Cześć,
napisałem aplikację, która ma za zadanie rysować obrazek myszką na JPanelu (taki mini paint). LPM->rysowanie, PPM->gumka, Scroll->rozmiar ołówka, Scroll_button->czyści ekran. Moje pytanie brzmi: Jak załadować to wszystko do BufferedImage, żeby przy przesuwaniu okna lub minimalizowaniu go nie znikało mi to co narysowałem?

{
drawing_area = new JPanel();
drawing_area.setVisible(false);
drawing_area.addMouseWheelListener(new MouseWheelListener() {
public void mouseWheelMoved(MouseWheelEvent evt) {
drawing_areaMouseWheelMoved(evt);
}
});

      drawing_area.addMouseListener(new MouseAdapter() {
        public void mouseEntered(MouseEvent evt) {
          drawing_areaMouseEntered(evt);
        }
        public void mouseExited(MouseEvent evt) {
          drawing_areaMouseExited(evt);
        }
        public void mouseReleased(MouseEvent evt) {
          drawing_areaMouseReleased(evt);
        }
        public void mousePressed(MouseEvent evt) {
          drawing_areaMousePressed(evt);
        }
        public void mouseClicked(MouseEvent evt) {
          drawing_areaMouseClicked(evt);
        }
      });
      drawing_area.addMouseMotionListener(new MouseMotionAdapter() {         
        public void mouseMoved(MouseEvent evt) {
          drawing_areaMouseMoved(evt);
        }
        public void mouseDragged(MouseEvent evt) {
          drawing_areaMouseDragged(evt);
        }

      });       

    }

...

private void drawing_areaMouseDragged(MouseEvent evt) 
{

  x=evt.getX()+5;
  y=evt.getY()+50;
  if (a==1)
  {      
    Graphics2D g2 = (Graphics2D)getGraphics();

    switch (col) 
    {
    case 1:
      g2.setColor(Color.BLACK);
      break;
    case 2:
      g2.setColor(Color.RED);
      break;
    case 3:
      g2.setColor(Color.YELLOW);
      break;
    case 4:
      g2.setColor(Color.BLUE);
      break;
    case 5:
      g2.setColor(Color.GREEN);
      break;
    default:
      break;
    }

    g2.fillOval(x, y, point_size, point_size);

  }
  if (a==0)
  {      
    getGraphics().setColor(new java.awt.Color(0,255,255));     
    getGraphics().clearRect(x,y,point_size*2,point_size*2);
  }
}
private void drawing_areaMouseClicked(MouseEvent evt) 
{

}

private void drawing_areaMousePressed(MouseEvent evt) {
  int button = evt.getButton();
  if (button == MouseEvent.BUTTON3) {a=0;}
  if (button == MouseEvent.BUTTON1) {a=1;}
  if (button == MouseEvent.BUTTON2) {a=2; repaint();}
}

private void drawing_areaMouseReleased(MouseEvent evt) {

}

private void drawing_areaMouseExited(MouseEvent evt) 
{
a=2;
}

private void drawing_areaMouseEntered(MouseEvent evt)
{

}

private void drawing_areaMouseMoved(MouseEvent evt) 
{
  //System.out.println("("+evt.getX()+","+evt.getY()+")");
}

private void drawing_areaMouseWheelMoved(MouseWheelEvent evt) 
{
  int rotate = evt.getWheelRotation();
  if(rotate == -1 && point_size > 2)
    point_size--;
  if(rotate == 1 && point_size < 9)
    point_size++;
}
private void black_bActionPerformed(ActionEvent evt) {
  col = 1;

}

private void red_bActionPerformed(ActionEvent evt) {

  col = 2;
}

private void yellow_bActionPerformed(ActionEvent evt) {

  col = 3;
}

private void blue_bActionPerformed(ActionEvent evt) {

  col = 4;
}

private void green_bActionPerformed(ActionEvent evt) {

  col = 5;
}