Struktury wielowymiarowe

0

Cześć.

Czy w javie są jakieś struktury wielowymiarowe, dla niewiadomej ilości danych? Dajmy na to - pierwszy wiersz n liczb, drugi k liczb, a trzeci m liczb. Najodpowiedniejsze byłoby coś w rodzaju dwuwymiarowego ArrayList.

1

Lista list list list list ..... list? List<List<List<integer>>> listaListList = new ArrayList<List<List<integer>>>(); Potem oczywiście wypełnianie kolejnych poziomów zagnieżdżeń.

Nota bene: Java udostępnia wielowymiarowe tablice i mogą one być "poszarpane" tzn wiersze mogą mieć różne długości. Tak więc do wyboru, do koloru.

0

Mógłbyś zademonstrować w jaki sposób umieszczać elementy oraz odczytywać dane z takiej Listy?

Już sobie poradziłem:

 import java.util.ArrayList; 
public class md{ 
  public static void main(String args[]){ 
   ArrayList matrix = new ArrayList(); 
   matrix.add(new ArrayList()); 
   ((ArrayList)matrix.get(0)).add("row 0 col 0"); 
   ((ArrayList)matrix.get(0)).add("row 0 col 1"); 
   matrix.add(new ArrayList()); 
   ((ArrayList)matrix.get(1)).add("row 1 col 0"); 
   ((ArrayList)matrix.get(1)).add("row 1 col 1"); 
   int i = 0; 
   int j = 0; 
   // display contents of matrix 
   for(i = 0; i < matrix.size();i++){ 
     for(j = 0; j < ((ArrayList)matrix.get(i)).size(); j++){ 
      System.out.print( (String)((ArrayList)matrix.get(i)).get(j) +" "); 
     } 
     System.out.println(); 
   } 
  } 
} 
1

Normalnie powinienem skasować się cię (puff) na kasę, no ale cóż. Masz gotowca w trzech rodzajach:

import java.util.ArrayList;
import java.util.Arrays;
import java.util.List;

public class Main {

  public static void main(String[] args) {
    new Main().run();
  }

  void run() {
    int[][][] tablica = {{{1}, {2}, {3}}, {{1, 2}, {2, 3}}, {{1, 2, 3}}};
    System.out.println("Wersja for-each:");
    System.out.print("[");
    for (int[][] t2 : tablica) {
      System.out.print("[");
      for (int[] t1 : t2) {
        System.out.print(Arrays.toString(t1) + ", ");
      }
      System.out.print("], ");
    }
    System.out.println("]");
    System.out.println("Wersja standard:");
    System.out.print("[");
    for (int i = 0; i < tablica.length; i++) {
      System.out.print("[");
      for (int j = 0; j < tablica[i].length; j++) {
        System.out.print(Arrays.toString(tablica[i][j]));
        System.out.print(j + 1 == tablica[i].length ? "" : ", ");
      }
      System.out.print(i + 1 == tablica.length ? "]" : "], ");
    }
    System.out.println("]");
    System.out.println("Wersja na kolekcjach:");
    List<List<List<Integer>>> lista = new ArrayList<List<List<Integer>>>();
    lista.add(new ArrayList<List<Integer>>());
    lista.get(0).add(Arrays.asList(1));
    lista.get(0).add(Arrays.asList(2));
    lista.get(0).add(Arrays.asList(3));
    lista.add(new ArrayList<List<Integer>>());
    lista.get(1).add(Arrays.asList(1, 2));
    lista.get(1).add(Arrays.asList(2, 3));
    lista.add(new ArrayList<List<Integer>>());
    lista.get(2).add(Arrays.asList(1, 2, 3));
    System.out.println(lista);
  }
}
0

Dziękuję. Bardzo mi pomogłeś Wibowit. Pozdrawiam.

