Problem z scrollpane

0

Stworzyłem GUI oparte na panelu, na którym mam różne przyciski, labelki itd...
Chciałbym do tego jeszcze dodać JListę z scrollpanelami, ale panel ma layout(null) // żebym mógł dowolnie poukładać klawisze
Problem w tym, że scrollpanele nie działają na tym layoucie. Jak rozwiązać taki problem?
Dodam listing programu, tak na wszelki wypadek:

import java.awt.BorderLayout;
import java.awt.Dimension;
import java.awt.FlowLayout;
import java.awt.List;
import java.awt.event.ActionEvent;
import java.awt.event.ActionListener;

import javax.swing.DefaultListModel;
import javax.swing.ImageIcon;
import javax.swing.JButton;
import javax.swing.JFrame;
import javax.swing.JList;
import javax.swing.JPanel;
import javax.swing.JScrollPane;
import javax.swing.JTextArea;
import javax.swing.ListSelectionModel;
import javax.swing.ScrollPaneConstants;
import javax.swing.SwingUtilities;
import javax.swing.event.ListSelectionEvent;
import javax.swing.event.ListSelectionListener;

public class Fasada extends JFrame{

    private JButton JB_Aa;
    private JButton JB_abc;
    private JButton JB_def;
    private JButton JB_ghi;
    private JButton JB_jkl;
    private JButton JB_mno;
    private JButton JB_pqr;
    private JButton JB_tuv;
    private JButton JB_wxyz;
    private JButton JB_Wyczysc;
    private JButton JB_Dodaj;
    private JButton JB_Usun;

    private JTextArea JTA_wpisz;

  public Fasada()
  {

    ActionListener al = new ActionListener() { 
    public void actionPerformed(ActionEvent e) {
      if(e.getSource()==JB_Dodaj){

      }
  }};

  setSize(480, 500);
  setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);  

  JPanel okno=new JPanel();
  okno.setLayout(null);

  JTA_wpisz = new JTextArea();
  JTA_wpisz.setBounds(20, 20, 200, 40);

  //Tworzenie wszystkich klawiszy okna i nadanie im parametrów

  JB_Dodaj = new JButton("+");
  JB_Dodaj.setBounds(240, 180, 50, 20);
  JB_Dodaj.addActionListener(al);

  JB_Usun = new JButton("-");
  JB_Usun.setBounds(290, 180, 50, 20);
  JB_Usun.addActionListener(al);

  JB_Wyczysc = new JButton("Czyść");
  JB_Wyczysc.setBounds(340, 180, 70, 20);
  JB_Wyczysc.addActionListener(al);

  JB_Aa = new JButton("A/a");
  JB_Aa.setBounds(20, 80, 60, 20);
  JB_Aa.addActionListener(al);

  JB_abc = new JButton("abc");
  JB_abc.setBounds(20, 120, 60, 20);
  JB_abc.addActionListener(al);

  JB_def = new JButton("def");
  JB_def.setBounds(85, 120, 60, 20);
  JB_def.addActionListener(al);

  JB_ghi = new JButton("ghi");
  JB_ghi.setBounds(150, 120, 60, 20);
  JB_ghi.addActionListener(al);

  JB_jkl = new JButton("jkl");
  JB_jkl.setBounds(20, 150, 60, 20);
  JB_jkl.addActionListener(al);

  JB_mno = new JButton("mno");
  JB_mno.setBounds(85, 150, 60, 20);
  JB_mno.addActionListener(al);

  JB_pqr = new JButton("pqr");
  JB_pqr.setBounds(150, 150, 60, 20);
  JB_pqr.addActionListener(al);

  JB_tuv = new JButton("tuv");
  JB_tuv.setBounds(52, 180, 60, 20);
  JB_tuv.addActionListener(al);

  JB_wxyz = new JButton("wxyz");
  JB_wxyz.setBounds(117, 180, 65, 20);
  JB_wxyz.addActionListener(al);

   okno.add(JTA_wpisz);

   okno.add(JB_Dodaj);
   okno.add(JB_Usun);
   okno.add(JB_Wyczysc);
   okno.add(JB_Aa);
   okno.add(JB_abc);
   okno.add(JB_def);
   okno.add(JB_ghi);
   okno.add(JB_jkl);
   okno.add(JB_mno);
   okno.add(JB_pqr);
   okno.add(JB_tuv);
   okno.add(JB_wxyz);

   setContentPane(okno);
   setVisible(true);

}
  public static void main(String args[]){
    SwingUtilities.invokeLater(new Runnable() {
      public void run() {
        new Fasada();
      }
    });
  }

}
0

Nie widzę byś tworzył ScrollPane. Spróbuj zamienić

setContentPane(okno);

na

setContentPane(new JScrollPane(okno));
0

Nie pomogło. Dodałem do listingu listę i jej scrolpane, żeby po skompilowaniu zobaczyć, w czym problem.

