Interpolacja kolorów w trójkącie

0

Witam.

Mam problem przy interpolacji kolorów z wierzchołków na cały trójkąt.
Prawa krawędź jest "poszarpana".
Czy ktoś dopatrzył się może jakiegoś błędu, który powoduje nieprawidłowe wypełnienie trójkąta?

Oto kod z przykładem działania:

public static void drawTriangle(BufferedImage image,int p1X,int p1Y,int p2X,int p2Y,int p3X,int p3Y,Color a,Color b, Color c, int ox, int oy)
  {
    if(a.equals(b) && b.equals(c))
    {
      Polygon pol = new Polygon();
      pol.addPoint(p1X, p1Y);
      pol.addPoint(p2X, p2Y);
      pol.addPoint(p3X, p3Y);
      Graphics2D g2d = (Graphics2D)image.getGraphics();
      g2d.setColor(a);
      g2d.fillPolygon(pol);
    }
    else
    {
    float p1x,p1y,p2x,p2y,p3x,p3y;//współrzedne wierzcholków
    Color c1,c2,c3;//kolory w wierzchołkach
    float dx1,dx2,dx3;//delty używane przy interpolacji x-ów
    float dr1,dr2,dr3, dg1,dg2,dg3, db1,db2,db3;//delty używane przy interpolacji kolorów

    float c1r,c2r,c3r,c1g,c2g,c3g,c1b,c2b,c3b;
    float scr,scg,scb,ecr,ecg,ecb;
    c1r=c2r=c3r=c1g=c2g=c3g=c1b=c2b=c3b=0;
    scr=scg=scb=ecr=ecg=ecb=0;
    c1 = c2 = c3 = null;
    p1x=p1y=p2x=p2y=p3x=p3y=0;
    dx1=dx2=dx3=0;
    dr1=dr2=dr3=dg1=dg2=dg3=db1=db2=db3=0;
    float dr,dg,db;
    dr = dg = db = 0;

    float sx,sy,ex,ey;
    Color sc, ec;
    sc=ec=null;
    sx=sy=ex=ey = 0;

    float px = 0;
    float py = 0;
    Color pc = null;
    float pcr,pcg,pcb;
    pcr=pcg=pcb=0;
    //sortowanie p1y <= p2y <= p3y
    if(p1Y <= p2Y)
    {
      if(p2Y <= p3Y)
      {
        p1x = p1X;
        p1y = p1Y;
        p2x = p2X;
        p2y = p2Y;
        p3x = p3X;
        p3y = p3Y;
        c1r=a.getRed();
        c2r=b.getRed();
        c3r=c.getRed();
        c1g=a.getGreen();
        c2g=b.getGreen();
        c3g=c.getGreen();
        c1b=a.getBlue();
        c2b=b.getBlue();
        c3b=c.getBlue();
        /*
        c1 = a;
        c2 = b;
        c3 = c;
        */
      }
      else
      {
        p1x = p1X;
        p1y = p1Y;
        p2x = p3X;
        p2y = p3Y;
        p3x = p2X;
        p3y = p2Y;
        /*
        c1 = a;
        c2 = c;
        c3 = b;
        */
        c1r=a.getRed();
        c2r=c.getRed();
        c3r=b.getRed();
        c1g=a.getGreen();
        c2g=c.getGreen();
        c3g=b.getGreen();
        c1b=a.getBlue();
        c2b=c.getBlue();
        c3b=b.getBlue();
      }
    }
    else if(p2Y<=p1Y)
    {
      if(p1Y <= p3Y)
      {
        p1x = p2X;
        p1y = p2Y;
        p2x = p1X;
        p2y = p1Y;
        p3x = p3X;
        p3y = p3Y;
        /*
        c1 = b;
        c2 = a;
        c3 = c;
        */
        c1r=b.getRed();
        c2r=a.getRed();
        c3r=c.getRed();
        c1g=b.getGreen();
        c2g=a.getGreen();
        c3g=c.getGreen();
        c1b=b.getBlue();
        c2b=a.getBlue();
        c3b=c.getBlue();
      }
      else
      {
        p1x = p2X;
        p1y = p2Y;
        p2x = p3X;
        p2y = p3Y;
        p3x = p1X;
        p3y = p1Y;
        /*
        c1 = b;
        c2 = c;
        c3 = a;
        */
        c1r=b.getRed();
        c2r=c.getRed();
        c3r=a.getRed();
        c1g=b.getGreen();
        c2g=c.getGreen();
        c3g=a.getGreen();
        c1b=b.getBlue();
        c2b=c.getBlue();
        c3b=a.getBlue();
      }
    }
    else if(p3Y <= p1Y)
    {
      if(p1Y <= p2Y)
      {
        p1x = p3X;
        p1y = p3Y;
        p2x = p1X;
        p2y = p1Y;
        p3x = p2X;
        p3y = p2Y;
        /*
        c1 = c;
        c2 = a;
        c3 = b;
        */
        c1r=c.getRed();
        c2r=a.getRed();
        c3r=b.getRed();
        c1g=c.getGreen();
        c2g=a.getGreen();
        c3g=b.getGreen();
        c1b=c.getBlue();
        c2b=a.getBlue();
        c3b=b.getBlue();
      }
      else
      {
        p1x = p3X;
        p1y = p3Y;
        p2x = p2X;
        p2y = p2Y;
        p3x = p1X;
        p3y = p1Y;
        /*
        c1 = c;
        c2 = b;
        c3 = a;
        */
        c1r=c.getRed();
        c2r=b.getRed();
        c3r=a.getRed();
        c1g=c.getGreen();
        c2g=b.getGreen();
        c3g=a.getGreen();
        c1b=c.getBlue();
        c2b=b.getBlue();
        c3b=a.getBlue();
      }
    }

