Podwójne buforowanie

0

Witam
Chciałbym w moim programie zastosować podwójne buforowanie lecz przy kompilacji wyskakuje mi bład i wskazuje na
buffer = (Graphics2D)image.getGraphics(); Błąd wyskakuje w konstruktorze.

Jeżeli ktoś mógłby poprawić bylbym wdzięczny
Oto cały kod mojej aplikacji

Klasa Main

public class Main {

  public static void main (String args[])
  {
    EventQueue.invokeLater(new Runnable(){

      public void run()
      {
      Ramka frame = new Ramka();
      frame.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
      frame.setVisible(true);
      }
    });
  }

}

Klasa Ramka

public class Ramka extends JFrame
{
  Obraz display;
  BufferStrategy strategia;

  public Ramka()
  {
    display = new Obraz();
    add(display);
    display.setVisible(true);

}}

Klasa Obraz - tu występuje błąd, do rysowania

public class Obraz extends JPanel {
  Image image;
  Graphics2D buffer;
  Graphics2D device;
  public Obraz()
  {
    int widht = getWidth();
    int height = getHeight();
    image = createImage(widht, height);
    buffer = (Graphics2D)image.getGraphics();
    buffer.setRenderingHint(RenderingHints.KEY_ANTIALIASING,
    RenderingHints.VALUE_ANTIALIAS_ON);
    device = (Graphics2D)getGraphics();
    device.setRenderingHint(RenderingHints.KEY_ANTIALIASING,
    RenderingHints.VALUE_ANTIALIAS_ON);
  }

  public void rysuj()
  {
    device.drawImage(image, 0, 0, null);
    buffer.clearRect(0, 0, getWidth(), getHeight());
  }

} 
1

component.createImage(w,h) tworzy obrazek z GraphicsConfiguration - ale jeśli komponent jest niewidoczny, to nie ma żadnej konfiguracji.

Jeśli bardzo chcesz stworzyć obrazki zanim komponenty będą widoczne, mały przykład tu:

    GraphicsEnvironment enviroment = GraphicsEnvironment.getLocalGraphicsEnvironment();
    // domyślne urządzenie
    GraphicsDevice device = enviroment.getDefaultScreenDevice();
    // domyślna konfiguracja
    GraphicsConfiguration gc = device.getDefaultConfiguration();

    // tworzy przezroczysty obrazek
    gc.createCompatibleImage(200,200, Transparency.TRANSLUCENT);
0

poprawiłem lecz niestety mi nic nie rysuje na panelu. moze ktos poprawic lub wskazac błąd?

public class Main {
  public static void main (String args[])
  {
    EventQueue.invokeLater(new Runnable()
    {

      public void run()
      {
        JJFrame frame = new JJFrame();
        frame.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
        frame.setVisible(true);
        frame.start();
      }

    });

  }
}
 public class JJFrame extends JFrame {

  Display anim;

   public void start(){
       anim = new Display(); 
       getContentPane().add(anim);
     setLocation(100, 100);
     setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
     pack();
     show();
     anim.startAnimation();

    draw();
    }

   public void draw() {
     anim.draw();
     anim.draw2();
   }

    public Dimension getPreferredSize(){
      return new Dimension(300, 300);
    }
}
class Display extends JPanel 

{

  public Dimension getPreferredSize(){
    return new Dimension(300, 300);
  }

    // bufor
  Image image;
    // wykreslacz ekranowy
  Graphics2D device;
    // wykreslacz bufora
  Graphics2D buffer;

    // przygotowanie wykreslaczy
    // uruchomienie watkow animacyjnych i zegara
  void startAnimation(){
    int width = getWidth();
    int height = getHeight();

    image = createImage(width, height);
    buffer = (Graphics2D)image.getGraphics();
    buffer.setRenderingHint(RenderingHints.KEY_ANTIALIASING, 
                RenderingHints.VALUE_ANTIALIAS_ON);
    device = (Graphics2D)getGraphics();
    device.setRenderingHint(RenderingHints.KEY_ANTIALIASING, 
                RenderingHints.VALUE_ANTIALIAS_ON);

  }

  public void draw()
  {
    buffer.drawString("xxxxx",30,30);
  }

  public void draw2()
  {
     device.drawImage(image, 0, 0, null);
    // buffer.clearRect(0, 0, getWidth(), getHeight());
  }

} 

pozdrawiam

0

Ale który fragment kodu ma rysować? Rysuje metoda paintComponent(Graphics g) (ewentualnie paint). U Ciebie takich metod nie ma.

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0