import java.awt.BorderLayout;
import java.awt.Dimension;
import java.awt.FlowLayout;
import java.awt.List;
import java.awt.event.ActionEvent;
import java.awt.event.ActionListener;

import javax.swing.DefaultListModel;
import javax.swing.ImageIcon;
import javax.swing.JButton;
import javax.swing.JFrame;
import javax.swing.JList;
import javax.swing.JPanel;
import javax.swing.JScrollPane;
import javax.swing.JTextArea;
import javax.swing.ListSelectionModel;
import javax.swing.ScrollPaneConstants;
import javax.swing.SwingUtilities;
import javax.swing.event.ListSelectionEvent;
import javax.swing.event.ListSelectionListener;

public class Fasada extends JFrame{

  private JButton JB_Aa;
  private JButton JB_abc;
  private JButton JB_def;
  private JButton JB_ghi;
  private JButton JB_jkl;
  private JButton JB_mno;
  private JButton JB_pqr;
  private JButton JB_tuv;
  private JButton JB_wxyz;
  private JButton JB_Wyczysc;
  private JButton JB_Dodaj;
  private JButton JB_Usun;

  private JTextArea JTA_wpisz;

public Fasada()
{

  ActionListener al = new ActionListener() { 
  public void actionPerformed(ActionEvent e) {
    if(e.getSource()==JB_Dodaj){

    }
}};

setSize(480, 500);
setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);  

JPanel okno=new JPanel();
okno.setLayout(null);

JList JL_Lista = new JList();
JL_Lista.setSelectionMode(ListSelectionModel.SINGLE_SELECTION);
JScrollPane listScrollPane = new JScrollPane(JL_Lista);

JTA_wpisz = new JTextArea();
JTA_wpisz.setBounds(20, 20, 200, 40);

//Tworzenie wszystkich klawiszy okna i nadanie im parametrów

JB_Dodaj = new JButton("+");
JB_Dodaj.setBounds(240, 180, 50, 20);
JB_Dodaj.addActionListener(al);

JB_Usun = new JButton("-");
JB_Usun.setBounds(290, 180, 50, 20);
JB_Usun.addActionListener(al);

JB_Wyczysc = new JButton("Czyść");
JB_Wyczysc.setBounds(340, 180, 70, 20);
JB_Wyczysc.addActionListener(al);

JB_Aa = new JButton("A/a");
JB_Aa.setBounds(20, 80, 60, 20);
JB_Aa.addActionListener(al);

JB_abc = new JButton("abc");
JB_abc.setBounds(20, 120, 60, 20);
JB_abc.addActionListener(al);

JB_def = new JButton("def");
JB_def.setBounds(85, 120, 60, 20);
JB_def.addActionListener(al);

JB_ghi = new JButton("ghi");
JB_ghi.setBounds(150, 120, 60, 20);
JB_ghi.addActionListener(al);

JB_jkl = new JButton("jkl");
JB_jkl.setBounds(20, 150, 60, 20);
JB_jkl.addActionListener(al);

JB_mno = new JButton("mno");
JB_mno.setBounds(85, 150, 60, 20);
JB_mno.addActionListener(al);

JB_pqr = new JButton("pqr");
JB_pqr.setBounds(150, 150, 60, 20);
JB_pqr.addActionListener(al);

JB_tuv = new JButton("tuv");
JB_tuv.setBounds(52, 180, 60, 20);
JB_tuv.addActionListener(al);

JB_wxyz = new JButton("wxyz");
JB_wxyz.setBounds(117, 180, 65, 20);
JB_wxyz.addActionListener(al);

 okno.add(JTA_wpisz);

 okno.add(JB_Dodaj);
 okno.add(JB_Usun);
 okno.add(JB_Wyczysc);
 okno.add(JB_Aa);
 okno.add(JB_abc);
 okno.add(JB_def);
 okno.add(JB_ghi);
 okno.add(JB_jkl);
 okno.add(JB_mno);
 okno.add(JB_pqr);
 okno.add(JB_tuv);
 okno.add(JB_wxyz);
 okno.add(listScrollPane);

 setContentPane(new JScrollPane(okno));
 setVisible(true);

}
public static void main(String args[]){
SwingUtilities.invokeLater(new Runnable() {
public void run() {
new Fasada();
}
});
}

}

0

Skompilowałem i nie widzę problemu. Suwaki pojawią się jak będą potrzebne. Jak chcesz je od razu, to zrób tak:

  listScrollPane.setVerticalScrollBarPolicy(ScrollPaneConstants.VERTICAL_SCROLLBAR_ALWAYS);
  listScrollPane.setBounds(10,300,200,200); // tego Ci brakowało, jak rozmieszczasz ręcznie, to wszystkie komponenty musisz rozmieścić

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0