Witam,
znalazłem powyższy kod do łączenia z bazą danych na localhoście:

import java.io.*;
import java.util.*;
import javax.microedition.midlet.*;
import javax.microedition.lcdui.*;
import javax.microedition.io.*;

public class MySQLConn extends MIDlet implements CommandListener {
   private String username;
   private String url = "http://localhost:3306/servlets-examples/servlet/getConnection";
   private Display display;
   private Command exit = new Command("EXIT", Command.EXIT, 1);;
   private Command connect = new Command("Connect", Command.SCREEN, 1);
   private TextField tb;
   private Form menu;
   private TextField tb1;
   private TextField tb2;
   DBConn db;

   public MySQLConn() throws Exception {
      display = Display.getDisplay(this);

   }

   public void startApp() {
      displayMenu();
   }

   public void displayMenu() {
      menu = new Form("Connect"); 
      tb = new TextField("Please input database: ","",30,TextField.ANY );

      tb1 = new TextField("Please input username: ","",30,TextField.ANY);

      tb2 = new TextField("Please input password: ","",30,TextField.PASSWORD);

      menu.append(tb);
      menu.append(tb1);
      menu.append(tb2);
      menu.addCommand(exit);
      menu.addCommand(connect);
      menu.setCommandListener(this);
      display.setCurrent(menu);
   }

   public void pauseApp() {}

   public void destroyApp(boolean unconditional) {}

   public void commandAction(Command command, Displayable screen) {
      if (command == exit) {
         destroyApp(false);
         notifyDestroyed();
      } else if (command == connect) {
         db = new DBConn(this);
         db.start();
         db.connectDb(tb.getString(),tb1.getString(),tb2.getString());
      }
   }

   public class DBConn implements Runnable {
      MySQLConn midlet;
      private Display display;
      String db;
      String user;
      String pwd;
      public DBConn(MySQLConn midlet) {
         this.midlet = midlet;
         display = Display.getDisplay(midlet);
      }

      public void start() {
         Thread t = new Thread(this);
         t.start();
      }

      public void run() {
         StringBuffer sb = new StringBuffer();
         try {
            HttpConnection c = (HttpConnection) Connector.open(url);
            c.setRequestProperty("User-Agent","Profile/MIDP-1.0, Configuration/CLDC-1.0");
            c.setRequestProperty("Content-Language","en-US");
            c.setRequestMethod(HttpConnection.POST); 
            DataOutputStream os = (DataOutputStream)c.openDataOutputStream();

            os.writeUTF(db.trim());
            os.writeUTF(user.trim());
            os.writeUTF(pwd.trim());
            os.flush();
            os.close();

            // Get the response from the servlet page.
            DataInputStream is =(DataInputStream)c.openDataInputStream();
            //is = c.openInputStream();
            int ch;
            sb = new StringBuffer();
            while ((ch = is.read()) != -1) {
               sb.append((char)ch);
            }
            showAlert(sb.toString());
            is.close();
            c.close();
         } catch (Exception e) {
            showAlert(e.getMessage());
         }
      }
      /* This method takes input from user like db,user and pwd and pass to servlet */
      public void connectDb(String db,String user,String pwd) {
         this.db = db;
         this.user = user;
         this.pwd = pwd;
      }

      /* Display Error On screen*/
      private void showAlert(String err) {
         Alert a = new Alert("");
         a.setString(err);
         a.setTimeout(Alert.FOREVER);
         display.setCurrent(a);
      } 
   };
}

Program się kompiluje, podaje nazwę bazy danych, użytkownika i hasło. Po wybraniu "connect" wyskakuje mi błąd:

Unknown error 10054 during socket::read

Problem prawdopodobnie leży w tej linii kodu:

private String url = "http://localhost:8080/servlets-examples/servlet/getConnection";

Zmieniałem port z 8080 na 3306 i po tym błąd zmienia się na:

IOError 10054 during socket::write

Testowałem to na Webserv2.0 oraz Wampserver 2.2 z ustawieniami domyślnymi i w obu przypadkach występują błędy podane wyżej.

Męczę się z tym od kilku dni i coraz bardziej opóźniam się z inżynierką, będę wdzięczny za jakąkolwiek pomoc. Z góry dzięki

Pozdrawiam