    p1x+=ox;
    p2x+=ox;
    p3x+=ox;
    p1y-=oy;
    p2y-=oy;
    p3y-=oy;

    //wyliczanie delt dla składowych koloru
    if (p2y-p1y > 0) 
    {
      dx1=(p2x-p1x)/(p2y-p1y);
      /*
      dr1=(c2.getRed()-c1.getRed())/(p2y-p1y);
      dg1=(c2.getGreen()-c1.getGreen())/(p2y-p1y);
      db1=(c2.getBlue()-c1.getBlue())/(p2y-p1y);
      */
      dr1=(c2r-c1r)/(p2y-p1y);
      dg1=(c2g-c1g)/(p2y-p1y);
      db1=(c2b-c1b)/(p2y-p1y);
    } 
    else 
      dx1=dr1=dg1=db1=0;

    if (p3y-p1y > 0) 
    {
      dx2=(p3x-p1x)/(p3y-p1y);
      /*
      dr2=(c3.getRed()-c1.getRed())/(p3y-p1y);
      dg2=(c3.getGreen()-c1.getGreen())/(p3y-p1y);
      db2=(c3.getBlue()-c1.getBlue())/(p3y-p1y);
      */
      dr2=(c3r-c1r)/(p3y-p1y);
      dg2=(c3g-c1g)/(p3y-p1y);
      db2=(c3b-c1b)/(p3y-p1y);
    } 
    else 
      dx2=dr2=dg2=db2=0;

    if (p3y-p2y > 0) 
    {
      dx3=(p3x-p2x)/(p3y-p2y);
      /*
      dr3=(c3.getRed()-c2.getRed())/(p3y-p2y);
      dg3=(c3.getGreen()-c2.getGreen())/(p3y-p2y);
      db3=(c3.getBlue()-c2.getBlue())/(p3y-p2y);
      */
      dr3=(c3r-c2r)/(p3y-p2y);
      dg3=(c3g-c2g)/(p3y-p2y);
      db3=(c3b-c2b)/(p3y-p2y);
    } 
    else 
      dx3=dr3=dg3=db3=0;

    sx = ex = p1x;
    sy = ey = p1y;
    /*
    sc = new Color(c1.getRed(),c1.getGreen(),c1.getBlue());
    ec = new Color(c1.getRed(),c1.getGreen(),c1.getBlue());
    */
    scr=ecr=c1r;
    scg=ecg=c1g;
    scb=ecb=c1b;

    if(dx1 > dx2)
    {
      for(;sy <= p2y;sy++,ey++)
      {
        if(ex-ex > 0) 
        {
          /*
          dr=(ec.getRed()-sc.getRed())/(ex-sx);
          dg=(ec.getGreen()-sc.getGreen())/(ex-sx);
          db=(ec.getBlue()-sc.getBlue())/(ex-sx);
          */
          dr=(ecr-scr)/(ex-sx);
          dg=(ecg-scg)/(ex-sx);
          db=(ecb-scb)/(ex-sx);
        } 
        else 
          dr=dg=db=0;

