Wypełnienie ramki kwadratami

1

Cześć, mam problem z kodem. Coś mi nie działa.
Ma on wypełniaż ramke kwadratami 10x10 o różnych kolorach
Mógłby ktoś zerknąć?
Dzięki

import java.awt.*;

public class Rysowanie extends Frame {
  public static int w;
  public static int h;
  boolean p;
  int x,y,z;
  public int m = 0;
  public int n = 0 ;
  int a;
  public Rysowanie(int width, int height, boolean b){
    w = width;
    h = height;
    p = b;
    this.setSize(w,h);
    this.setVisible(p);
    }

  public void paint(Graphics g){
    w = getWidth();
    h = getHeight();  

    do{
      m = 0;
      n = 0;
      do{     
      g.setColor(losowanie());
      g.fillRect(m,n, 10, 10);
      m+=10;
      }while (m<=w);
      n+=10;
      }while (n<=h);

    /*m=0;
    n=0;
    while (n<h) {
     while (m<w) {
      g.setColor(losowanie());
      g.fillRect(m,n,10,10);
      m=m+10;}
      n=n+10;}*/

    /*if(w>=h)
      a=w;
    else
      if(h>=w)
        a=h;
    do{
      g.setColor(losowanie());
      g.fillRect(w/2 - a/2 , h/2 - a/2, a, a);
      a-=40;
    }while(a>=10);*/

  }
  public Color losowanie(){
    x = (int)(Math.random()*255);
    y = (int)(Math.random()*255);
    z = (int)(Math.random()*255);
    return new Color(x,y,z);
    }

  public static void main(String[] args){
  Rysowanie k = new Rysowanie(500,500,true);

  }
}
0

Zrobilem ten program od nowa, tak na szybko. Jakby cos nie dzialalo, albo inaczej mialyby byc rysowane te kwadraty, to napisz.


Klasa Kwadraty.java

import javax.swing.JFrame;

public class Kwadraty
{
public static void main(String[] args)
{
RamkaKwadratow ramka = new RamkaKwadratow();
ramka.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
ramka.show();
}
}


Klasa RamkaKwadratow.java

import java.awt.Container;
import javax.swing.JFrame;

class RamkaKwadratow extends JFrame
{
public RamkaKwadratow()
{
setTitle("Kwadraty");
setSize(SZEROKOSC, WYSOKOSC);
setLocation(300, 300);
setResizable(false);

  // dolaczenie panelu do ramki
  PanelKwadratow panel = new PanelKwadratow();
  Container powZawartosci = getContentPane();
  powZawartosci.add(panel);
}

public static final int SZEROKOSC = 400;
public static final int WYSOKOSC = 400;

}


Klasa PanelKwadratow.java

import java.awt.Color;
import java.awt.Graphics;
import java.awt.Graphics2D;
import java.awt.geom.Point2D;
import java.awt.geom.Rectangle2D;

import javax.swing.JPanel;

class PanelKwadratow extends JPanel
{
public void paintComponent(Graphics g)
{
super.paintComponent(g);
Graphics2D g2 = (Graphics2D)g;

  for(int i=0; i<10; i++)
  {
    Point2D p = losujKwadrat();
    Rectangle2D pros = new Rectangle2D.Double(p.getX(), p.getY(), 10, 10);
    g2.draw(pros);
    g2.setPaint(losujKolor());
    g2.fill(pros);
  }
}

public static Color losujKolor()
{
  int x = (int)(Math.random()*255);
  int y = (int)(Math.random()*255);
  int z = (int)(Math.random()*255);

  return new Color(x,y,z);
}

public static Point2D losujKwadrat()
{
  int x = (int)(Math.random()*350);
  int y = (int)(Math.random()*350);

  return new Point2D.Double(x,y);
}

}

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0