Witam serdecznie,
Mam aplikację webview uruchomioną na pełnym ekranie i chciałbym w oddzielnym wątku (tam żeby nie wyskakiwał błąd mówiązcy iż aplikacja nie odpowiada) uruchomić POST'a do skryptu PHP.

Aktualnie mam taki kod:
MenuActivity.java


package butterfly.menu;

import android.app.Activity;
import android.content.Context;
import android.content.Intent;
import android.content.res.Configuration;
import android.os.Bundle;
import android.view.KeyEvent;
import android.webkit.WebView;
import android.webkit.WebViewClient;

public class MenuActivity extends Activity {
  WebView mWebView;
  /** Called when the activity is first created. */
  @Override
  public void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 
    super.onCreate(savedInstanceState);

    startService(new Intent(this, OnAlarmReceiver.class));

    setContentView(R.layout.main);
    if (savedInstanceState != null)
      ((WebView)findViewById(R.id.webview)).restoreState(savedInstanceState);

    mWebView = (WebView) findViewById(R.id.webview);
    mWebView.getSettings().setJavaScriptEnabled(true); // włączenie JS
    mWebView.getSettings().setSupportZoom(false); // blokada ZOOMu

    //mWebView.loadUrl("http://onet.home.pl/"); // strona do wyświetlenia
    mWebView.setWebViewClient(new MenuClient());
    if (getResources().getConfiguration().orientation == Configuration.ORIENTATION_PORTRAIT)
    {
      mWebView.loadUrl("http://onet.home.pl/");
    }

    else if (getResources().getConfiguration().orientation == Configuration.ORIENTATION_LANDSCAPE)
    {
      mWebView.loadUrl("http://onet.home.pl/");
    }
  }
  private class MenuClient extends WebViewClient {
    @Override
    public boolean shouldOverrideUrlLoading(WebView view, String url) {
      view.loadUrl(url);
      return true;
    }
  }
  protected void onSaveInstanceState(Bundle outState) {
    mWebView.saveState(outState);
   }

  @Override
  public boolean onKeyDown(int keyCode, KeyEvent event) {
    if ((keyCode == KeyEvent.KEYCODE_HOME || keyCode == KeyEvent.KEYCODE_BACK || keyCode == KeyEvent.KEYCODE_VOLUME_DOWN || keyCode == KeyEvent.KEYCODE_VOLUME_UP || keyCode == KeyEvent.KEYCODE_CALL || keyCode == KeyEvent.KEYCODE_POWER || keyCode == KeyEvent.KEYCODE_CAMERA || keyCode == KeyEvent.KEYCODE_CLEAR || keyCode == KeyEvent.KEYCODE_ENTER || keyCode == KeyEvent.KEYCODE_POWER)) {
      //mWebView.goBack();
      return false;
    }
    return super.onKeyDown(keyCode, event);
  }

  @Override
  public void onConfigurationChanged(Configuration newConfig) {
    if (getResources().getConfiguration().orientation == Configuration.ORIENTATION_PORTRAIT)
    {
      mWebView.loadUrl("http://onet.home.pl/");
    }

    else if (getResources().getConfiguration().orientation == Configuration.ORIENTATION_LANDSCAPE)
    {
      mWebView.loadUrl("http://onet.home.pl/");
    }
    super.onConfigurationChanged(newConfig);
  } 
  public void onReceive(Context context, Intent intent) { 
    startService(new Intent(this, OnAlarmReceiver.class));
    super.onReceive(Context context, Intent intent);
  } 

} 

oraz OnAlarmReciver.java


package butterfly.menu;
import java.io.IOException;
import java.util.ArrayList;
import java.util.List;

import org.apache.http.HttpResponse;
import org.apache.http.NameValuePair;
import org.apache.http.client.ClientProtocolException;
import org.apache.http.client.HttpClient;
import org.apache.http.client.entity.UrlEncodedFormEntity;
import org.apache.http.client.methods.HttpPost;
import org.apache.http.impl.client.DefaultHttpClient;
import org.apache.http.message.BasicNameValuePair;

import android.app.Service;
import android.content.Intent;
import android.os.IBinder;

public class OnAlarmReceiver extends Service {
  @Override
  public IBinder onBind(Intent intent) {
    return null;
  }

  @Override
  public void onCreate() {
    HttpClient httpclient = new DefaultHttpClient();
    HttpPost httppost = new HttpPost("http://www.yoursite.com/script.php");

    try {
      // Add your data
      List<NameValuePair> nameValuePairs = new ArrayList<NameValuePair>(2);
      nameValuePairs.add(new BasicNameValuePair("id", "12345"));
      nameValuePairs.add(new BasicNameValuePair("stringdata", "AndDev is Cool!"));
      httppost.setEntity(new UrlEncodedFormEntity(nameValuePairs));

      // Execute HTTP Post Request
      HttpResponse response = httpclient.execute(httppost);

    } catch (ClientProtocolException e) {
      // TODO Auto-generated catch block
    } catch (IOException e) {
      // TODO Auto-generated catch block
    }
    }
}

Ale nie wiem czy dobrze to robię :( coś wywołanie tego wątku nie chce mi za bardzo działać... :( Wiecie może dlaczego?

Z góry dziękuje za pomoc,
Northwest