        px = sx;
        py = sy;
        pcr = scr;
        pcg = scg;
        pcb = scb;

        for(;px < ex;px++) 
        {
          try{
            image.setRGB(Math.round(px), Math.round(py), RGBToInt(new Color(Math.round(pcr),Math.round(pcg),Math.round(pcb))));
          }
          catch(Exception e)
          {
            System.out.println("1");
          }
          /*
          pc = new Color((int)(pc.getRed()+dr),(int)(pc.getGreen()+dg),(int)(pc.getBlue()+db));
          */
          pcr+=dr;
          pcg+=dg;
          pcb+=db;
        }
        sx+=dx2;
        ex+=dx1;

        /*
        sc = new Color((int)(sc.getRed()+dr2),(int)(sc.getGreen()+dg2),(int)(sc.getBlue()+db2));
        ec = new Color((int)(ec.getRed()+dr1),(int)(ec.getGreen()+dg1),(int)(ec.getBlue()+db1));
        */

        scr+=dr2;
        scg+=dg2;
        scb+=db2;

        ecr+=dr1;
        ecg+=dg1;
        ecb +=db1;

      }

      ex = p2x;
      ey = p2y;
      /*
      ec = new Color(c2.getRed(),c2.getGreen(),c2.getBlue());
      */
      ecr = c2r;
      ecg = c2g;
      ecb = c2b;

      for(;sy<=p3y;sy++,ey++) 
      {
        if(ex-sx > 0) {
          /*
          dr=(ec.getRed()-sc.getRed())/(ex-sx);
          dg=(ec.getGreen()-sc.getGreen())/(ex-sx);
          db=(ec.getBlue()-sc.getBlue())/(ex-sx);
          */
          dr=(ecr-scr)/(ex-sx);
          dg=(ecg-scg)/(ex-sx);
          db=(ecb-scb)/(ex-sx);
        } 
        else 
          dr=dg=db=0;

        px = sx;
        py = sy;
        /*
        pc = new Color(sc.getRed(),sc.getGreen(),sc.getBlue());;
        */
        pcr = scr;
        pcg = scg;
        pcb = scb;

        for(;px < ex;px++) 
        {

            try
            {
              image.setRGB(Math.round(px), Math.round(py), RGBToInt(new Color(Math.round(pcr),Math.round(pcg),Math.round(pcb))));
            }
            catch(Exception e)
            {
              System.out.println("2");
            }
          /*
          pc = new Color((int)(pc.getRed()+dr),(int)(pc.getGreen()+dg),(int)(pc.getBlue()+db));
          */
          pcr+=dr;
          pcg+=dg;
          pcb+=db;

        }
        /*
        sx+=dx2; sc = new Color((int)(sc.getRed()+dr2),(int)(sc.getGreen()+dg2),(int)(sc.getBlue()+db2));
        ex+=dx3; ec = new Color((int)(ec.getRed()+dr3),(int)(ec.getGreen()+dg3),(int)(ec.getBlue()+db3));
        */
        sx+=dx2;
        ex+=dx3;

        scr+=dr2;
        scg+=dg2;
        scb+=db2;

        ecr+=dr3;
        ecg+=dg3;
        ecb+=db3;
      }
    }
    else 
    {
      for(;sy<=p2y;sy++,ey++) 
      {

        if(ex-sx > 0) {
          /*
          dr=(ec.getRed()-sc.getRed())/(ex-sx);
          dg=(ec.getGreen()-sc.getGreen())/(ex-sx);
          db=(ec.getBlue()-sc.getBlue())/(ex-sx);
          */
          dr=(ecr-scr)/(ex-sx);
          dg=(ecg-scg)/(ex-sx);
          db=(ecb-scb)/(ex-sx);
        } 
        else 
          dr=dg=db=0;

        px = sx;
        py = sy;
        /*
        pc = new Color(sc.getRed(),sc.getGreen(),sc.getBlue());;
        */
        pcr=scr;;
        pcg=scg;
        pcb=scb;

        for(;px < ex;px++) 
        {

          try
          {
            image.setRGB(Math.round(px), Math.round(py), RGBToInt(new Color(Math.round(pcr),Math.round(pcg),Math.round(pcb))));
          }
          catch(Exception e)
          {
            System.out.println("3");
          }
          /*
          pc = new Color((int)(pc.getRed()+dr),(int)(pc.getGreen()+dg),(int)(pc.getBlue()+db));
          */
          pcr+=dr;
          pcg+=dg;
          pcb+=db;

