Witam!

Mam problem w pobraniu danych która została napisana w ASP. Nie wydaje mi się, żeby technologia tutaj miałą coś zmienić - ale może mi się tylko tak wydawać. Chodzi tutaj, pobranie danych będących wynikiem wyszukiwania wg kryteriów danych z serwisu urzędu patentowego RP. Link do szukajki w tym serwisie - http://bazy.uprp.pl/patentwebaccess/DatabaseChoose.aspx.

Z analizy nagłówków (firebug) i zabawy ciachami, wynika, że kluczowym elementem jest id sesji które są zapisywane w ciasteczkach.
W programie, staram się odwzorowywać nagłówki które tworzy firefox. Niestety, pomimo moich starań otrzymuje inne odpowiedzi z serwera niż firefox.

Generalnie schemat jest taki ->
GET http://bazy.uprp.pl/patentwebaccess/DatabaseChoose.aspx.
save cookies
POST http://bazy.uprp.pl/patentwebaccess/DatabaseChoose.aspx. - REDIRECT (302) wybranie bazy danych po przez ustawienie pola w POST - uzupełnienie formularza łącznie z ciachami otrzymanie w powrocie redirecta
GET Redirected_LOCATION // wysłanie geta o adres który otrzymałem z redirecta łącznie z wysłaniem ciastek a więc id sesji

dodam tutaj tylko, że location wskazuje na inną stronę a mianowicie na stronę na której link kliknąłem (górna belka nawigacyjna).
Info o tym, który link jest kliknięty wysyłam w POSTcie jako zmienna gdyż jest to jedno z ukrytych pól formularza FORM1.

Terach chcę powtórzyć kolejny krok (location jest w moim przypadku http://bazy.uprp.pl/patentwebaccess/AdvancedSearch.aspx)
znowu odwzorowując listę zmiennych wysłanych w POST wysyłam żądanie. Niestety otrzymuje Internal Error 500.
Co przeoczyłem?
Załączam 2 kawały kodu które ukazują to zachowanie.:
Próba odczytana wyników wyszukania po dacie zgłoszenia późniejszej niż 01-01-2010
klasa main:

public class EPTR {
  private static String handler;
  private static String charset="UTF-8";

  /**
   * @param args the command line arguments
   */
  public static void main(String[] args) throws UnsupportedEncodingException, IOException {
    DatabaseManager m=new DatabaseManager();

    String vals[];
    args=new String[]{"CheckBox_PRZ","__EVENTTARGET","__EVENTARGUMENT","__VIEWSTATE"};
    vals=new String[]{"LinkButtonKategorie","","on",""};
m.Connect("DatabaseChoose");
    String strona=m.getContent();
    int startPos=0;
    int endPos=0;

    String token="\"__VIEWSTATE\" value=\"";
    startPos=strona.indexOf(token)+token.length();
    endPos=strona.indexOf("\"",startPos);
    token=strona.substring(startPos,endPos);
    vals=new String[]{"on","LinkButtonZaawansowane","",token};
    m.jsPostForm("DatabaseChoose", args, vals);
    strona=m.getContent();
   // System.out.println(strona);

    token="\"__VIEWSTATE\" value=\"";
    startPos=strona.indexOf(token)+token.length();
    endPos=strona.indexOf("\"",startPos);
    token=strona.substring(startPos,endPos);
    args=new String[]{"ButtonSzukaj","TextBox1","__EVENTARGUMENT","__EVENTTARGET","__VIEWSTATE","comboOperatory","selAttribs","txtWyrazenie"};
    vals=new String[]{"Szukaj","","","",token,"=","NOC","( DZL >= '01-01-2010' )"};
    m.jsPostForm("SearchResults",args, vals);
    System.out.println(m.getContent());

klasa DatabaseManager - obsługa zapytań na strone

public class DatabaseManager {

  private static final Logger logger = Logger.getLogger(DatabaseManager.class.getName());

  static {
    logger.setLevel(Level.ALL);
    logger.setUseParentHandlers(true);
  }
// field declarations here
  private HttpURLConnection connection = null;
  private String cookie = "";
  private String charset = "UTF-8";

