Java zapis danych z pliku do tablicy

0

Witam. Mam następujący problem. Mam stworzyć klasę, która będzie wczytywać plik txt z danymi. Następnie mam podzielić te dane na poszczególne linie. Potem mam stworzyć metodę, która podzieli linie na poszczególne elementy, które są podzielone przecinkami. I w tej metodzie mają się wypisywać poszczególne elementy.
Za pomocą

		
	  FileReader fr = new FileReader("C:/Dane.txt");
			  BufferedReader bfr = new BufferedReader(fr);
			  linia = bfr.readLine();
 

wczytuje plik.
Moja metoda do zapisywania poszczególnych danych wygląda tak:

 
void parser(string[] words)
    {

        String a,b,c,d,e,f;
        a = words[2].substring(0, words[2].indexOf('.') - 2);
        b = words[2].substring(words[2].indexOf('.') - 2);
        c = words[3];
        
        d = words[4].substring(0, words[4].indexOf('.') - 2);
        e = words[4].substring(words[4].indexOf('.') - 2);
        f = words[5];
    

    }

Mój problem jest następujący. Jak mam wywołać w main aby podzieliło mi zdania w pliku na linie, a następnie jak mam użyć tej metody do przypisania tych danych.

0
ArrayList<String> linie = new ArrayList<String>();
String linia = null;
while ((linia = bfr.readLine()) != null) {
 linie.add(linia);
}

for (String l: linie) {
 String[] tokens = l.split(","); // podzial po przecinku
 for (String token: tokens) {
  System.out.print("[" + token + "] ");
 }
 System.out.println();
}

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1