Wykres z bazy danych.

0

Witam.
Jestem początkujący z javy i mam pewien problem. Chcę napisać program który będzie rysował wykres z bazy danych. Korzystam z gotowych wykresów JFreeChart (Chyba że macie jakis program który sam rysuje wykres). Mam gotowy program ale rysuje on wykres z podanych liczb a teraz potrzebuję żeby te liczby pobierał z bazy danych. Bazę danych zrobiłem w Microsoft Access i łączę się z nią poprzesz sterownik ODBC. Załóżmy że mam prostą tabelę temperatura i tam mamy dwie kolumny ID i temp. I chcę żeby wykres rysował się pobierając te temperatury z bazy danych.

Mam taki program w którym sam podaje liczby:

 
import java.awt.*;
import java.awt.image.*;
import java.io.File;
import java.util.*;
import java.sql.*;
import java.text.*;

import javax.swing.ImageIcon;
import javax.swing.JFrame;
import javax.swing.JLabel;

import org.jfree.chart.ChartFactory;
import org.jfree.chart.ChartFrame;
import org.jfree.chart.ChartPanel;
import org.jfree.chart.ChartUtilities;
import org.jfree.chart.JFreeChart;
import org.jfree.chart.plot.PlotOrientation;
import org.jfree.data.xy.XYDataset;
import org.jfree.data.xy.XYSeries;
import org.jfree.data.xy.XYSeriesCollection;
public class Wykres  {

protected BazaDanych m_BDProces = null;
public void laczenieBD()
  {
   String driver, url;
   String login, password;

   driver = "sun.jdbc.odbc.JdbcOdbcDriver";
   url = "jdbc:odbc:Pogoda";
   login = "";
   password = "";


   m_BDProces = new BazaDanych(driver, url);

   if( !m_BDProces.polaczenie(login, password) )
     System.exit(1);
  }


public Wykres(){
laczenieBD();


 // definiowanie serii:
  XYSeries dataSet= new XYSeries("seria 1");


		//"reczne" wypelnianie serii 1 - dodawanie kolejnych punktow
    dataSet.add(0.1, 4.4);
    dataSet.add(0.5, 12.4);
    dataSet.add(0.9, 21.4);
    dataSet.add(1.8, 43.2);
    dataSet.add(2.8, 27.9);
    dataSet.add(5.6, 3.3);
    dataSet.add(8.8, 67.6);
    dataSet.add(9.3, 18.2);
    dataSet.add(14.0, 97.5);
    dataSet.add(16.5, 200);
    dataSet.add(18.4, 34.9);
    dataSet.add(22.3, 11.1);
    dataSet.add(23.5, 26.4);
    dataSet.add(25.2, 1);

    // Tworzenie kolekcji serii zawierajacej serie dataSet
    XYSeriesCollection xySeriesCollection = new XYSeriesCollection(dataSet);

    // tworzenie XYDataSet
    XYDataset xyDataset = xySeriesCollection;
    // tworzenie Wykresu
    JFreeChart lineGraph = ChartFactory.createXYLineChart
          ("Tytul Wykresu", // Title
           "Tytul osi X",      // X-Axis label
           "Tytul osi Y",      // Y-Axis label
           xyDataset,     // Dataset
           PlotOrientation.VERTICAL,    //Plot orientation
           true,        //show legend
           true,        // Show tooltips
           false        //url show
           );

    // szybkie wysswietlanie Wykresu
    // przy pomocy klasy ChartFrame
    ChartFrame frame = new ChartFrame("Szybkie wyswietlanie Wykresu - klasa ChartFrame", lineGraph);
    frame.pack();
    frame.setVisible(true);

    // Zapisywanie Wykresu do pliku JPG:
    try {
    ChartUtilities.saveChartAsJPEG(new File("LineGraph.jpg"), lineGraph, 800, 600);
    } catch (Exception e) {
    System.out.println("Problem z zapisem Wykresu do pliku");
    }

    // WYSWIETLANIE WykresOW W OKNIE SWING
    // Tworzenie okienka Swing:
    JFrame jframe = new JFrame("Przeskaluj okno oraz kliknij prawym klawiszem myszy na obu Wykresach...");
    jframe.setDefaultCloseOperation(JFrame.DISPOSE_ON_CLOSE);
    jframe.getContentPane().setLayout(new GridLayout( 2,2));
    jframe.setSize(640,480);
    // Dodawanie Wykresu jako obraz - klasa BufferedImage
    BufferedImage image = lineGraph.createBufferedImage(300,200);
    JLabel lblChart = new JLabel();
    lblChart.setIcon(new ImageIcon(image));
    jframe.getContentPane().add(lblChart);
    jframe.getContentPane().add(new JLabel("<<< Wykres dodany jako obraz (Image)"));
    // Dodawanie Wykresu przy pomocy klasy ChartPanel
    ChartPanel chartPanel = new ChartPanel(lineGraph);
    jframe.getContentPane().add(chartPanel);
    jframe.getContentPane().add(new JLabel("<<< Wykres dodany jako ChartPanel"));

    jframe.setVisible(true);
}
 }
 
0

I czego nie rozumiesz? Nie wiesz jak pobrać dane z bazy danych?

0

No właśnie nie wiem jak pobrać dane z kolumny temp i je dodać do dataset. Bo tutaj mam ręczne wypełnienie serii.

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1