        }
        /*
        sx+=dx1; sc = new Color((int)(sc.getRed()+dr1),(int)(sc.getGreen()+dg1),(int)(sc.getBlue()+db1));
        ex+=dx2; ec = new Color((int)(ec.getRed()+dr2),(int)(ec.getGreen()+dg2),(int)(ec.getBlue()+db2));
        */
        sx+=dx1;
        ex+=dx2;

        scr+=dr1;
        scg+=dg1;
        scb+=db1;

        ecr+=dr2;
        ecg+=dg2;
        ecb+=db2;
      }

      sx = p2x;
      sy = p2y;
      /*
      sc = new Color(c2.getRed(),c2.getGreen(),c2.getBlue());
      */
      scr = c2r;
      scg = c2g;
      scb = c2b;

      for(;sy<=p3y;sy++,ey++) {
        if(ex-sx > 0) {
          /*
          dr=(ec.getRed()-sc.getRed())/(ex-sx);
          dg=(ec.getGreen()-sc.getGreen())/(ex-sx);
          db=(ec.getBlue()-sc.getBlue())/(ex-sx);
          */
          dr=(ecr-scr)/(ex-sx);
          dg=(ecg-scg)/(ex-sx);
          db=(ecb-scb)/(ex-sx);
        } 
        else 
          dr=dg=db=0;

        px = sx;
        py = sy;
        /*
        pc = new Color(sc.getRed(),sc.getGreen(),sc.getBlue());;
        */
        pcr = scr;
        pcg = scg;
        pcb = scb;

        for(;px < ex;px++) {

          try{
            image.setRGB(Math.round(px), Math.round(py), RGBToInt(new Color(Math.round(pcr),Math.round(pcg),Math.round(pcb))));
            }
            catch(Exception e)
            {
              System.out.println("4");
            }
          /*
          pc = new Color((int)(pc.getRed()+dr),(int)(pc.getGreen()+dg),(int)(pc.getBlue()+db));
          */

            pcr += dr;

            pcg+=dg;

            pcb+=db;

        }
        /*
        sx+=dx3; sc = new Color((int)(sc.getRed()+dr3),(int)(sc.getGreen()+dg3),(int)(sc.getBlue()+db3));
        ex+=dx2; ec = new Color((int)(ec.getRed()+dr2),(int)(ec.getGreen()+dg2),(int)(ec.getBlue()+db2));'
        */
        sx+=dx3;
        ex+=dx2;

        scr+=dr3;
        scg+=dg3;
        scb+=db3;

        ecr+=dr2;
        ecg+=dg2;
        ecb+=db2;
      }
    }
    }
  }
<image>http://fotoo.pl/show.php/4739[...]p.html"]przykład</image&gt;
0

Strasznie zagmatwany ten kod i ciężko się to czyta strasznie. Obstawiał bym jednak, że winny jest brak ustawionego anty aliasingu przy tworzeniu i/lub wyświetlaniu obrazka.

g2.setRenderingHints(RenderingHints.KEY_ANTIALIASING , RenderingHints.VALUE_ANTIALIAS_ON);
0

Faktycznie kod trochę zagmatwany, ale problem udało mi się rozwiązać.
Zostaje tylko jeden problem: nie rysuje trójkątów obróconych o 180 st.
tj. user image