0

Tak ładniej w foreach:

    System.out.print(Arrays.toString(t1));
  System.out.print(t1[0] == t2.length? "" : ", ");

... i szczerze mówiąc nie wiem czego to działa :]

0

Posiadam taką strukturę:

 List<List<Integer>> lista = new ArrayList<List<Integer>>();
lista.add(Arrays.asList(1,2,3,4,5));

w jaki sposób do istniejącej listy (1,2,3,4,5) dodać szósty element? Logicznym byłoby:

 lista.get(0).add(6);

niestety, pojawia się wyjątek.

1

Implementacja List zwracana przez Arrays.asList ma sztywny rozmiar (tak jest opisane w javadoc, owa kolekcja to tylko nakładka na zwykłą tablicę, zmiany w tablicy są widoczne w liście i vice versa). Istnieje konstruktor dla ArrayList (i chyba wszystkich innych kolekcji standardowych), który przyjmuje kolekcję i kopiuje do siebie jej elementy (ale płytko, tzn nie robi kopii elementów, tylko kopiuje referencje). Pełny kod obrazujący zagadnienie:

import java.util.ArrayList;
import java.util.Arrays;
import java.util.List;

public class Main {

  public static void main(String[] args) {
    new Main().run();
  }

  void run() {
    List<Integer> listaNierozszerzalna = Arrays.asList(1, 2, 3);
    try {
      listaNierozszerzalna.add(4);
    } catch (UnsupportedOperationException ex) {
      System.out.println("Nieprawidłowa operacja.");
    }
    System.out.println(listaNierozszerzalna);
    List<Integer> listaRozszerzalna =
        new ArrayList<Integer>(listaNierozszerzalna);
    listaRozszerzalna.add(4);
    System.out.println(listaRozszerzalna);
  }
}
import java.util.Arrays;
import java.util.List;

public class Main {

  public static void main(String[] args) {
    new Main().run();
  }

  void run() {
    Integer[] tablica = {1, 2, 3};
    List<Integer> lista = Arrays.asList(tablica);
    System.out.println(Arrays.toString(tablica));
    System.out.println(lista);
    tablica[0] = 4;
    System.out.println(Arrays.toString(tablica));
    System.out.println(lista);
    lista.set(0, 5);
    System.out.println(Arrays.toString(tablica));
    System.out.println(lista);
  }
}
0

Dzięki za odpowiedzi Wibowit, sporo z nich wyniosłem.

Po przemyśleniu zagadnienia i przeanalizowaniu potrzeb otrzymałem satysfakcjonującą mnie strukturę. Pozdrawiam.

// Wielowymiarowa Lista

import java.util.ArrayList;
import java.util.List;
import java.util.Collections;
public class Main {

  public static void main(String[] args) {
    new Main().run();
  }

  void run() 
  {
    List<List<Integer>> lista = new ArrayList<List<Integer>>();

    List<Integer> listaRozszerzalna = new ArrayList<Integer>();
    List<Integer> listaRozszerzalna2 = new ArrayList<Integer>();
    List<Integer> listaRozszerzalna3 = new ArrayList<Integer>();

    lista.add(listaRozszerzalna);
    lista.add(listaRozszerzalna2);
    lista.add(listaRozszerzalna3);

    System.out.println("Dodawanie do zagniezdzonych list przy uzyciu odwolania bezposrednio do nich");
    listaRozszerzalna.add(1);
    listaRozszerzalna.add(2);
    listaRozszerzalna3.add(3);

    System.out.println(lista);
    System.out.println(listaRozszerzalna);
    System.out.println(listaRozszerzalna.get(0));
    System.out.println("rozmiar listy pierwszej: " + listaRozszerzalna.size()); 

    System.out.println("Dodawanie do zagniezdzonych list przy uzyciu listy nadrzednej");
    lista.get(1).add(4);
    lista.get(0).add(5);

    System.out.println(lista);
    System.out.println(lista.get(0));
    System.out.println(lista.get(0).get(0));
    System.out.println("rozmiar calej listy: " + lista.size()); 
  }
} 

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0