Servlet kodowanie zapytania do bazy

0

Witam,

mam problem z kodowaniem zapytania do bazy danych. Po wpisaniu polskich znaków do bazy lecą krzaczki. Baza ma kodowanie UTF-8 i gdy uzupełniam ją przez wiersz poleceń wszystko jest ok. Jak ustawić sposób kodowania servletu ?

1

W swojej aplikacji stwórz filtr jak poniżej, dodaj go w web.xml i przed każdym skorzystaniem z obiektu żądania lub odpowiedzi filtr ten będzie wykorzystywany odpowiednio kodując znaki:

package com.pl.filter;

import java.io.IOException;
import javax.servlet.Filter;
import javax.servlet.FilterChain;
import javax.servlet.FilterConfig;
import javax.servlet.ServletException;
import javax.servlet.ServletRequest;
import javax.servlet.ServletResponse;
import javax.servlet.http.HttpServletRequest;
import javax.servlet.http.HttpServletResponse;


public class CharacterEncodingFilter implements Filter {


	private String encoding = "ISO-8859-2";
	
  public CharacterEncodingFilter() {

  }


	public void destroy() {

	}


	public void doFilter(ServletRequest request, ServletResponse response, FilterChain chain) throws IOException, ServletException {
		HttpServletRequest req = (HttpServletRequest) request;
    HttpServletResponse res = (HttpServletResponse) response;
    req.setCharacterEncoding(encoding);
    res.setCharacterEncoding(encoding);
    chain.doFilter(req, res);
	}

	public void init(FilterConfig fConfig) throws ServletException {
		encoding = fConfig.getInitParameter("encoding");
	}

} 
0

Doszedłem już do tego. Dzięki

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1