Aktywność Buttona ustawiana z Nowej Klasy

0

Próbowałem zrobić zadanie, w którym na formatce mam 3 jTextField'y i Button. Stworzona nowa klasa ma implementować DocumentListener. Aplikacja ma ustawiać Button nieaktywny, gdy chociaż jedno pole tekstowe jest puste.
W metodzie insertUpdate chciałem napisać, że gdy długość pola tekstowego jest różna od zera to aktywność Buttona jest ustawiona na true. I tu się robi problem, bo nie wiem czemu Button z klasy main nie pobiera tych wartości z tej NowejKlasy.
Proszę o podpowiedź.

Zawartość konstruktora w klasie main:

public trening() {
    initComponents();

    HashMap<Integer, JTextField> jTexty = new HashMap<Integer, JTextField>();
    jTexty.put(1, jTextField1);
    jTexty.put(2, jTextField2);
    jTexty.put(3, jTextField3);

    for(JTextField jTF : jTexty.values())
    {
      jTF.getDocument().addDocumentListener(new NowaKlasa(jTF));
    }

    NowaKlasa nk = new NowaKlasa(jButton1);
    this.jButton1.setEnabled(nk.getButtonEnabled());
  }

Zawartość klasy z DocumentListener'em

public class NowaKlasa implements DocumentListener
{
  private JTextField jText;
  private JButton but1 = new JButton(); 
  private static boolean a = false;

  public NowaKlasa(JTextField jTextField)
  {
    this.jText = jTextField;
  }

  public void setButtonEnabled(boolean a)
  {
    this.a = a;    
  }

  public boolean getButtonEnabled()
  {
    return a;
  }

  public NowaKlasa(JButton jBut1)
  {
    this.but1 = jBut1;
  }

  @Override
  public void insertUpdate(DocumentEvent e) 
  {
    Runnable r = new Runnable() 
    {
      @Override
      public void run()  
      {       
        if(jText.getText().trim().length() == 0)
        { 
          System.out.println("Pusto"); 
          setButtonEnabled(false); 

        }
        else
        {
          System.out.println("insertUpdate");
          setButtonEnabled(true); 
        }
      }
    };
    SwingUtilities.invokeLater(r);
  }

  @Override
  public void removeUpdate(DocumentEvent e) 
  {
    Runnable r = new Runnable() 
    {
      @Override
      public void run()  
      {       
        if(jText.getText().trim().length() == 0)
        { 
          System.out.println("Pusto"); 
          setButtonEnabled(false); 
        }
        else
        {
          System.out.println("RemoveUpdate");
          setButtonEnabled(true); 
        }
      }
    };
    SwingUtilities.invokeLater(r);
  }

  @Override
  public void changedUpdate(DocumentEvent e) 
  {
  }  
}
0

A który fragment kodu (poza konstruktorem) zmienia własność enabled dla jButton1?

0

Żaden. Podałem cały mój kod. Czyli konstruktor main klasy zmienia raz aktywność Buttona? To jak inaczej wywołać metodę getButtonEnabled() z NowejKlasy aby zmieniała mi aktywność tego Buttona?

0

Może tak (nie rozumiem dlaczego masz dwa konstruktiry w klasie NowaKlasa):

public class NowaKlasa implements DocumentListener
{
  private JTextField jText;
  private JButton but1 ; 
  //private static boolean a = false;

  public NowaKlasa(JTextField jTextField)
  {
    this.jText = jTextField;
  }

  public NowaKlasa(JButton jBut1)
  {
    this.but1 = jBut1;
  }

  @Override
  public void insertUpdate(DocumentEvent e) 
  {
    Runnable r = new Runnable() 
    {
      @Override
      public void run()  
      {       
        if(jText.getText().trim().length() == 0)
        { 
          System.out.println("Pusto"); 
          jBut1.setEnabled(false); 

        }
        ...
  }
0

Próbowałem w ten sposób tylko jak w klasie main zrobić uchwyt do buttona z NowejKlasy?
Bo wcześniej mogłem wywołać metodę getButtonEnabled

this.jButton1.setEnabled(nk.getButtonEnabled());
0
public class NowaKlasa implements DocumentListener
{
  private JTextField jText;
  private JButton butonZKlasyMain;
  private JButton but1=new JButton(); 
  //private static boolean a = false;

  public NowaKlasa(JTextField jTextField)
  {
    this.jText = jTextField;
  }

  public NowaKlasa(JButton jBut1)
  {
    butonZKlasyMain = jBut1;
  }

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0