błąd <identifier expected>, o co może chodzić?

0

Witajcie,
czytam sobie książkę Eckela "Thinking in java" i w rozdziale o apletach graficznych jest przykład dotyczący przycisków. Gdy próbuję go skompilować kompilator wywala mi następujący błąd:

<identifier> expected b2 = new JButton("Przycisk2"); ^ 1 error Kod Programu: ```java import javax.util.swing.*; import java.awt.*; import static net.mindview.SwingConsole.*; import java.awt.event.*; public class Button2 extends JFrame{ private JButton b1 = new JButton("Przycisk 1"); b2 = new JButton("Przycisk 2"); private JTextField txt = new JTextField(10); class ButtonListener implements ActionListener{ public void actionPerformed(ActionEvent e){ String name = ((JButton)e.getSource()).getText(); txt.setText(name); } } private ButtonListener b1 = new ButtonListener(); public Button2() { b1.addActionListener(b1); b2.addActionListener(b1); setLayout(new FlowLayout()); add(b1); add(b2); add(text); } public static void main(String[] args){ run(new Button2(), 200, 150); } } ```
0

Nie masz określonego typu zmiennej b2. Oprócz tego sformatuj ten kod jak człowiek.

0

Kod sformatowany koszmarnie. Ważną umiejętnością programisty jest przepisanie kodu bez błędu (wymaga to na ogół rozumienia tego co się przepisuje).
U Eckeela jest tak:

  private JButton
    b1 = new JButton("Button 1"),
    b2 = new JButton("Button 2");

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0