  public void Connect(String handler) throws IOException {
    connection = (HttpURLConnection) CreateConnection(handler,false);
    cookie = getCookie(connection);
  }

  private String getCookie(HttpURLConnection con) throws IOException {
    String headerName;
    for (int i = 1; (headerName = con.getHeaderFieldKey(i)) != null; i++) {
      if (headerName.equals("Set-Cookie")) {
        cookie += con.getHeaderField(i) + ";";
      }
    }
    return cookie;
  }

  public void jsPostForm(String target, String argument) {
  }

  public String querryByDate(String from, String to) throws UnsupportedEncodingException, IOException {
    String[] args;
    String[] vals;
    args = new String[]{"Txt2Box10", "TxtBox10"};
    vals = new String[]{from, to};
    jsPostForm("SearchResults", args, vals);
    return getContent();
  }

  public void jsPostForm(String handler, String[] target, String[] argument) throws UnsupportedEncodingException {
    try {
      StringBuilder data = new StringBuilder();
      for (int i = 0; i < target.length; i++) {
        if (i > 0) {
          data.append("&");
        }
        data.append(URLEncoder.encode(target[i], "UTF-8")).append("=").append(URLEncoder.encode(argument[i], "UTF-8"));
      }

      connection = (HttpURLConnection) CreateConnection(handler,true);

      Map<String, List<String>> header = connection.getRequestProperties();
      OutputStreamWriter wr = new OutputStreamWriter(connection.getOutputStream());
      wr.write(data.toString());
      wr.flush();
      wr.close();
      Map<String, List<String>> resp = connection.getHeaderFields();

      if (connection.getResponseCode() / 100 == 3) //than redirect yourself
      {
        handler = connection.getHeaderField("Location").substring(connection.getHeaderField("Location").lastIndexOf("/") + 1).replace(".aspx", "");
        connection = (HttpURLConnection) CreateConnection(handler,false);
        connection.connect();
      }

      cookie = getCookie(connection);
    } catch (IOException ex) {
      Logger.getLogger(DatabaseManager.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
    }
  }

  private URLConnection CreateConnection(String handler,boolean isPost) throws IOException {

    HttpURLConnection conn = (HttpURLConnection) new URL("http://bazy.uprp.pl/patentwebaccess/" + handler + ".aspx").openConnection();
    /* conn.setRequestProperty("Accept-Charset", "ISO-8859-2,utf-8;q=0.7,*;q=0.7");

    conn.setRequestProperty("Referer", "http://bazy.uprp.pl/patentwebaccess/DatabaseChoose.aspx");
    conn.setRequestMethod("POST");
    HttpURLConnection.setFollowRedirects(true);
    conn.setDoOutput(true);
    conn.setDoInput(true); */
    // cookie="ASP.NET_SessionId=fevvjf45c0dbaebfrb2mgr55; __utma=194141758.642822942.1329413169.1329413169.1329413169.1; __utmb=194141758.2.10.1329413169; __utmc=194141758; __utmz=194141758.1329413169.1.1.utmcsr=(direct)|utmccn=(direct)|utmcmd=(none)";
    HttpURLConnection.setFollowRedirects(false);
    conn.setRequestProperty("User-Agent", " Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:8.0.1) Gecko/20100101 Firefox/8.0.1");
    conn.setRequestProperty("Accept-Charset", charset);
    conn.setRequestProperty("Content-Type", "application/x-www-form-urlencoded;charset=" + charset);
    conn.setRequestProperty("Cookie", cookie);
    Map<String, List<String>> mapa = conn.getRequestProperties();
    if(isPost)conn.setDoOutput(true);
    return conn;
  }

  public String getContent() throws IOException {
    BufferedReader rd = new BufferedReader(new InputStreamReader(connection.getInputStream()));
    Writer zawartosc = new StringWriter();
    int n = 0;
    int i = 0;
    char[] buffer = new char[1024];

    while ((n = rd.read(buffer)) != -1) {
      zawartosc.write(buffer, 0, n);
      i += n;
    }
    connection.getInputStream().close();
    return zawartosc.toString();
  }
}

www.toptraker.pl
TopTraker! - I wiesz co jest grane!
Mój własny projekt w Javie - najnowsza wersja już jest!