Zamieszczam pseudokod aby ułatwić zrozumienie problemu:


the coordinates of vertices are (A.x,A.y), (B.x,B.y), (C.x,C.y) we assume that A.y<=B.y<=C.y (you should sort them first)
vertex A has color (A.r,A.g,A.b), B (B.r,B.g,B.b), C (C.r,C.g,C.b), where X.r is color's red component, X.g is color's green component and X.b is color's blue component
dx1,dx2,dx3 are deltas used in interpolation of x-coordinate
dr1,dr2,dr3, dg1,dg2,dg3, db1,db2,db3 are deltas used in interpolation of color's components
putpixel(P) plots a pixel with coordinates (P.x,P.y) and color (P.r,P.g,P.b)
S=A means that S.x=A.x; S.y=A.y; S.r=A.r; S.g=A.g; S.b=A.b;
*** begin gouraud triangle filler ***

  if (B.y-A.y > 0) {
    dx1=(B.x-A.x)/(B.y-A.y);
    dr1=(B.r-A.r)/(B.y-A.y);
    dg1=(B.g-A.g)/(B.y-A.y);
    db1=(B.b-A.b)/(B.y-A.y);
  } else 
    dx1=dr1=dg1=db1=0;

  if (C.y-A.y > 0) {
    dx2=(C.x-A.x)/(C.y-A.y);
    dr2=(C.r-A.r)/(C.y-A.y);
    dg2=(C.g-A.g)/(C.y-A.y);
    db2=(C.b-A.b)/(C.y-A.y);
  } else 
    dx2=dr2=dg2=db2=0;

  if (C.y-B.y > 0) {
    dx3=(C.x-B.x)/(C.y-B.y);
    dr3=(C.r-B.r)/(C.y-B.y);
    dg3=(C.g-B.g)/(C.y-B.y);
    db3=(C.b-B.b)/(C.y-B.y);
  } else 
    dx3=dr3=dg3=db3=0;

  S=E=A;
  if(dx1 > dx2) {
    for(;S.y<=B.y;S.y++,E.y++) {
      if(E.x-S.x > 0) {
        dr=(E.r-S.r)/(E.x-S.x);
        dg=(E.g-S.g)/(E.x-S.x);
        db=(E.b-S.b)/(E.x-S.x);
      } else 
        dr=dg=db=0;
      P=S;
      for(;P.x < E.x;P.x++) {
        putpixel(P);
        P.r+=dr; P.g+=dg; P.b+=db;
      }
      S.x+=dx2; S.r+=dr2; S.g+=dg2; S.b+=db2;
      E.x+=dx1; E.r+=dr1; E.g+=dg1; E.b+=db1;
    }

    E=B;
    for(;S.y<=C.y;S.y++,E.y++) {
      if(E.x-S.x > 0) {
        dr=(E.r-S.r)/(E.x-S.x);
        dg=(E.g-S.g)/(E.x-S.x);
        db=(E.b-S.b)/(E.x-S.x);
      } else 
        dr=dg=db=0;
      P=S;
      for(;P.x < E.x;P.x++) {
        putpixel(P);
        P.r+=dr; P.g+=dg; P.b+=db;
      }
      S.x+=dx2; S.r+=dr2; S.g+=dg2; S.b+=db2;
      E.x+=dx3; E.r+=dr3; E.g+=dg3; E.b+=db3;
    }
  } else {
    for(;S.y<=B.y;S.y++,E.y++) {
      if(E.x-S.x > 0) {
        dr=(E.r-S.r)/(E.x-S.x);
        dg=(E.g-S.g)/(E.x-S.x);
        db=(E.b-S.b)/(E.x-S.x);
      } else 
        dr=dg=db=0;

      P=S;
      for(;P.x < E.x;P.x++) {
        putpixel(P);
        P.r+=dr; P.g+=dg; P.b+=db;
      }
      S.x+=dx1; S.r+=dr1; S.g+=dg1; S.b+=db1;
      E.x+=dx2; E.r+=dr2; E.g+=dg2; E.b+=db2;
    }

    S=B;
    for(;S.y<=C.y;S.y++,E.y++) {
      if(E.x-S.x > 0) {
        dr=(E.r-S.r)/(E.x-S.x);
        dg=(E.g-S.g)/(E.x-S.x);
        db=(E.b-S.b)/(E.x-S.x);
      } else 
        dr=dg=db=0;

      P=S;
      for(;P.x < E.x;P.x++) {
        putpixel(P);
        P.r+=dr; P.g+=dg; P.b+=db;
      }
      S.x+=dx3; S.r+=dr3; S.g+=dg3; S.b+=db3;
      E.x+=dx2; E.r+=dr2; E.g+=dg2; E.b+=db2;
    }
  }

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0