JFrame aby miało przezroczyste tło na którym będzie można umieścić komponenty nie przezroczyste i przyciski. Chodzi mi mniej więcej o taki efekt jak na przykładowej fotografii
przykład:
user image
1- JFrame
2-przyciski zamykajcie aplikacje /minimalizacja
3- przycisk JButton
4- Własne komponenty

Założenia co do projektu:
Aplikacja stawiana na wydajność małe obciążenie systemu, najlepiej w wersji java 1.6

Proszę o pomoc w rozwiązaniu, bardzo bym prosił o jakiś przykłąd

0

Ok super da się zrobić to co oczekuje :) . Tylko że z tego co się orientuje to ten efekt ( z przezroczyste tło tylko, nie elementy na nim) tylko w JDK 7 Equivalent , a ja bym wolał w JDK 6. Czy jest to możliwe ?

0

więc jak przerobić poniższy przykład z java 1.7 na java 1.6 ??

import java.awt.*;
import javax.swing.*;

import static java.awt.GraphicsDevice.WindowTranslucency.*;

public class GradientTranslucentWindowDemo extends JFrame {
  public GradientTranslucentWindowDemo() {
    super("GradientTranslucentWindow");

    setBackground(new Color(0,0,0,0));
    setSize(new Dimension(300,200));
    setLocationRelativeTo(null);
    setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);

    JPanel panel = new JPanel() {
      @Override
      protected void paintComponent(Graphics g) {
        if (g instanceof Graphics2D) {
          final int R = 240;
          final int G = 240;
          final int B = 240;

          Paint p =
            new GradientPaint(0.0f, 0.0f, new Color(R, G, B, 0),
              0.0f, getHeight(), new Color(R, G, B, 255), true);
          Graphics2D g2d = (Graphics2D)g;
          g2d.setPaint(p);
          g2d.fillRect(0, 0, getWidth(), getHeight());
        }
      }
    };
    setContentPane(panel);
    setLayout(new GridBagLayout());
    add(new JButton("I am a Button"));
    add(new JSlider(1, 10));
  }

  public static void main(String[] args) {
    // Determine what the GraphicsDevice can support.
    GraphicsEnvironment ge = 
      GraphicsEnvironment.getLocalGraphicsEnvironment();
    GraphicsDevice gd = ge.getDefaultScreenDevice();
    boolean isPerPixelTranslucencySupported = 
      gd.isWindowTranslucencySupported(PERPIXEL_TRANSLUCENT);

    //If translucent windows aren't supported, exit.
    if (!isPerPixelTranslucencySupported) {
      System.out.println(
        "Per-pixel translucency is not supported");
        System.exit(0);
    }

    JFrame.setDefaultLookAndFeelDecorated(true);

    // Create the GUI on the event-dispatching thread
    SwingUtilities.invokeLater(new Runnable() {
      @Override
      public void run() {
        GradientTranslucentWindowDemo gtw = new
          GradientTranslucentWindowDemo();

        // Display the window.
        gtw.setVisible(true);
      }
    });
  }
} 
2

Ech, żal.pl
http://docs.oracle.com/javase/tutorial/uiswing/misc/trans_shaped_windows.html#6u10
Klasa AWTUtilities jest prywatna w JDK 1.6 więc musisz ja sobie "upublicznić"

import java.awt.Shape;
import java.awt.Window;
import java.lang.reflect.Method;

public final class AWTUtils {
  private static Class<?> awtUtilitiesClass;
  private static Method mSetWindowShape, mSetWindowOpacity;

  private AWTUtils() {
  }

  static void init() {
    try {
      awtUtilitiesClass = Class.forName("com.sun.awt.AWTUtilities");
      mSetWindowShape = awtUtilitiesClass.getMethod("setWindowShape", Window.class, Shape.class);
      mSetWindowOpacity = awtUtilitiesClass.getMethod("setWindowOpacity", Window.class, float.class);
    } catch (Exception ex) {
      ex.printStackTrace();
    }
  }

  static {
    init();
  }

  public static void setWindowShape(Window window, Shape shape) {
    try {
      mSetWindowShape.invoke(null, window, shape);
    } catch (Exception ex) {
      ex.printStackTrace();
    }
  }

  public static void setWindowOpacity(Window window, float opacity) {
    try {
      mSetWindowOpacity.invoke(null, window, Float.valueOf(opacity));
    } catch (Exception ex) {
      ex.printStackTrace();
    }
  }
}

0

Trzeba jeszcze dodać do klasy AWTUtils metodę
setWindowOpaque

i w tworzonym JFrame
setUndecorated(true);

I efekt jest zadowalający
Dzięki Pozdro

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1