zmienna liczba wywołań programu

0
import java.util.*;

class MySleep {
  public static void sleep( int i ) {
   try {
    Thread.sleep( i );
   }
   catch ( InterruptedException e ) {}
  }
}

class Gra{
  int tab[];

  Gra(){
    tab = new int[10000];
    for(int i = 0; i < 1000; ){
      Random rn = new Random();
      int r = rn.nextInt(10000);
      if(tab[r] != 1){
        tab[r] = 1;
        i++;
      }
    }
  }
  synchronized public void sendNotificationToEveryone() { notifyAll(); }
}

class Gracz implements Runnable{
  static int budzik = 0;
  int tura = 0;
  int punkty;
  int tab[];
  private Gra g;

  Gracz(){
    tab = new int[10000];
    for(int i = 0; i < 10000; i++)
      tab[i] = 0;
  }

  public void maszGre(Gra g) {this.g = g;};

  synchronized public void run(){
    while(true){
      tura++;
      System.out.println(tura);
    Random rn = new Random();
    synchronized(g){
    //
    // System.out.println("c");
      int r = rn.nextInt(10000);
      //System.out.println("c");
      for(int j = 0; j < 1; ){
         //System.out.println("c");
        //System.out.println("c");
        // System.out.println(tab[j]);
        //System.out.println(tab[r]);
      if(tab[r] == 0){
        //System.out.println("r");
        tab[r] = 99;
         if(g.tab[r] == 1){
          punkty++;
          //System.out.println(punkty);
          g.tab[r] = 0;
         }
         j++;
         budzik++;
         //System.
      }    
    }

      //if(budzik == 5){
        //budzik = 0;
        //notifyAll();
      //}
     try {
       g.wait();
       //Thread.sleep( 300 );
       //notifyAll();
     }
     catch ( InterruptedException e ) {}
     System.out.println( "To ja : " + Thread.currentThread().getName() + " Ktos mnie obudził." );
     }  

  }
}
}

public class JavaApplication44 {

  /**
   * @param args the command line arguments
   */
  public static void main(String[] args) {    
    Gra a = new Gra();

    Gracz pierwszy = new Gracz();
    pierwszy.maszGre(a);
    Thread watekpierwszy = new Thread(pierwszy);

    Gracz drugi = new Gracz();
    drugi.maszGre(a);
    Thread watekdrugi = new Thread(drugi);

    Gracz trzeci = new Gracz();
    trzeci.maszGre(a);
    Thread watektrzeci = new Thread(trzeci);

    Gracz czwarty = new Gracz();
    czwarty.maszGre(a);
    Thread watekczwarty = new Thread(czwarty);

    Gracz piaty = new Gracz();
    piaty.maszGre(a);
    Thread watekpiaty = new Thread(piaty);

    int numer = 0;
    //while(true){
      System.out.println("Nowa tura nr " + numer);
      watekpierwszy.start();
      watekdrugi.start();
      watektrzeci.start();
      watekczwarty.start();
      watekpiaty.start();
      numer++;

      while(true){
        //System.out.println("Statystyki:");
        if(pierwszy.budzik == 5){
          //System.out.println("Statystyki:");
          pierwszy.budzik = 0;
          a.sendNotificationToEveryone();
                  System.out.println("Statystyki:");
        System.out.println("Pierwszy gracz" + pierwszy.punkty);
        System.out.println("drugi gracz" + drugi.punkty);
        System.out.println("trzeci gracz" + trzeci.punkty);
        System.out.println("czwarty gracz" + czwarty.punkty);
        System.out.println("piaty gracz" + piaty.punkty);
        }
       if((pierwszy.punkty >= 500) || (drugi.punkty >= 500) || (trzeci.punkty >= 500) || (czwarty.punkty >= 500) || (piaty.punkty >= 500)){
        System.out.println("Statystyki:");
        System.out.println("Pierwszy gracz" + pierwszy.punkty);
        System.out.println("drugi gracz" + drugi.punkty);
        System.out.println("trzeci gracz" + trzeci.punkty);
        System.out.println("czwarty gracz" + czwarty.punkty);
        System.out.println("piaty gracz" + piaty.punkty);
        break;
      }
      if((pierwszy.punkty + drugi.punkty + trzeci.punkty + czwarty.punkty + piaty.punkty== 1000)){
        System.out.println("Statystyki:");
        System.out.println("Pierwszy gracz" + pierwszy.punkty);
        System.out.println("drugi gracz" + drugi.punkty);
        System.out.println("trzeci gracz" + trzeci.punkty);
        System.out.println("czwarty gracz" + czwarty.punkty);
        System.out.println("piaty gracz" + piaty.punkty);
        break;
      }

  }

  }
} 

Niech mnie ktoś, oświeci dlaczego za każdym uruchomieniem program wykonuje zmienną liczbą pętli?
Generalnie chodzi o to że program wykona ileś tam pętli np. 36 i się zatrzymuje, tzn. tak jakby wszystkie wątki byłyby uśpione.

0
 1. Nieskończona pętla w nieskończonej pętli?
 2. Metody Thread.start() w pętli na tych samych obiektach?
  Masz fantazję... :)

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0